terug
(IDSN, 9-5-2016)

VN-Rapporteur kritiseert Indiase wet buitenlandse donaties


Een controversiële Indiase wet kan worden ingezet om organisaties die de regering bekritiseren het zwijgen op te leggen. Het in strijd met India's internationale mensenrechtenverplichtingen, aldus een VN-expert.


Speciale VN-Rapporteur Maina Kiai
India's controversiële Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) [Wet op Regulering Buitenlandse Donaties] is doelwit geworden van de Speciale VN-Rapporteur voor Vrijheid van Vergadering en Vereniging, Maina Kiai. In een onlangs verschenen juridische analyse stelt hij dat de wet niet in overeenstemming is met het internationaal recht, internationale richtlijnen en normen.

Onterechte beperkingen buitenlandse financiering
Deze veel bekritiseerde wet beperkt de mogelijkheden van maatschappelijke organisaties om buitenlandse financiering te ontvangen. Volgens de Speciale Rapporteur is toegang tot dergelijke fondsen een fundamenteel onderdeel van het recht op vrijheid van vereniging volgens het internationaal recht.

Bovendien bevestigt de analyse dat de wet geen overtuigende juridische argumenten biedt voor het beperken van buitenlandse financiering voor organisaties die zich bezighouden met activiteiten van 'politieke aard'. De FCRA past deze term breder toe zodat ook organisaties van boeren, arbeiders, studenten en jongeren op basis van kaste, gemeenschap, religie of taal, daaronder vallen.

De redenen voor het opleggen van deze beperkingen zijn "vaag omschreven" en in strijd met India's internationale mensenrechtenverplichtingen. In feite lijken ze aan de regering "ruime discretionaire bevoegdheden te geven die op willekeurige en onvoorspelbare wijze kunnen worden toegepast".

'Onaanvaardbaar risico'
Volgens de analyse is er zelfs een “onaanvaardbaar risico dat de wet zou kunnen worden gebruikt om iedere organisatie die betrokken is bij het verdedigen van de politieke, economische, sociale, milieu- of culturele voorkeuren die afwijken van die van de zittende regering, tot zwijgen te brengen".

Over het algemeen hebben de beperkingen in de wet "mogelijk onevenredige gevolgen voor organisaties die zich bezighouden met kritisch mensenrechtenwerk, voor degenen die problemen van overheidsverantwoordelijkheid en goed bestuur aan de orde stellen, of die kwetsbare en minderheidsgroepen of -standpunten vertegenwoordigen". Een aantal van die categorieën kunnen gemakkelijk organisaties omvatten die zich inzetten voor mensenrechten voor Dalits.

Bankrekeningen bevroren
IDSN-bestuurslid en directeur van de mensenrechtenorganisatie People's Watch, Henri Tiphagne, is een uitgesproken criticus van de FCRA. De bankrekeningen van zijn organisatie werden herhaaldelijk bevroren door India's voormalige regering in 2012-14, kennelijk in een poging om haar werk voor de mensenrechten, waaronder die van de Dalit-bevolking van India, aan banden te leggen.

Het is de eerste keer dat een VN-expert een dergelijke gedetailleerde analyse van de FCRA heeft gepubliceerd, maar een oud-collega van de heer Kiai heeft zich eerder uitgesproken tegen de wet. In 2012 waarschuwde de toenmalige Speciale Rapporteur voor Mensenrechtenverdedigers, Margaret Sekaggya, dat de wet zou kunnen worden misbruikt als het gaat om organisaties die zich kritisch uitlaten over de autoriteiten.

In een resolutie over Dalits in India in 2012 deed het Europees Parlement een beroep op de Indiase overheid om de bepalingen van de wet in te trekken "die niet voldoen aan de internationale normen en die het werk van de NGO's, waaronder Dalit-organisaties en andere organisaties die kansarme groepen in de India vertegenwoordigen, ondermijnen door ze te belemmeren bij het ontvangen van fondsen van internationale donors".

Maina Kiai presenteerde zijn analyse aan de regering van India op 20 april van dit jaar.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: