terug
(IDSN, 13-7-2018)

Vrouwen die slachtoffer zijn van kastengeweld in India vragen VN op te treden


Op een VN-bijeenkomst over kastengeweld tegen Dalit-vrouwen in India riepen experts van de VN en juristen op tot actie. Op de bijeenkomst werd ook het rapport Voices Against Caste Impunity: Narratives of Dalit Women in India uitgebracht en een slotdocument met aanbevelingen.

Mensenrechtenfunctionarissen van de VN riepen op de bijeenkomst #DalitWomenFight against Caste-Based Violence van de VN-Mensenrechtenraad op 21 juni 2018 op tot onmiddellijke actie om een einde te maken aan het ongebreidelde kastengeweld tegen vrouwen en om de cultuur van straffeloosheid aan te pakken waar het gaat om misdaden tegen Dalit-vrouwen, waardoor wetgeving ineffectief is.

Een panel van deskundigen reageerde op de geweldszaken en kwam met aanbevelingen over hoe de strijd voor gerechtigheid binnen het VN-systeem en daarbuiten verder uitgewerkt kan worden. In dat panel zaten o.a. Rita Izsák-Ndiaye, lid van het CERD-comité van de VN, Dubravka Šimonovic, Speciale VN-Rapporteur inzake geweld tegen vrouwen, en Vrinda Grover, senior advocaat bij het Hooggerechtshof van India.

Het rapport Voices Against Caste Impunity: Narratives of Dalit Women in India, gepubliceerd tijdens de bijeenkomst omvat getuigenverslagen, statistieken en getuigenissen over de gevolgen van kastengeweld in India, alsmede aanbevelingen voor beleidsmaatregelen om dat geweld te bestrijden.

Asha Kowtal, secretaris-generaal van de All India Dalit Mahila Adhikar Manch (AIDMAM), gaf op de bijeenkomst een inleidende presentatie over het rapport en de #DalitWomenFight-beweging. Ze benadrukte ook de noodzaak van internationale actie, aangezien de Dalit-vrouwen geen baat hebben bij de nationale wetgeving.

"Dalit-vrouwen zoeken nu ruimte voor dialoog met Indiase diplomaten, wat tot nu toe is geweigerd," zei Kowtal. "Ons doel is niet om het land te veroordelen, maar om ons in staat te stellen collectief een manier te vinden om dit vreselijke verzwijgen van kastenmisdaden te doorbreken, misschien wel het meest in de doofpot gestopte mensenrechtenprobleem van onze tijd."

Vrinda Grover, advocaat bij het Hooggerechtshof van India, gaf als commentaar op het patroon van straffeloosheid in gevallen van seksueel geweld op basis van kaste dat "het verzuim van de rechtbanken om India's meest gediscrimineerde en kwetsbare vrouwen gerechtigheid te verschaffen ons dwingt de onderliggende systeem- en geïnstitutionaliseerde vraagstukken te onderzoeken", en riep op tot krachtigere acties door het maatschappelijk middenveld en de VN-mechanismen om deze hiaten in de rechtspleging dringend aan te pakken.

De bijeenkomst vond plaats in het Palais des Nations in Genève en werd mede gesponsord door Human Rights Watch (HRW), de International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR), Minority Rights Group (MRG), Anti-Slavery International, FORUM-ASIA en Franciscans International (FI) en ondersteund door de National Campaign on Dalit Human Rights en het International Dalit Solidarity Network (IDSN).

Er is een slotdocument met een samenvatting van de bijeenkomst en belangrijke aanbevelingen gepresenteerd.


Enkele aanbevelingen:

VN-mechanismen
Hoewel we de positieve betrokkenheid tussen onze bewegingen en de mensenrechtenmechanismen van de VN erkennen, dringen we er bij de Verenigde Naties op aan hun inspanningen op te voeren om de deelname van Dalit-bewegingen te waarborgen en toezicht te houden op inbreuken op de rechten van Dalit-vrouwen. We pleiten ervoor dat verdragsorganen voortbouwen op de kennis van intersectionaliteit en om procedures om vroegtijdig te waarschuwen te verbeteren om Dalit-vrouwen tegen geweld te beschermen. We moedigen verder de speciale procedures aan om beschuldigingen en dringende oproepen serieuzer te behandelen.

VN-lidstaten
Wij loven de VN-lidstaten die al betrokken zijn bij Dalit-(vrouwen)bewegingen wereldwijd en moedigen andere VN-lidstaten aan zich in te zetten om gevallen van institutionele discriminatie aan te pakken. We bevelen VN-lidstaten ten sterkste aan hun wetgeving, beleid en praktijken te versterken, in overeenstemming met de aanbevelingen van de betrokken VN-mensenrechtenorganen en -mechanismen, waaronder de Universal Periodic Review (UPR) (“VN-landenexamen”).

NGO’s en andere sociale bewegingen
We prijzen de solidariteit die al door verschillende NGO’s en sociale bewegingen is betuigd is aan Dalit-(vrouwen)organisaties wereldwijd en herhalen onze bereidheid om de samenwerking met die organisaties en bewegingen voort te zetten. We streven naar een groter aantal Dalit-vrouwenverdedigers die deelnemen aan internationale mensenrechtenmechanismen en -fora en vragen partnerorganisaties en -bewegingen om hun solidariteitsinspanningen om Dalit-(vrouwen)bewegingen te beschermen bij deze deelname.


Pers- en sociale media-aandacht

Over de bijeenkomst werd volop bericht in de media in India. Voorafgaand aan de bijeenkomst werd een twittercampagne georganiseerd op @DalitWomenFight, met panelleden en andere deskundigen die reageerden op het onderwerp van verergerd kastengeweld en straffeloosheid in India.


Rapport

Ook IMADR rapporteerde over de bijeenkomst.


Video

#DALITWOMENFIGHT is een korte film geproduceerd door All India Dalit Mahila Adhikar Manch met informatie over seksueel geweld op grond van kaste en de rode draad van straffeloosheid voor daders uit hogere kasten die loopt van de lokale politiebureaus naar de hogere regionen van de rechterlijke macht.


[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: