terug
(IDSN, 7-9-2016)

Kastendiscriminatie in het Verenigd Koninkrijk


Op 28 augustus 2016 publiceerde het Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD: Commissie voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie), als onderdeel van het reguliere beoordelingsproces, haar afsluitende opmerkingen aan het Verenigd Koninkrijk. De Commissie uitte haar bezorgdheid dat “een aantal bepalingen van de Equality Act 2010 (Wet inzake Gelijkheid) nog niet wettelijk van kracht zijn, met inbegrip van Hoofdstuk 9(5) (a) over kastendiscriminatie”.


 Demonstratie tegen kastendiscriminatie bij het Britse parlement, 4 maart 2013 (foto: DSN-UK)
Eens te meer wordt er bij de Britse regering op aangedrongen om “zonder verder uitstel Hoofdstuk 9(5) (a) van de Equality Act 2010 in werking te stellen om ervoor te zorgen dat kasten­discriminatie uitdrukkelijk bij wet verboden wordt en dat slacht­offers van deze vorm van discriminatie toegang hebben tot doeltreffende rechts­middelen, met inachtneming van Algemene Aanbeveling nr. 29 (2002) van de Commissie met betrekking tot afkomst”.

Voor anti-kastendiscriminatie wetgeving uit
Deze aanbeveling kwam echter niet gemakkelijk tot stand, maar kwam voort uit niet-aflatend lobbywerk en campagnes van een aantal organisaties. Het Dalit Solidarity Network UK (DSN-UK), het International Dalit Solidarity Network (IDSN), de Equality and Human Rights Commission (een nationale mensen­rechten­instelling in het VK) en andere nationale NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) brachten voorafgaand aan de beoordeling hun schaduw­rapporten uit. Daarin legden ze de nadruk op de noodzaak om de bestaande wetgeving te activeren. Ook namen ze deel aan een aantal informele bijeenkomsten in Genève.

Bovendien heeft het Britse parlement op 11 juli kastendiscriminatie besproken en de regering vragen gesteld over de voorgenomen stappen om anti-kastendiscriminatie-wetgeving uit te voeren. Parlementsleden zetten vraagtekens bij de vertraging door te verwijzen naar de bepaling in de Equality Act 2010, die het mogelijk maakt om kaste als een "een aspect van ras" te beschouwen en door te wijzen op het tijdschema dat door de Britse regering in 2013 werd opgesteld voor de invoering van dergelijke wetgeving, onderzoek en overleg. De Britse regering moet haar haalbaarheids­studie uit 2014 nog publiceren.

Nationale strategie nodig
Voor parlementslid Michael Cashman is “het [door de regering] achteloos negeren van de Verenigde Naties en onze internationale verdragsverplichtingen” een punt van zorg. Verwijzend naar de aanbeveling van de UN CERD-beoordeling van het Verenigd Koninkrijk in 2011, verklaarde hij dat het niet duidelijker kan: “Breng een nationale strategie in de praktijk om kastendiscriminatie te elimineren, door onmiddellijke goedkeuring van de Equality Act van 2010 die een dergelijke discriminatie verbiedt, in overeenstemming met haar internationale verplichtingen inzake mensenrechten, met inbegrip van CERD’s Algemene Aanbeveling 29 en de aanbevelingen van de Speciale Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Racisme”.

IDSN en DSN-UK doen een oproep aan de Britse regering om concrete maatregelen te nemen, in overeenstemming met de CERD Algemene Aanbeveling 29, om deze vorm van discriminatie te stoppen, inclusief het vaststellen van een nationale strategie, het uitvoeren van verder onderzoek en het bevorderen van het publieke bewustzijn voor dit probleem.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: