terug
(IDSN, 5-11-2018)

VN-commissie uit bezorgdheid over problemen die Dalit-vrouwen in Nepal ondervindenVN-deskundigen op het gebied van genderdiscriminatie spraken hun bezorgdheid uit over de problemen die gekozen Dalit-vrouwen in Nepal ondervinden, over de noodzaak van een evenredige integratie van Dalit-vrouwen in de rechterlijke macht en over de extreme armoede waarin veel Dalit-vrouwen verkeren als gevolg van discriminatie en stigmatisering. Deze zorgen werden verwoord door leden van de CEDAW-commissie [de VN Commissie voor de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen] tijdens de evaluatie van het 6e periodieke rapport over Nepal, op 23 oktober 2018.

De Feminist Dalit Organization of Nepal (FEDO Nepal) en het International Dalit Solidarity Network (IDSN) presenteerden een gezamenlijk rapport van het maatschappelijk middenveld, waarin een aantal gevallen van discriminatie tegen Dalit-vrouwen aan de kaak werden gesteld, zoals het zeer lage representatiegraad in de regering, het ontbreken van specifieke wetgeving over meervoudige discriminatie, zoals gender en kaste, stereotypering en culturele vooroordelen tegen Dalit-vrouwen.

Het maatschappelijk middenveld werd bij de evaluatie door meer dan 60 organisaties vertegenwoordigd. Voor FEDO Nepal waren aanwezig Durga Sob, Kala Swarnaka, Renu Sijapati, Shanti Paswan en Upashana Pradhan, die deel uitmaakten van de IDSN-delegatie.

Tijdens de briefing met maatschappelijke organisaties heeft Durga Sob, de oprichter van FEDO Nepal, een verklaring afgelegd tegenover de commissieleden waarin werd gewezen op het lage aantal Dalit-vrouwen in de regering en het parlement.

Ze benadrukte dat "slechts 16 Dalit-vrouwen van de 753 vrouwen de post als plaatsvervangend of vice-voorzitter bekleden, ofwel slechts 2% van het totale aantal vrouwen”. Ze verklaarde ook dat "die vrouwen op die hogere posten nog steeds worden gediscrimineerd en vernederd door de zogenaamde hogere kaste, en daardoor met moeite kunnen opkomen voor de behoeften van hun mede-Dalits in het algemeen en Dalit-vrouwen in het bijzonder".

Durga Sob vertelde ook het verhaal van Buddhimaya Vishwakarma, een Dalit-vrouw die werd geslagen door leden van hoge kasten terwijl ze water in haar dorp haalde. Hoewel Buddhimaya juridisch verhaal kon halen voor het geweld waarvan ze slachtoffer werd, werd ze in haar dorp nog steeds vernederd, wat leidde tot ernstige emotionele schade en aanzienlijke financieel verlies bij het onderhouden van haar familie.

In dialoog met de regering hebben deskundigen van de commissie de regering vragen gesteld naar de vaststelling van een alomvattende juridische definitie van gender en de intersectionele vormen ervan, die Dalit-vrouwen treffen. De commissie uitte ook haar bezorgdheid over de problemen die gekozen Dalit-vrouwen ondervinden bij het behartigen van hun belangen, meestal vanwege een gebrek aan capaciteit om de relevante taken uit te voeren of vanwege discriminatie en stereotypering met betrekking tot hun positie. De deskundigen benadrukten ook de noodzaak van proportionele aanstelling van Dalit-vrouwen in de rechterlijke macht. Bovendien informeerden de deskundigen bij de regering naar maatregelen die genomen zijn om Dalit- en plattelandsvrouwen en andere kwetsbare groepen uit de situatie van extreme armoede, waaronder 25% van de bevolking gebukt gaat, te trekken.

De CEDAW-commissie bestaat uit een groep van 18 experts op het gebied van vrouwenrechten die toezien op de implementatie van de CEDAW-conventie. Aan het einde van de huidige 71e sessie zullen de deskundigen elkaar persoonlijk ontmoeten en, op basis van rapporten van het maatschappelijk middenveld, de overheid en andere belanghebbenden, met slotopmerkingen komen met aanbevelingen aan de Nepalese regering voor de implementatie van de CEDAW-conventie in eigen land. Zodra de afsluitende opmerkingen zijn vrijgegeven, zal IDSN hier ook een artikel over publiceren.

In de onderstaande video's delen de Dalit-vrouwen die deel uitmaakten van de delegatie hun mening over de evaluatie; er is ook een video van Durga Sob die haar verklaring aflegt op de briefing van het maatschappelijk middenveld.


Video's:[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: