terug


Hoogtepunten in 2017

  • De VN OHCHR lanceerde een handleiding die zich richt op discriminatie op basis van kaste.
  • De mensenrechtenexamens van India en Pakistan leverden een aantal aanbevelingen op m.b.t. het bestrijden van kastendiscriminatie.
  • De beoordelingen door VN-verdragsorganisaties m.b.t. Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka bevatten aanbevelingen over kastendiscriminatie.
  • Jonge Dalit-vrouwen spreken het VN-forum over minderheidsaangelegenheden toe.
  • Verslagen en verklaringen van Speciale VN-Rapporteurs bevatten verwijzingen naar kastendiscriminatie.
  • Dalit-activisten namen deel aan de IDSN-workshop over VN- en EU-belangenbehartiging in Nepal.
  • Europarlementariërs stuurden een open brief over kastendiscriminatie voorafgaand aan de EU-India Top.
  • De jaarverslagen van de EU en van het Europees Parlement over mensenrechten benadrukten de bezorgdheid over kastendiscriminatie.
  • Dalit-activisten namen deel aan het EU NGO-forum.
  • IDSN publiceerde een stappenplan gericht op de nieuwe VN OHCHR handleiding.

(IDSN, maart 2018)

Samenvatting Jaarverslag 2017 van het International Dalit Solidarity Network (IDSN)


Welkom bij het IDSN Jaarverslag 2017.
Kastendiscriminatie is nog steeds een van de grootste schendingen van de mensenrechten die tegenwoordig bestaan. Deze brengt de weerzinwekkende praktijk van onaanraak­baarheid en op afkomst gebaseerde maatschappelijke, politieke, culturele, sociale en economische ongelijkheid met zich meebrengt. Kastendiscriminatie vindt nog steeds deels ongehinderd en on(h)erkend plaats, maar het onvermoeibare werk van activisten en medestanders blijft dit probleem onder de aandacht brengen.Wij het International Dalit Solidarity Network (IDSN) - zijn een unieke organisatie die streeft naar verandering van waarden en praktijken door beleidsveranderingen wereldwijd. We dragen wezenlijk bij en voegen een belangrijke stem toe aan een groeiende wereldwijde mensenrechtenbeweging die campagne voert voor verandering op het gebied van kastendiscriminatie. Op VN- en EU-niveau zijn grote stappen gezet - samen met internationale instellingen die de noodzaak erkennen om discriminatie op grond van kaste aan te pakken als een fundamenteel mensenrechten- en arbeidsrechtenprobleem.

We zijn erg trots op wat we dit jaar hebben bereikt, zoals u in dit rapport kunt lezen, maar IDSN en haar leden worden nog steeds geconfronteerd met voortdurende uitdagingen - niet in het minst die van politieke wil en van het kleiner worden van ruimte en financiering voor organisaties die werken om kastendiscriminatie te elimineren.

We hebben een buitengewoon actief jaar gehad bij de VN, met de mensenrechtenexamens van India, het Verenigd Koninkrijk en Pakistan, en met bijdragen aan verschillende verdragsorganen en ontmoetingen met Speciale Rapporteurs. IDSN is verheugd met de aanstelling van Fernand de Varennes, de nieuwe Speciale Rapporteur voor Minderheidsaangelegenheden, die heeft beloofd het uitstekende werk van zijn voorgangers voort te zetten bij de aanpak van discriminatie op basis van kaste.

We verwelkomen Claire Ivers, onze nieuwe EU-adviseur in Brussel, wiens werk al een wezenlijke bijdrage heeft geleverd. Het jaarverslag van het Europees Parlement bevatte een sterk geformuleerde aanbeveling om discriminatie op grond van kaste aan te pakken waar deze ook voorkomt.

Een van de belangrijkste hoogtepunten van dit jaar was de publicatie van de uitgebreide handleiding voor het aanpakken van discriminatie op basis van kaste door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR). De handleiding is bedoeld voor VN-landenteams, instellingen en andere belanghebbenden als ondersteuning bij het bestrijden van kastendiscriminatie en is goed ontvangen door zowel belangstellenden van de VN als mensenrechtenactivisten overal ter wereld. We hebben een speciaal kader aan deze leidraad besteed op pagina 7 van dit rapport.

Er zijn zoveel mensen en organisaties om te bedanken, maar vooral onze lidorganisaties in landen met een kastenstelsel, die ons allemaal doel en inspiratie bieden om het fantastische werk in hun land voort te zetten en uit te voeren, ondanks de vele obstakels waarmee zij worden geconfronteerd.

De solidariteitsnetwerken in Europa blijven koplopers waar het gaat om ervoor te zorgen dat kastendiscriminatie wordt aangepakt. Zij ondernemen activiteiten zoals lobbywerk bij hun overheden om het probleem aan te kaarten bij bedrijven en multinationale ondernemingen of bewustmakingsevenementen te organiseren. Met ontoereikende middelen en met velen die puur op vrijwillige basis werken, zijn zij een perfect voorbeeld van wat men met passie en toewijding voor de zaak kan bereiken.

Ik maak daarom van deze gelegenheid gebruik om al onze leden in landen met een kastensysteem, alle Dalit-solidariteitsnetwerken, al onze internationale partners en al onze donateurs te bedanken. Zonder allen zouden de prestaties in dit rapport beschreven niet mogelijk geweest zijn.

Speciale dank gaat uit naar mijn medebestuursleden van IDSN, die zoveel van hun tijd en energie geven - en die de gedrevenheid en betrokkenheid hebben om te zorgen voor een levendige en bloeiende organisatie.

Mijn dank gaat ook uit naar het hele team van medewerkers bij IDSN. Ze zijn, zoals altijd, hardwerkend, bekwaam en uitstekend in wat ze doen.

We zullen u blijven informeren over onze vooruitgang - zowel over onze successen als onze uitdagingen. We hopen dat u ons de komende jaren kunt blijven steunen terwijl we vechten voor een kaste-vrije wereld.

Meena Varma, Bestuursvoorzitter IDSN

Download het jaarverslag hier.


[bovenstaande samenvatting is een vertaling door Landelijke India Werkgroep van "Word from the Chair" in IDSN Annual Report 2017, pag. 4 e.v.]laatste wijziging: