terug
(IDSN, 21-11-2016)

Wordt bij de Werelddoelen ‘niemand buitengesloten’ als er geen rekening wordt gehouden met kastendiscriminatie?


In 2015 werden door wereldleiders zeventien doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling – de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel Werelddoelen - aangenomen als leidraad voor het ontwikkelingsbeleid in de komende 15 jaar. Toch zijn op dit moment de indicatoren voor het meten van de realisatie van die Werelddoelen nog niet definitief vastgesteld. Op 17 en 18 november 2016 kwam de Inter-Agency and Expert Group (IAEG) on the SDGs [Sustainable Development Goals] voor de vierde keer bijeen om de wereldwijde ontwikkelingsindicatoren vast te leggen.


Workshop over capaciteitsopbouw en taakgroepvorming voor de aanpak van integratie en deelname van Dalits aan de VN
Maatschappelijke organisaties waren betrokken in verschillende stadia van de voorbereiding van de Werelddoelen en van de indicatoren voor he beoordelen van het succes van die doelstellingen. In juli 2016 organiseerde het Asia Dalit Rights Forum (een netwerk van maatschappelijke organisaties die pleiten voor Dalit-rechten) bijeenkomsten voor het High-Level Political Forum on Sustainable Development 2016, om ervoor te zorgen dat er niemand wordt uitgesloten. Een van die bijeenkomsten was een workshop voor capaciteitsopbouw bedoeld voor de oprichting van een internationale Dalit-diaspora beweging voor internationale pleitbezorging, en twee bijeenkomsten gingen over de integratie van de meest achtergestelde en sociaal buitengesloten gemeenschappen in de Werelddoelen.

Discriminatie vrouwen
Een van de bijeenkomsten legde de nadruk op gemarginaliseerde vrouwen. Deze werd bijgewoond door mevrouw Rita Izsak-Ndiaye, de Speciale VN-Rapporteur voor Minderheidsvraagstukken. Tijdens de bijeenkomst werd opgemerkt dat vrouwen overal systematisch worden gediscrimineerd in structuren waarin vrouwen worden overheerst door mannen en daarbij verschillende obstakels tegenkomen bij het in de praktijk brengen van de ontwikkelingsdoelstellingen, waaronder de toegang tot diensten (bijvoorbeeld onderwijs en zorg) en goederen. Vrouwen uit kastengemeenschappen worden zelfs geconfronteerd met een veelvoud van vormen van discriminatie op basis van geslacht, kaste, klasse en religie.

Op de 4e bijeenkomst van de IAEG benadrukte het Asia Dalit Rights Forum de noodzaak om kastendiscriminatie op te nemen in de indicatoren voor de Werelddoelen en ervoor te zorgen dat de 260 miljoen mensen die worden gediscrimineerd op grond van kaste, werk en afkomst erbij worden betrokken. De organisatie maakt zich zorgen om de weerstand tegen de opname van de doelstelling om kastendiscriminatie aan te pakken, niet alleen in de Werelddoelen zelf (daar is het niet gelukt), maar ook in de indicatoren daarvoor.

Geen uitsluiting Dalits bij Werelddoelen
Voorafgaand aan de 4e bijeenkomst stelde het Asia Dalit Rights Forum een document met doelen op, waarin onder meer werd gewezen op het belang van specifieke gegevens over kastendiscriminatie in gegevens over ontwikkeling en het opnemen van kastendiscriminatie in de indicatoren van de definitieve SDG’s.

"Het ontbreken van discriminatie op basis van werk en afkomst in het hoofddocument van de Werelddoelen, de doelen en de mondiale indicatoren, is een duidelijke aanwijzing dat er weinig of geen erkenning is van kastendiscriminatie in de mondiale ontwikkelingsagenda. Terwijl aan de ene kant de Werelddoelen staan voor transparantie, verantwoordelijkheid en participatie van alle bevolkingsgroepen, sluiten ze aan de andere kant structureel de van oudsher achtergestelde en sociaal buitengesloten bevolkingsgroepen uit.”

Aan het eind van de 4e IAEG-bijeenkomst over de Werelddoelen werd besloten dat 'al deze gegevens over geslacht, leeftijd, woonplaats, inkomen, enz. in beeld moet komen', een gedetailleerd plan moet worden opgesteld dat voor commentaar moet worden gepresenteerd voorafgaand aan de 5e IAEG-bijeenkomst. Tot dan zullen activisten die zich inzetten voor de rechten van Dalits blijven lobbyen bij de IAEG om ervoor te zorgen dat zij die worden gediscrimineerd op grond van kaste, werk en afkomst bij de SDG’s niet worden uitgesloten van de mondiale ontwikkelingsagenda's in de komende 15 jaar.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: