terug
(IDSN, 8-10-2018)

Hoge Vertegenwoordiger EU noemt NGO-commissie VN "vijandig tegenover belangen maatschappelijk middenveld, met name m.b.t. kastendiscriminatie"In haar antwoord op de vraag van Europarlementariër Jean Lambert over wat de EU doet ter ondersteuning van de aanvraag van IDSN voor de consultatieve status bij de VN, verklaarde de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini, dat “een aanzienlijk aantal leden van de NGO-commissie vijandig staat tegenover de belangen van maatschappelijke organisaties, in het bijzonder als het gaat om gevoelige gebieden zoals kastendiscriminatie.”

Mevrouw Mogherini legde uit dat de EU de zaak van IDSN nauwlettend volgt en stappen onderneemt om te streven naar meer transparante praktijken binnen de NGO-commissie. Mevrouw Mogherini zei ook dat de EU "klaarstaat om het specifieke geval van IDSN verder te bespreken".

In de vraag van Europarlementariër Jean Lambert aan de Hoge Vertegenwoordiger wordt gesteld dat "het buitengewoon verontrustend is om te horen dat het International Dalit Solidarity Network (IDSN), een internationale NGO die zich richt op kastendiscriminatie en andere vormen van discriminatie op basis van werk en afkomst, nu met de langst lopende aanvraag voor de accreditatie voor de consultatieve status bij de VN-accreditatie bezig is. De aanvraag van IDSN wordt nu al meer dan 10 jaar ten onrechte uitgesteld door de NGO-commissie van de VN. Onlangs heeft de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten uiting gegeven aan bezorgdheid over dit specifieke uitstel in zijn jaarverslag aan de VN-Mensenrechtenraad."

De Europarlementariër vroeg ook aan Mogherini om de specifieke stappen te beschrijven die de EU heeft genomen om de consultative status van IDSN bij de VN tot nu toe proactief te ondersteunen en welke plannen er zijn voor toekomstige ondersteuning.

In zijn toespraak tot de Mensenrechtenraad in september 2018 heeft de adjunct-secretaris-generaal voor mensenrechten, Andrew Gilmour, ook bezorgdheid geuit over de "herhaalde opschortingen en het onmiskenbare gebrek aan transparantie die bijdragen aan de de facto afwijzing van de toekenning van de consultatieve status aan IDSN.”

Zijn opmerkingen maakten deel uit van zijn mondelinge presentatie aan de Mensenrechtenraad, over onder meer het verslag van de secretaris-generaal over de samenwerking met de VN, haar vertegenwoordigers en mechanismen op het gebied van mensenrechten.

Andrew Gilmour sprak ook zijn teleurstelling uit over het feit dat hij het afgelopen jaar geen verbetering zag op het gebied van represaillemaatregelen voor een situatie dat "wij - eerlijk gezegd nogal weerzinwekkend - jaar na jaar genoodzaakt zijn u – de VN-leden – zaken voor te leggen van intimidatie en vergelding tegen mensen van wie de misdaad – in de ogen van hun respectieve regeringen – was om samen te werken met VN-instellingen en -mechanismen waarvan het mandaat vanzelfsprekend uit u, de VN-leden, voortvloeit."

IDSN heeft de consultatieve status bij de VN nodig om ervoor te zorgen dat de stemmen van Dalits die zich uitspreken tegen kastendiscriminatie bij de VN worden gehoord en dat zij op gelijke voet met andere groepen die hun rechten willen claimen, kunnen deelnemen.


Verdere informatie:[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: