terug
(IDSN, 18-12-2015)

Rapport:

Wreedheden tegen Dalits nemen toe, toegang tot recht wordt slechter


Geweld en wreedheden tegen Dalits in India nemen toe en het is dringend noodzakelijk om stappen te ondernemen om gerechtigheid voor slachtoffers te garanderen. Aldus een nieuw rapport over de toegang tot de rechtspraak, uitgebracht door de National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) met steun van Christian Aid en de Europese Unie.

Volgens de nationale misdaadstatistieken zoals die in het rapport worden gepresenteerd is er een stijging van 19,4% in misdaden tegen Dalits vergeleken met het voorgaande jaar. Het aantal gevallen geregistreerd onder de Scheduled Caste (Dalits) and Scheduled Tribes (Adivasis) Prevention of Atrocities Act [wet ter preventie van wreedheden tegen kastelozen en tribalen] is ook elk jaar sinds 2011 gestegen, met een flinke sprong van 2013 naar 2014 van respectievelijk 13.975 en 47.064 gevallen.

Het rapport concludeert dat de dominante kasten in India geweld tegen Dalits gebruiken om de hiërarchische kasten-gerelateerde machtsstructuren te versterken en de rechten van Dalits en hun strijd voor gerechtigheid te onderdrukken.


"De strijd van Dalits voor gerechtigheid in India heeft een golf van tegengeweld en wreedheden tegen Dalits ontketend. Geweld wordt gebruikt als middel om hen te onderwerpen en iedere vorm van verzet om hun waardigheid te beschermen en op te eisen de kop in te drukken. Dat gebeurt omdat volgens het kastenstelsel Dalits verondersteld worden slechts de gemeenschappen hogerop in de kastenhiërarchie te bedienen", zegt Ramesh Nathan, secretaris-generaal van de National Dalit Movement For Justice (NDMJ)-NCDHR

Het rapport analyseert ook het toenemende geweld tegen Dalit-vrouwen, en benadrukt dat het aantal geregistreerde verkrachtingszaken m.b.t. Dalit-vrouwen sinds het vorige decennium is toegenomen met meer dan 47%. Het rapport stelt dat de gegevens over Dalit-vrouwen illustreren dat zij de belangrijkste slachtoffers zijn van zowel systemische als structurele discriminatie en zij zijn onderworpen aan het geweld van dominante kasten. Ondanks dit - meldt het rapport – is het aantal veroordelingen in geweldszaken tegen Dalit-vrouwen alarmerend laag, en wel minder dan in 1% van de gevallen, volgens één van de kleinere studies die worden aangehaald.

Tegelijkertijd is de toegang tot de rechtspraak voor Dalits jammerlijk laag. Zo meldt het rapport bijvoorbeeld dat volgens de misdaadstatistieken van de overheid aan het eind van 2014 nog 85% van de onder de Scheduled Caste/Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act (SC/ST PoA Act) ingediende zaken tegen misdaden tegen Dalits in afwachting was van een proces, terwijl dat percentage voor andere lopende zaken landelijk op 25% ligt. In slechts 28% van de voltooide zaken in 2014 kwam het tot een veroordeling. Verdedigers van Dalit-mensenrechten die slachtoffers van onrecht bijstonden, hadden te maken met politiegeweld en marteling, intimidatie en pesterijen. Zij werden in sommige gevallen zelfs vermoord. Het rapport benadrukt dat bescherming van Dalit-mensenrechtenverdedigers vrijwel volledig ontbreekt.

Het rapport doet een aantal belangrijke aanbevelingen om iets aan deze alarmerende cijfers te doen. Deze aanbevelingen omvatten cruciale wijzigingen in de bestaande wetgeving, het waarborgen van een financiële begroting voor de uitvoering van de wetgeving om Dalits te beschermen, en de plicht van de regering om gerichte actie te ondernemen om te eisen dat de politie- en de rechterlijke macht hun plichten en handhaving van de wet nakomen.

Terwijl op dit moment een wetsvoorstel tot wijziging van de Prevention of Atrocities (PoA) Wet in afwachting is van goedkeuring in het Indiase Hogerhuis (Rajya Sabha) [deze is inmiddels aangenomen] is dit rapport een extra bewijs van het belang van deze wetgeving. Of, zoals Ramesh Nathan het uitlegt:


"Dit rapport probeert om deze feiten naar buiten te brengen met de vereiste gegevens en informatie van nieuwere vormen van wreedheden die door de jaren heen ontstonden door de mazen in en slechte uitvoering van de PoA-wet, waardoor het hoog tijd werd voor noodzakelijke wijzigingen in deze wet."

Download het volledige rapport Equity Watch 2015 – Access to Justice for Dalits in India


[vertaling: LIW]


laatste wijziging: