terug
(IDSN, 28-4-2016)

VN-expert Leilani Farha: India moet wet aannemen tegen discriminatie bij huisvesting


De Speciale VN-Rapporteur voor het Recht op Passende Huisvesting heeft haar 12-daags bezoek aan India afgerond waarna zij haar bezorgdheid heeft geuit over de erfenis van discriminatie van Dalits en andere gemarginaliseerde groepen in India.


Leilani Farha Foto: VN
Wat India nodig heeft is wetgeving ter bestrijding van alle vormen van "feitelijke discriminatie bij huisvesting" van alle individuen of groepen, met inbegrip van Dalits. Aldus de Speciale VN-Rapporteur voor Adequate Huisvesting, Leilani Farha aan het eind van haar bezoek aan India (van 11-22 april).

De oproep tot wettelijke maatregelen was een van de vele aanbevelingen die de Speciale Rapporteur deed in een uitgebreide persverklaring, uitgebracht in New Delhi op 22 april. Ze besteedde veel aandacht aan de situatie van kwetsbare groepen, zoals Scheduled Castes en Scheduled Tribes (de officiële termen voor Dalits en Adivasi).

"Ik ben uitermate bezorgd voor de miljoenen mensen die leven met uitsluiting, discriminatie, uitzetting, onzekere banen, dakloos zijn, en die hun leven lang de hoop op betaalbare en passende huisvesting moeten missen," waarschuwde mevrouw Farha.

Huisuitzettingen zonder kennisgeving
In een andere aanbeveling met betrekking tot kaste deed de Speciale Rapporteur een beroep op de centrale en deelstaatregeringen om gegevens over huisuitzettingen te verzamelen uitgesplitst in en met een focus op leeftijd, geslacht, handicap, kaste en religie.

"Ik heb vernomen dat uitzettingen het vaakst worden uitgevoerd bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen waarvan de meesten onder de armoedegrens leven. Gedwongen uitzettingen gebeuren vaak zonder enig overleg met de bewoners, zonder voldoende of voorafgaande kennisgeving, en leiden vaak tot dakloosheid", zei ze.
De Speciale Rapporteur toonde ook haar bezorgdheid over de gevolgen van discriminatie van kwetsbare groepen, zoals Dalits, die in India veel hindernissen ondervinden bij het vinden van huisvesting. Zij merkte op dat de meerderheid van de daklozen en sloppenbewoners tot deze groepen behoren. Al met al wonen er naar schatting 65-70 miljoen Indiërs in sloppenwijken, en kent het land het grootste aantal stedelijke armen en landlozen ter wereld.

Dalits en tribalen vaak gediscrimineerd bij huisvesting
"Scheduled Castes and Tribes vormen 22% van de Indiase bevolking, maar zijn oververtegenwoordigd onder de armen. Ondanks positieve actieprogramma's en "reserveringen" [van sommige banen en opleidingen] worden deze groepen nog steeds gestigmatiseerd en gediscrimineerd," aldus mevrouw Farha, die eraan toevoegde dat handmatig poepruimen, hoewel al vele jaren verboden, ook gevolgen heeft voor de woonsituatie van sommige mensen.

De Speciale Rapporteur benadrukt dat India een bloeiende economie heeft met hoge jaarlijkse groeicijfers. Om die reden heeft het land "de economische macht om er voor te zorgen dat het recht op passende huisvesting ook wordt bewaarheid wordt voor de meest gemarginaliseerde en kwetsbare groepen."
Leilani Farha zal haar eindrapport presenteren op de 34e zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève in maart 2017.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: