terug
(Asia Times, 23-7-2018)

Geweld tegen Dalit-vrouwen in India neemt toe


Vrouwen uit de Dalit-gemeenschap, de laagste kaste in de hindoeďstische samenleving, zijn vaak het slachtoffer van gewelddaden die meestal onbestraft blijven.


Dalit-vrouwen luisteren naar een spreker tijdens een demonstratie tegen de door het Congres geleide UPA-regering bij het Parliament House in New Delhi op 5 december 2007. Foto: AFP/Raveendran
India worstelt met wijdverbreid geweld tegen vrouwen; hierdoor worden vrouwen uit de laagste kaste het hardst getroffen. Een veroordelingspercentage van slechts 25% waar het gaat om delicten tegen Dalit-vrouwen betekent dat het probleem voor die vrouwen uit de laagste kaste in de Hindoe-samenleving alleen maar wordt verergerd door een zwak systeem van verantwoordingsplicht.

"We hebben te maken met geweld op basis van zowel kaste als gender. Daarom ervaart een Dalit-vrouw geweld frequenter dan een niet-Dalit-vrouw," aldus Shobhana Smriti, nationaal activiste van All India Dalit Mahila Adhikar Manch (AIDMAM) in Uttar Pradesh.

Misdaden tegen Dalits zijn in het laatste decennium met 746% toegenomen. De meest recente gegevens van het National Crime Records Bureau tonen aan dat terwijl er in 2006 2,4 misdaden per 100.000 tegen Dalits gepleegd werden, dat aantal is gestegen naar 20,3 in 2016. Alleen al in 2014 was er een stijging van 19% ten opzichte van het jaar daarvoor, met in totaal 47.644 geregistreerde misdrijven.

Het grootste aantal misdaden tegen Scheduled Castes (de officiële naam die werd gegeven aan degenen die tot de laagste kasten behoorden) waren aanvallen op vrouwen met de bedoeling ze aan te randen; in de 3.172 geregistreerde gevallen ging het om 2.541 verkrachtingen van Dalit-vrouwen.

De benarde situatie van Dalit-vrouwen

Vorig jaar september pleegde "Renuka" (niet haar echte naam), een 32-jarige Dalit-vrouw uit het dorp Bootharan in het district Barmer in Rajasthan, zelfmoord. Ze liet twee jonge kinderen achter en een echtgenoot die sindsdien emotioneel zeer aangeslagen is. In augustus 2017 werd ze wakker en ontdekte twee mannen in haar huis. Ze brachten haar onder dwang naar een afgelegen locatie en verkrachtten haar. De twee daders waren de buren van Renuka; haar huis lag aan de rand van hun boerenbedrijf.

Haar familie probeerde zonder succes de zaak tegen de aanvallers aan te geven. Renuka werd ondertussen voortdurend bedreigd, en ook werden verschillende getuigen in de zaak aangevallen.

"Het was in deze situatie dat (Renuka) zelfmoord pleegde", zegt Suman Dedathiya, een Dalit-activist van AIDMAM uit Rajasthan. Pas nadat Renuka's familie buiten het politiebureau protesteerde met haar dode lichaam, werd de zaak als verkrachting geregistreerd.

"We worden blootgesteld aan geweld van niet-Dalits, zowel mannen als vrouwen, en van Dalit-mannen. Zonder toegang tot land, kapitaal of onderwijs zijn we afhankelijk van nog meer machten die van ons profiteren", zei Dalit-activiste Shobana Smriti. Dalit-vrouwen die het slachtoffer zijn van dergelijke misdaden kunnen nergens terecht voor ondersteuning of begeleiding.

Shobana werkt momenteel aan een verkrachtingszaak uit het dorp Thahipur in het district Pratapgarh, waar een 15-jarig Dalit-meisje op 17 juli door twee mannen uit hetzelfde dorp werd verkracht. De tiener ging voor een sanitaire stop naar het bos naast een boerderij toen ze werd aangeklampt door twee jonge moslimmannen. Een van hen heeft haar daarna ontkleed en de ander heeft haar anderhalf uur lang verkracht. In dit geval handelde de politie snel en werd een eerste onderzoeksrapport opgemaakt. Desondanks moeten arrestaties nog plaatsvinden.

Dedathiya: "Dalit-meisjes die op het platteland van Rajasthan naar school lopen worden op een heel andere manier gepest dan niet-Dalit-meisjes. Wanneer een Dalit-vrouw wordt gekozen tot sarpanch (hoofd van het bestuursorgaan van het dorp) verwachten mannen van de hogere kasten dat zij naar hun huizen komt in plaats van dat zij haar bezoeken (zoals normaal is), een manier om de hiërarchie te handhaven."

Het geweld waarmee mensen op de laagste trede van de samenleving worden geconfronteerd, is dagelijkse praktijk. "In juni van dit jaar werd een 32-jarige Dalit-vrouw uit het dorp Ganeshpura in het district Bhimwada door de vrouwen uit de hogere kasten geslagen eenvoudigweg omdat ze water uit een dorpsbron nam," zei Dedathiya.

Daders gaan vrijuit

Volgens Shobana weigert de politie vaak om gevallen van kastengeweld tegen Dalit-vrouwen te registreren, vaker wel dan niet.

Asha Kotwal, algemeen secretaris van AIDMAM: "Je kaste bepaalt de toegang tot levensonderhoud en waardigheid. Dalit-vrouwen zijn op veel manieren kwetsbaar. Hun lichamen worden gezien als de plek die hun lage plaats binnen het kastensysteem bevestigt. Het geweld dat tegen hen wordt gepleegd is meestal een publieke daad van vernedering, zoals het scheren van hun haren, of hen ontkleden en naakt laten rondlopen door het dorp. Ondanks dergelijke openbare daden van vernedering genieten de daders volledige straffeloosheid. De vrouwen hebben geen toegang tot juridische hulp omdat ze er geen geld voor hebben.”

Kotwal is lid van het collectief Dalit-vrouwen dat vorige maand in Genève een presentatie gaf over op kastengerelateerd gendergeweld tegen Dalit-vrouwen tijdens de 38e zitting van de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC). Het veroordelingspercentage voor misdaden tegen kastenlozen is een hopeloze 25,7%; het veroordelingspercentage voor verkrachting tegen Dalit-vrouwen bedraagt 29%, volgens de meest recente gegevens in het jaarrapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor 2017-18.

Het rapport dat in Genève door Kotwal werd gepresenteerd, Voices Against Caste Impunity: Narratives of Dalit Women, stelt dat volgens het laatste National Family Health Survey 33.2% van alle vrouwen behorend tot de Scheduled Castes na hun vijftiende fysiek geweld ervaren.

Kotwal’s rapport stelt ook dat "het aantal geregistreerde gevallen een fractie is van het werkelijke aantal misdaden dat plaatsvindt. In veel gevallen worden deze misdaden niet gemeld vanwege niet-meewerkende politie en justitie, schaamte en maatschappelijk stigma, en de angst voor vergelding door de hogere kaste-groepen." Kotwal benadrukt dat ondanks deze omstandigheden enkele van de sterkste Dalit-vrouwenrechtenactivisten vrouwen zijn die zelf slachtoffer waren van geweld.


[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: