terug
(IDSN, 30-6-2016)

Europarlementariërs doen voor bestrijding kaste een appèl op hoofd buitenlands beleid EU


Een groep van Europese Parlementariërs van verschillende politieke partijen heeft de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de EU, Federica Mogherini, gevraagd om ervoor te zorgen dat EU-maatregelen om kastendiscriminatie te bestrijden voorrang krijgen op het hoogste niveau.


Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de EU, Federica Mogherini
De Europese Unie moet haar inspanningen om kastendiscriminatie aan te pakken opvoeren, zowel op multilateraal niveau als in directe relaties met landen met een kastensysteem. Zij moet het onderwerp ook integreren in haar strijd tegen alle vormen van discriminatie, en kaste-specifieke indicatoren opnemen bij haar inspanningen om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals) uit te voeren.

Dit is de boodschap van 21 Europarlementariërs uit verschillende partijen die in een brief aan de Hoge EU-Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini, hun bezorgdheid hebben geuit over de "ernstige mensenrechtenschendingen en de hardnekkige ontwikkelingsproblemen met betrekking tot kastendiscriminatie".

Extreme en wrede vorm van discriminatie
"Kastendiscriminatie treft zo’n 260 miljoen mensen en veroorzaakt onvoorstelbaar leed. Wij zijn zeer bezorgd over de ernstige mensenrechtenschendingen en de aanhoudende ontwikkelingsproblemen die samengaan met één van de meest extreme, wrede en onmenselijke vormen van discriminatie in de wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat de EU veel meer kan en zou moeten doen om kastendiscriminatie aan te pakken, in woord en daad, en we dringen er bij de Hoge Vertegenwoordiger op aan om het voortouw te nemen bij de pogingen van de EU om die uit te roeien", aldus Europarlementariër Heidi Hautala in een commentaar op het initiatief.

De gezamenlijke brief verwijst naar het recente thematische rapport over kastendiscriminatie van de Speciale VN-Rapporteur inzake Minderhedenvraagstukken, Rita Izsák-Ndiaye, waarin ze waarschuwde dat "discriminatie leidt tot extreme uitsluiting en ontmenselijking van gemeenschappen binnen een kastensysteem, die vaak behoren tot de meest achtergestelde bevolkingsgroepen. Zij leven onder de slechtste sociaal-economische omstandigheden en zijn geheel of grotendeels verstoken zijn van burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten".

Aandacht op hoogste niveau noodzakelijk
De parlementsleden doen een beroep op de Hoge Vertegenwoordiger om "ervoor te zorgen dat EU-maatregelen om kastendiscriminatie en soortgelijke vormen van discriminatie prioriteit op het hoogste niveau krijgen". Dit zou ook publieke diplomatie bij de VN en andere multilaterale instellingen omvatten, alsmede bilaterale betrekkingen met landen met een kastensysteem, waarbij in het bijzonder tal van aanbevelingen van de VN worden benadrukt met betrekking tot kastendiscriminatie.

De brief bevat een aantal aanbevelingen, waaronder de ontwikkeling en uitvoering van EU-richtlijnen over kastendiscriminatie. Ook brengt de brief de binnenkort te verschijnen UN Guidance Tool on Discrimination Based on Work and Descent (“VN Handleiding over Discriminatie op grond van Werk en Afkomst”) bij de Hoge Vertegenwoordiger onder de aandacht, en roept de EU op om "elke gelegenheid te gebruiken om haar ernstige bezorgdheid over kastendiscriminatie te uiten en te proberen ervoor te zorgen dat landen deze aanbevelingen van de VN ondersteunen”.

De Europarlementariërs zijn bezorgd over de dramatisch krimpende maatschappelijke ruimte in veel landen, waaronder India: "Wij verzoeken u dringend om een beroep doen op landen met een kastensysteem om het recht op vreedzame meningsuiting en samenkomst te beschermen en ervoor te zorgen dat Dalit-mensenrechtenverdedigers hun werk kunnen uitvoeren zonder te worden lastiggevallen door de autoriteiten."

Verborgen apartheid
"Kastendiscriminatie wordt soms aangeduid met 'verborgen apartheid', maar wordt al te vaak genegeerd. Wij eisen dat de EU wakker wordt en deze mensenrechtenkwestie serieus neemt. In een tijd waarin de ruimte voor maatschappelijke organisaties in veel landen kleiner wordt, is het van cruciaal belang dat de EU handelt ter bevordering van mensenrechten. Er zijn zoveel gebieden waar de EU een enorm verschil kan maken voor miljoenen mensen die getroffen worden door kastendiscriminatie, met onder andere politieke en mensenrechtendialogen, ontwikkelingshulp en humanitaire hulp", zei Europarlementariër Louis Michel, een van de ondertekenaars van de gezamenlijke brief.
Het Europees Parlement heeft het afgelopen decennium veel aandacht besteed aan kastendiscriminatie en heeft een aantal resoluties over de kwestie aangenomen.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: