terug
(IDSN, 3-5-2018)

Rapport Anti-Slavery International:

Dalit-mannen, -vrouwen en -kinderen werken als slaaf in de Indiase baksteenindustrie


Een nieuw rapport van Anti-Slavery International beschrijft wijdverbreide slavernij in de Indiase baksteenindustrie en stelt vast dat de meerderheid van de werknemers Dalits zijn. Hele gezinnen, waaronder kleine kinderen, werken dagen van 9-12 uur in schuldslavernij met nauwelijks toegang tot (rechts)hulp. Het rapport constateert dat discriminatie en uitsluiting, samen met de manier waarop steenovenarbeiders worden gerekruteerd en betaald, de wijdverspreide slavernij in de steenbakkerijen in stand houden alsmede de beperkte kansen voor werknemers daaraan te ontsnappen.
Het rapport gaat met name over de steenbakkerijen in Punjab waar ook migrantarbeiders uit de deelstaten Uttar Pradesh en Chhattisgarh werken. In totaal telt heel India zo’n 125.000 steenbakkerijen waar 10 tot 23 miljoen mensen werken.

Tegelijk met het rapport heeft Anti-Slavery ook een videodocumentaire uitgebracht die laat zien hoe hele gezinnen in slavernij worden gehouden in de bakkerijen en niet worden betaald, en vaak met geweld worden bedreigd als ze proberen te vertrekken. Kinderen gaan niet naar school, maar werken heel hun jeugd onder extreme omstandigheden.

Volgens het rapport is kastendiscriminatie een belangrijke factor die aan de basis van de slavernij in de steenovens ligt.

"Het probleem van gebonden arbeid en kinderarbeid in de steenovenindustrie komt voort uit uitsluiting en grote economische ongelijkheid in India .... In het bijzonder delen de gemarginaliseerde kasten en klassen niet gelijkwaardig mee in de voordelen van de economische groei van India. Dalits en tribalen (Adivasi) worden het zwaarst getroffen door extreme armoede en profiteren minder dan andere groepen van de groei van inkomens", aldus het rapport.

"Deze vormen van uitsluiting dragen bij aan de kwetsbaarheid van de werknemers: werkgevers zijn in staat om met weinig of geen verantwoording deze sociale groepen tot slaaf te maken, groepen die weinig macht en invloed hebben in de gemeenschap. 100% van de steenovenarbeiders (in onze studie) komt van gemarginaliseerde en uitgesloten kasten en klassen, en ongeveer 60% is arbeidsmigrant uit een andere deelstaat. Deze factoren hebben geleid tot een zeer kwetsbare arbeidsbevolking die gemakkelijk door het management kan worden gecontroleerd en uitgebuit; bovendien kunnen werkgevers vanwege historische discriminatie deze groepen van de samenleving makkelijker uitbuiten."

IDSN-voorzitter Meena Varma is verheugd dat het rapport het standpunt benadrukt dat IDSN voortdurend naar voren brengt, namelijk dat slavernij niet kan worden aangepakt zonder de discriminatie aan te pakken die daaraan ten grondslag ligt: "De bevindingen in dit rapport weerspiegelen de ervaringen van onze leden dat kastendiscriminatie slavernij en arbeidsuitbuiting voedt in een breed scala van bedrijfstakken in India, waaronder textiel, bouw, mijnbouw en thee. Als we de slavernij willen aanpakken, is het absoluut noodzakelijk dat het bestrijden van kastendiscriminatie boven aan de lokale, nationale en mondiale agenda’s komt."

Enkele van de belangrijkste bevindingen uit het rapport:

 • 100% van de arbeiders in de steenbakkerijen is afkomstig uit een minderheidsgroep; ze kwamen allemaal uit traditioneel gemarginaliseerde/ buitengesloten kasten, en
 • Vrouwelijke werknemers ontvangen geen loon: werknemers worden ingehuurd als een familie-eenheid en de lonen worden uitsluitend betaald aan het mannelijke hoofd van de huishouding.
 • 65 tot 80% van de kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot 14 jaar die bij de steenovens woont, werkt tussen zeven en negen uur per dag.
 • De meeste kinderen die bij de steenovens wonen, gaan niet naar de basisschool of voorzieningen voor jonge kinderen, hoewel de overheid de verplichting heeft om daarvoor te zorgen
 • 100% van de kinderen in de leeftijdsgroep van 14 tot 18 jaar werkt in de ovens, gemiddeld 12 uur per dag in de zomermaanden en 10 uur per dag tijdens de wintermaanden.
 • 96% van de geïnterviewde volwassen mannen meldde dat hij een voorschot (lening) nam voordat hij met het werk in de ovens begon.
 • Arbeidsmigranten uit andere deelstaten zijn kwetsbaarder: ze nemen een hoger voorschot (lening), worden ingehuurd via een arbeidsbemiddelaar en hebben problemen met het verkrijgen van hulp en ondersteuning.
 • Werknemers worden per 1000 bakstenen betaald; dit stukloonstelsel beperkt voortdurend de kans van werknemers om het wettelijke minimumloon te verkrijgen en stimuleert kinderarbeid en lange werktijden.
 • 33% van de werknemers meldde dat hij minder betaald kreeg dan het minimum stukloon voor 1000 stenen.
 • Van alle werknemers werd het loon ingehouden tot het einde van het steenproductie-seizoen, dat ongeveer 8-10 maanden duurt.
 • Bij werknemers worden ook andere inhoudingen afgetrokken van hun loon, waarvan er veel illegaal zijn.
 • 84% van de werknemers ontving een lager loon dan aan het begin van het seizoen was overeengekomen.
 • Slechts 27% van de mannelijke werknemers zei geregistreerd te staan als werknemer.
 • In 88% van de 208 onderzochte steenovens is alleen onbehandeld grondwater beschikbaar als drinkwater, en in 76% van de toiletgelegenheden was geen water aanwezig. De gemiddelde woning voor een heel gezin is 7,6 vierkante meter.Het volledige rapport Slavery in India’s Brick Kilns & the Payment System - Pay forward in the fight for fair wages, decent work and eradication of slavery (Anti-Slavery International, sep 2017) kunt u hier downloaden: https://www.antislavery.org/report-slavery-india-brick-kilns/.

Bekijk de videodocumentaire (11m 50sec) hier: https://www.youtube.com/watch?v=T85g2lRjA1w.[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: