terug
(IDSN, 31-3-2017)

Historische VN-Richtlijn over kastendiscriminatie geïntroduceerd in Kathmandu, Nepal


Tijdens een historische bijeenkomst op 27 maart 2017 in Kathmandu introduceerde OHCHR, het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, een uitgebreide 'Guidance Tool' (instrument) als leidraad voor de aanpak van kastendiscriminatie. De tool is bedoeld voor de ondersteuning van VN-landenteams, instellingen en andere belanghebbenden bij de bestrijding van kastendiscriminatie en werd verwelkomd door zowel betrokkenen bij de VN als door mensenrechtenactivisten over de hele wereld.


Introductie Guidance Tool te Kathmandu, 27 maart 2017

Belanghebbenden gehoord
De tool is als eerste in zijn soort direct gericht op het aanpakken van kaste. Het maakt deel uit van een actieplan om de uitvoering van de aanbevelingen in de leidraad van de secretaris-generaal van de VN over rassendiscriminatie en de bescherming van minderheden te ondersteunen. Een breed scala aan belanghebbenden werd door OHCHR geraadpleegd bij het ontwerp van de tool, zoals IDSN, het Asia Dalit Rights Forum (ADRF), Dalit-rechtenorganisaties, internationale mensenrechtenorganisaties en staf en bestuur van OHCHR [; ook de Landelijke India Werkgroep werd geraadpleegd]. Het is te hopen dat de tool de broodnodige aandacht voor - en actie tegen - een van de meest ernstige vormen van discriminatie in de wereld zal opleveren.

De tool markeert ook duidelijk het afscheid van het stilzwijgen over het probleem van kastendiscriminatie binnen de VN zoals dat in het verleden het geval was. Het toont duidelijk het leiderschap en de betrokkenheid van de OHCHR om een van 's werelds meest ernstige mensenrechtenschendingen aan te pakken die meer dan 260 miljoen mensen treft.

"De VN-richtlijn tegen kastendiscriminatie zal enorm bruikbaar zijn voor diegenen, zowel binnen het VN-systeem als daarbuiten, die werken aan de bestrijding van deze gruwelijke vorm van discriminatie", zegt Meena Varma, bestuursvoorzitter en waarnemend directeur van IDSN. "De tool zal ook binnen de VN het hoogstnodige bewustzijn creëren voor de noodzaak om deze vorm van discriminatie met directe actie, zowel op landelijk als op internationaal niveau, aan te pakken. Wij prijzen OHCHR voor het nemen van deze stap en verheugen ons erop de tool in werking te zien in de komende jaren."

Systeembreed optreden VN tegen kastendiscriminatie
Diverse leiders van het maatschappelijk middenveld, VN-organisaties en -landenteams en netwerken waren vertegenwoordigd bij de introductie van de tool op 27 maart 2017. De introductie werd bijgewoond door Rita Izsák, Speciale VN-Rapporteur inzake Minderhedenvraagstukken, Katia Chirizzi, waarnemend adjunct-hoofd van het regionaal bureau van OHCHR voor Zuid-Azië, Renaud Meyer, UNDP landendirecteur voor Nepal, en Rikke Nöhrlind, voormalig directeur van IDSN. Verder waren ook leden van IDSN en ADRF, aanwezig waaronder Padam Sundas, Renu Sijapati, Afsana Amin, Bhakta Biswakarma, Siva Pragasam, Paul Divakar en een aantal andere bestuurders van het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenactivisten uit Zuid-Azië en andere delen van de wereld.

Deze tool zal mede de basis leggen voor meer gecoördineerd en systeembreed optreden van de Verenigde Naties met betrekking tot het vraagstuk van discriminatie op grond van afkomst, waaronder kasten- en analoge vormen van discriminatie. Voornaamste doelgroep voor deze tool zijn de VN-landenteams en hun plaatselijke directeuren, maar de tool is ook nuttig voor andere belanghebbenden die werken aan de aanpak en bestrijding van discriminatie op grond van afkomst.

Constructieve aanpak
De Guidance tool on descent-based discrimination: Key challenges and strategic approaches to combat caste-based and analogous forms of discrimination ('Richtlijn over discriminatie op grond van afkomst: Belangrijkste uitdagingen en strategische aanpak voor de bestrijding op van kasten- en analoge vormen van discriminatie') is bedoeld om het VN-systeem in staat te stellen om met name:

  • inzicht te verkrijgen in de conceptuele vraagstukken en fundamentele principes met betrekking tot de aanpak van discriminatie op grond van afkomst alsmede de wisselwerking tussen discriminatie op basis van afkomst en sekse;
  • een op mensenrechten gebaseerde aanpak en een genderperspectief toe te passen bij het formuleren van programma's en strategieën om discriminatie op grond van afkomst te bestrijden;
  • advies te bieden bij de belangrijkste uitdagingen, prioriteiten en strategische aanpak ter bestrijding van discriminatie op basis van afkomst;
  • de mogelijkheden voor een zinvolle deelname en vertegenwoordiging te vergroten in de ontwikkeling van gemeenschappen die het slachtoffer zijn van hun afkomst;
  • ervaringen te delen met betrekking tot de ontwikkeling, hervorming en uitvoering van wetgeving, beleid en programma's om deze vorm van discriminatie aan te pakken;
  • een non-discriminatie aanpak te integreren in de UN Development Assistance Frameworks and Common Country Assessments.
Mensenrechtenactivisten zien deze tool als een volgende constructieve stap in het traject van de VN voor de aanpak van dit specifieke type mensenrechtenvraagstuk, die naar men hoopt zal resulteren in een VN-verdrag ter bestrijding van discriminatie op basis van werk en afkomst, met inbegrip van kaste.


[vertaling: Landelijke India Werkgroep; origineel artikel: http://idsn.org/landmark-un-guidance-tool-caste-discrimination-launched-kathmandu/]


laatste wijziging: