terug
(IDSN, 7-1-2017)

India blokkeert financiering Dalit-organisatie Navsarjan


De meest recente in een reeks blokkades van buitenlandse financiering van mensenrechten NGOís, is de intrekking door de Indiase overheid van de licentie (FCRA) van de Dalit-rechten NGO Navsarjan Trust. Dat betekent dat Navsarjan niet langer financiŽle steun van buitenlandse donoren kan ontvangen en dat de organisatie haar 80 medewerkers moet ontslaan. Navsarjan is actief lid van het International Dalit Solidarity Network (IDSN).


Door Navsarjan gerunde school
In het regeringsbesluit om de licentie te annuleren wordt Navsarjan Trust beschuldigd van betrokkenheid bij "ongewenste activiteiten gericht op het negatief beïnvloeden van de harmonie tussen religieuze, raciale, sociale, taalkundige en regionale groepen, kasten en gemeenschappen", maar er worden geen concrete voorbeelden of bewijzen voor deze bewering gegeven.

Ongerechtvaardigd
De intrekking van de licentie is de laatste in een reeks van soortgelijke ongerechtvaardigde intrekkingen. In een juridische analyse gepubliceerd in april 2016 door de Speciale VN-Rapporteur voor Vrijheid van Vergadering en Vereniging wordt gesteld dat de FCRA niet in overeenstemming is met internationaal recht, principes en normen. Ook zegt de rapporteur dat de beperkingen die de FCRA aan organisaties oplegt "mogelijk onevenredig die organisaties treffen die zich bezighouden met kritisch mensenrechtenwerk, die bepaalde problemen aanpakken als het gaat om verantwoording van regeringsbeleid of goed bestuur, of die kwetsbare en minderheidsgroepen of standpunten vertegenwoordigen".

In juni 2016 deden drie Speciale VN-Rapporteurs inzake resp. Mensenrechtenactivisten (Michel Forst), Vrijheid van Meningsuiting (David Kaye) en Vrijheid van Vereniging (Maini Kiai) een beroep op de Indiase regering om de FCRA in te trekken, omdat die volgens hen "meer en meer werd gebruikt om organisaties betrokken bij de verdediging van burgerlijke, politieke, economische, sociale, ecologische of culturele prioriteiten die afwijken van die gesteund door de regering, het zwijgen op te leggen".

Europees Parlement: trek wet (FCRA) in
Ook het Europees Parlement heeft een beroep op de Indiase autoriteiten gedaan om die bepalingen van de wet in te trekken "die niet voldoen aan internationale normen en mogelijk het werk van NGO's ondermijnen, onder andere van Dalit-organisaties en andere organisaties die kansarme groepen in de Indiase samenleving vertegenwoordigen, door hen te belemmeren fondsen van internationale donoren te ontvangen".

In november 2016 hebben de internationale mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en Amnesty International op soortgelijke dezelfde manier hun grote bezorgdheid geuit over wat zij zien als het door de Indiase regering tot zwijgen brengen van kritische NGOís door het intrekken van hun licenties voor buitenlandse financiering.

"Terwijl India buitenlandse investeringen in belangrijke industrieën actief aanmoedigt, probeert ze de financiering voor inspanningen om de meest kwetsbaren en gemarginaliseerden te helpen onmogelijk te maken", zegt Meenakshi Ganguly, Zuid-Azië-directeur van Human Rights Watch. "De overheid moet zich bezighouden met hen die zich inzetten voor de rechten en de positie van deze groepen, in plaats van de kritiek te beschouwen als een bedreiging die moet worden vernietigd."

Al 30 jaar waardevol werk voor Dalits
Navsarjan is lid van het International Dalit Solidarity Network en voert al zoín 30 jaar zeer waardevolle ontwikkelings- en educatieve programmaís voor Dalits uit. Ook werkt zij aan programmaís voor de versterking van de capaciteit van Dalits en Adivasi om op te komen voor hun rechten en te werken aan een menswaardig bestaan.

"De intrekking door de overheid van de licentie van Navsarjan om buitenlandse financiering te ontvangen is zeer verontrustend, omdat de organisatie al tientallen jaren essentieel en legitiem werk heeft verricht om de rechten van Dalits en Adivasi in India te garanderen," zegt de voorzitter van het Bestuur van IDSN. "Deze beperkende maatregel zonder concrete rechtvaardiging van de kant van de regering, is bedoeld om hen die strijden voor de rechten van Dalits tot zwijgen te brengen en het werk ter ondersteuning van hun welzijn te belemmeren."


Verdere informatie over dit onderwerp:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: