terug
(IDSN, 3-12-2015)

Rapport: Dalits onevenredig zwaar getroffen door overstromingen, maar voor hen geen hulp


Een evaluatie van de situatie in Tamil Nadu na de verwoestende overstromingen op 9 november 2015 concludeert dat Dalit-families de belangrijkste slachtoffers van die overstromingen zijn en geen hulp van de overheid ontvangen. Niet-Dalits kregen die hulp wel. Statistieken tonen aan dat meer dan 95% van de huizen die als gevolg van de overstromingen beschadigd raakten van Dalits zijn terwijl die van de overheid geen enkele noodhuisvesting hebben gekregen. Het rapport No Respite for Dalits in Disaster Response, Tamil Nadu ("Geen hulp voor Dalits na ramp Tamil Nadu") is vrijgegeven door National Dalit Watch en Social Awareness Society for Youth in Tamil Nadu.

Het onderzoeksteam ondervroeg 8.392 huishoudens, iets minder dan 41% daarvan Dalit-huishoudens. Enkele van de meest opvallende statistische bevindingen van het rapport waren dat 90% van de gewonden bij de overstromingen Dalits waren, dat 95% van de beschadigde huizen van Dalits waren, dat 92% van de verloren veestapel aan Dalits toebehoorde en dat 86% van de oogstverliezen voor de rekening van Dalits kwamen.


Wat ze zaak nog ernstiger maakte was de constatering van het onderzoeksteam dat er vele verhalen rondgingen onder de ondervraagden over discriminatie bij reddingsacties en hulpverlening, waarbij families en dorpen van niet-Dalits naar verluidt steun ontvingen van de regering terwijl Dalit-families geen hulp ontvingen hoewel die het zwaarst waren getroffen.

Hoewel hun huizen het meest beschadigd waren hebben geen van de ondervraagde getroffen Dalit-families noodhuisvesting van de overheid ontvangen, en was het voor Dalit-families vaak als gevolg van discriminatie niet mogelijk om toegang te krijgen tot opvangkampen die waren opgezet in dorpen van dominante kasten.


"We hebben geen muren noch een dak boven ons hoofd, zelfs niet na 20 dagen van overstromingen. Ambtenaren hebben ons dorp tot nu niet bezocht, en zelfs de voorzitter van de panchayat (dorpsraad), die van een hogere kaste is, is totaal bevooroordeeld en trekt zich niets van onze situatie aan." Ondervraagde Dalit uit Parankipettai panchayat

Zelfs 10 dagen na de overstromingen heeft geen enkele Dalit-familie een voedselrantsoen via het door de overheid van Tamil Nadu gerunde publieke distributiesysteem (PDS) ontvangen. Ondervraagde Dalits verklaren dat voedselhulp vaak werd gegeven aan niet-Dalits die in betonnen huizen wonen, maar dat ze niets voor de hongerige Dalits deden.

Het rapport stelt dat in 90% van de Dalit-dorpen geen voorziening voor schoon water is en dat openbare waterbronnen zijn vernietigd of verontreinigd. Dalits in sommige dorpen hebben ook verklaard dat mensen van dominante kasten hebben geweigerd om hen toe te staan om water te nemen uit bronnen van niet-Dalits of op locaties van dominante kasten.

Er is een wanhopig gebrek aan medische eerste hulp in de meeste Dalit-dorpen, ondanks de verspreiding van via water overgebrachte ziektes en het feit dat 90% van hen die zijn volgens het onderzoek Dalits zijn. Veel Dalit-kinderen lijden aan koorts en worden niet behandeld.


"Toen het vloedwater mijn huis inkwam rende ik op zoek naar een veilige plek, maar vanwege mijn leeftijd lukte dat niet en brak ik mijn been in de chaos .... er was geen reddingsactie en medische bijstand van de regering in ons dorp." 72-jarige vrouw in het dorp Malavanur

Onmiddellijke behoeften en aanbevelingen
De onmiddellijke behoeften van Dalits in de getroffen dorpen zijn reddingacties en evacuatie, onmiddellijke voedselhulp, onderdak, gezondheidszorg, toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen en herstel en schadevergoeding waaronder wederopbouw van scholen. Een gedetailleerde evaluatie van de behoeften wordt gepresenteerd in het rapport.

Het rapport doet ook gedetailleerde aanbevelingen hoe aan deze behoeften voldaan kan worden. Dat betreft onder meer aanbevelingen als het betrekken van Dalits bij de noodhulp en wederopbouw, het organiseren van overleg tussen verschillende betrokkenen, onderzoek naar gevallen van kastendiscriminatie bij de hulpverlening en de beoordeling van verliezen van Dalits en ze daarvoor afdoende vergoeden. Het rapport beveelt ook aan om zo snel mogelijk een speciale instantie op te zetten voor de planning op districtsniveau van een strategie voor "Stappen naar risicoreductie bij rampen voor iedereen”.

De organisaties die het rapport publiceren waarschuwen dat de geschiedenis zichzelf herhaalt: National Dalit Watch heeft eerder, in verband met de tsunami in 2004 en vele andere rampen in India, gerapporteerd over de disproportionele gevolgen van rampen voor Dalit-huishoudens en de discriminatie bij reddings- en hulpverleningsoperaties.

Helaas draagt ook dit rapport weer bij aan het al jarenlang duidelijker wordende bewijs van kwetsbaarheid van Dalits voor natuurrampen en kastendiscriminatie bij hulpacties, met als een van de laatste bijdragen de dringende oproep door ISDN in verband met de aardbeving in Nepal. Ook de IDSN-publicatie Equality in Aid (“Gelijkheid in Hulp”), waarin een aantal gevallen en aanbevelingen worden beschreven, is zeer relevant met betrekking tot het in dit artikel beschreven probleem.


Meer informatie:

Zie ook:


[vertaling: LIW]


laatste wijziging: