terug
(IDSN, 15-8-2017)

India blokkeert financiering mensenrechtenorganisatie vanwege informeren van VN-deskundigen


Mensenrechtenorganisatie People’s Watch, lid van het International Dalit Solidarity Network, vecht een juridische strijd uit in de Indiase rechtbanken om hun buitenlandse financieringsvergunning terug te krijgen. Deze werd in 2012 door de Indiase regering ingetrokken. De organisatie, een onderdeel van het Centre for Promotion of Social Concerns, is door het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken aangeklaagd voor "het gebruik van buitenlandse bijdragen ten koste van het imago van India". Het verlies van de vergunning voor buitenlandse financiering (FCRA) heeft de organisatie, die al meer dan een decennium de rechten van de meest achtergestelde groepen in India beschermt en steunt, volledig lamgelegd.


Henri Tiphagne, directeur van People's Watch, na ontvangst van de Human Rights Award van Amnesty International. (foto: DW)
Een verklaring aan het hooggerechtshof van Delhi, ingediend door het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken, stelt dat het recht van CPSC/People’s Watch om buitenlandse financiering te ontvangen ingetrokken is omdat "vastgesteld werd dat in 2011-13 Henri Tiphagne, directeur van People's Watch (PW), buitenlandse bijdragen ontving. Hij bleek materiaal en informatie te verstrekken aan Speciale VN-Rapporteurs en aan ambtenaren van de Amerikaanse ambassade en het Britse Hoge Commissariaat ... "

Henri Tiphagne, lid van het IDSN-bestuur en vooraanstaand mensenrechtenverdediger, is verbijsterd door de uitspraken in de verklaring: "Als mijn land het een misdaad maakt om de rechten van die burgers te verdedigen die dat het meest nodig hebben, dan zijn het niet de mensenrechtenverdedigers die het beeld van India in het buitenland bezoedelen, maar de overheid zelf", aldus Henri Tiphagne. "Ik ben ervan overtuigd dat dit een geval is van represailles en een gerechtelijke dwaling. De intrekking van onze vergunning moet zo spoedig mogelijk ongedaan gemaakt worden door de National Human Rights Commission (NHRC; Nationale Mensenrechten Commissie) en het Hooggerechtshof in Delhi, die beide deze zaak behandelen."

Het intrekken van buitenlandse financieringsvergunningen van organisaties die de rechten van achtergestelde groepen verdedigen is deel van een verontrustende tendens in India. In een juridische analyse over vrijheid van vergadering en vereniging, in april 2016 door de Speciale VN-Rapporteur gepubliceerd, wordt gesteld dat de FCRA niet in overeenstemming is met internationaal recht, principes en normen en dat de restricties in de wet "onevenredige gevolgen kunnen hebben voor organisaties die zich bezighouden met kritisch mensenrechtenwerk, die vraagstukken met betrekking tot overheidsverantwoordelijkheid en goed bestuur aanpakken, of die kwetsbare en minderheidsgroepen of -standpunten vertegenwoordigen."MP> In juni 2016 hebben de Speciale VN-Rapporteurs voor mensenrechtenverdedigers, Michel Forst, voor de vrijheid van meningsuiting, David Kaye, en voor de vrijheid van vereniging, Maina Kiai, een beroep op de Indiase regering gedaan de FCRA te herroepen, welke volgens hen “steeds meer gebruikt wordt om organisaties die betrokken zijn bij de verdediging van civiele, politieke, economische, maatschappelijke, milieu- of culturele prioriteiten die kunnen afwijken van die van de regering het zwijgen op te leggen”.

Het Europees Parlement heeft er ook bij de Indiase autoriteiten op aangedrongen de bepalingen in de wet te herroepen "die niet voldoen aan internationale normen en mogelijk de werkzaamheden van NGO's, waaronder Dalit-organisaties en andere organisaties van achtergestelde groepen in de Indiase samenleving vertegenwoordigen, ondermijnen door hen te belemmeren fondsen van internationale donoren te ontvangen."
In november 2016 uitten de mondiale mensenrechten-NGO’s Human Rights Watch en Amnesty International op dezelfde manier hun grote bezorgdheid over wat zij zagen als een Indiase overheid die NGO’s met kritische standpunten monddood maakt door hun buitenlandse financieringsvergunningen in te trekken.

De Indiase Grondwet en de belangrijkste wetgeving in India zijn zeer duidelijk over de bescherming van de mensenrechten van alle inwoners van India, met speciale aandacht voor de meest gemarginaliseerde groepen. Daarom wordt gehoopt dat de Indiase regering en de onafhankelijke NHRC in India nu ook hun verplichtingen zullen nakomen om deze rechten uit te voeren en degenen die hen verdedigen te ondersteunen. Dat kan door te stoppen met het blokkeren van de financiering van en het belemmeren van het werk van mensenrechtenverdedigers in ‘de grootste democratie ter wereld’.


Meer informatie:
[vertaling: Landelijke India Werkgroep; origineel artikel: http://idsn.org/india-cuts-off-funding-idsn-member-reporting-un-experts/]


laatste wijziging: