terug
(IDSN, 13-4-2018)

Protest van Dalits tegen uitspraak Hooggerechtshof die beschermende wetgeving afzwakt


Een uitspraak van het Hooggerechtshof van India, waarbij de bepalingen met betrekking tot borgtocht en onmiddellijke arrestatie onder de SCs and STs (PoA) Act [wet ter bescherming van kastelozen en tribalen] worden afgezwakt, leidde tot een massaal protest. Door politiegeweld vonden een aantal demonstranten de dood. Vele anderen werden gewond.


Hooggerechtshof van India
IDSN maakt zich grote zorgen over de afzwakking van de SC/ST-wet, bedoeld om slachtoffers van kastengruweldaden te beschermen, en veroordeelt krachtig elk gebruik van geweld tegen vreedzame betogers. De uitspraak van het Hof maakt het mogelijk om de beschuldigde op borgtocht vrij te laten, wat volgens de SC/ST-wet niet mogelijk zou zijn omdat de beschuldigde dan zijn sociale (kasten)dominantie kan laten gelden om het slachtoffer te bedreigen om de aanklacht te laten vallen.

De National Coalition for Strengthening SCs and STs (PoA) Act (NCSPA), een platform van meer dan 500 maatschappelijke organisaties, gemeenschappen, leiders en activisten van Dalits en Adivasi, heeft zich uiterst bezorgd uitgesproken over de uitspraak van het hof. De organisatie zegt dat de uitspraak het eigenlijke doel van de progressieve wetgeving afzwakt, een wetgeving die bedoeld is om de gemarginaliseerde gemeenschappen te beschermen tegen kastenwreedheden en -discriminatie.

De NCSPA, die meerdere IDSN-lidorganisaties omvat, heeft een persbericht over de rechterlijke uitspraak uitgebracht en waarom deze moet worden teruggetrokken. Het persbericht legt ook uit dat deze uitspraak haaks staat op het feit dat misdaden en gruweldaden begaan tegen Dalits en Adivasi de afgelopen jaren met een verontrustend tempo zijn gestegen. Dit terwijl het veroordelingspercentage in zaken die onder de SC/ST-wet vallen, nog steeds dramatisch laag is.

"We zijn geschokt door dit systemische patroon van straffeloosheid door de rechterlijke macht. Dit heeft een klimaat van angst en onderdrukking in het land gecreŽerd en schendt voortdurend de fundamentele mensenrechten en constitutionele rechten van Dalits en Adivasi", aldus het persbericht.

"We steunen de slachtoffers en getuigen en doen een beroep op de rechterlijke macht en de centrale regering om het besluit op prioritaire basis te herzien en af te zien van dergelijke schandelijke pogingen om de roep van Dalits om toegang te krijgen tot wettelijke rechtsmiddelen te onderdrukken."

Naast het persbericht heeft de NCSPA ook een commentaar op de uitspraak uitgegeven en diverse bijeenkomsten georganiseerd om te bespreken hoe de uitspraak aangevochten en herzien kan worden.

IDSN zal de ontwikkelingen op de voet volgen.


Meer informatie:[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: