terug
(IDSN, 9-11-2015)

Kastengeweld neemt toe wanneer Dalits in India opkomen voor hun rechten


Het feit dat Dalits in India in toenemende mate aanspraak maken op hun rechten heeft geleid tot een golf van tegenstand in de vorm van geweld tegen en misbruik van Dalits. Dit bleek al uit de nieuwsberichten van het afgelopen jaar, en wordt nu ook weerspiegeld in de officiële nationale misdaadstatistieken in India. De statistieken laten een stijging van 19% in misdaden tegen Dalits zien, waaronder geweldpleging, verkrachting en moord door leden van dominante kasten.

In oktober haalde de vuurdood van twee kleine Dalit-kinderen, slapend in hun huis, de internationale krantenkoppen. De kinderen waren naar verluidt het slachtoffer van een conflict tussen Dalits en leden van de dominante kaste. Dit gruwelijke voorval is helaas niet uitzonderlijk, zoals de afgelopen jaren bleek uit de toename van geweld, verkrachting en moord op Dalits.

Gewelddadige vergelding
Het geweld en de wreedheden zijn vaak direct gerelateerd aan de strijd van Dalits voor hun fundamentele rechten, zoals landrechten, vrijheid van meningsuiting, toegang tot de rechtspraak, toegang tot onderwijs, water, voedsel, waardig werk en andere voorzieningen en gelijkwaardige deelname aan culturele en religieuze activiteiten.

Zelfs schijnbaar kleine vormen van Dalit-verzet hebben geleid tot gewelddadige vergelding door dominante kasten. Rajeshwar Paswan, coördinator van de staat Bihar voor de NGO National Campaign on Dalit Human Rights, zegt hierover tegen Livemint.com:

"De pols van een Dalit-jongen werd afgehakt omdat hij een horloge droeg; een ander werd vermoord omdat hij een lied over de sociaal hervormer B.R. Ambedkar als ringtone had. Ik kan dit soort incidenten opdreunen zonder een enkel nieuwsbericht te raadplegen." Over het ontbreken van rechtspraak in dit soort gevallen vervolgt Paswant: "Het is erg moeilijk om de politie zo ver te krijgen dat ze met ons samenwerken. We moeten vaak onze toevlucht nemen tot protesten of sit-indemonstraties om zelfs maar een klacht geregistreerd te krijgen. Soms weet een slachtoffer ook niet dat er een speciale wet is voor misdaden tegen Dalits en Adivasi."

Geen toegang tot recht
Het aantal misdaden tegen Dalits stijgt ondanks de strenge wetgeving (de SC/ST Prevention of Atrocities Act (PoA), de wet ter voorkoming van wreedheden tegen Dalits en Adivasi) die is aangenomen in India. De wet verbiedt discriminatie van Dalits wordt verboden en maakt strenge straffen mogelijk zijn bij gruweldaden tegen hen. Echter, het percentage veroordelingen voor de onder deze wet gevoerde processen is laag en Dalits zijn vaak niet in staat om toegang te krijgen tot de rechtspraak door diepgewortelde discriminatie in de rechtshandhaving en de rechterlijke macht.

Ook in oktober stierf een jonge Dalit-jongen in politiehechtenis, vermoedelijk door marteling door de politie. Hij werd verdacht van het stelen van twee duiven. Verder werd een Dalit-familie, waaronder drie kleine kinderen, uitgekleed en in de gevangenis gezet wegens vermeende betreding van het land van dominante kasten. Ook dit zijn niet opzichzelfstaande gevallen van nalatigheid van de politie in India, maar alledaagse verhalen van de volslagen minachting voor rechtvaardigheid als het gaat om Dalits in India.

NACDOR, de NGO voor Dalit-rechten, heeft ook statistieken naar buiten gebracht waaruit het toenemende geweld tegen Dalits blijkt. Tegenover het Indiase nieuwskanaal DNA gaf Ashok Bharti, voorzitter van NACDOR, drie belangrijke redenen die aan deze statistieken ten grondslag liggen:

Afwezigheid sociaal geweten
"De vorige regeringen in India hebben verzuimd om te zorgen voor de nodige middelen voor de leden van de Dalit-gemeenschap .... zelfs nu nog zijn ze gedwongen om als gebonden arbeiders te werken, omdat ze geen eigen land hebben," zegt Bharti, en hij benadrukt dat de “afwezigheid van een sociaal geweten en het ontbreken van een effectief mechanisme en instellingen die het recht van Dalits op gelijkheid waarborgen alleen maar heeft geleid tot verdere onderdrukking van de Dalit-gemeenschap."

Statistieken vrijgegeven over de deelstaat Karnataka zijn een verrassend voorbeeld van deze realiteit: van de 1633 zaken geregistreerd onder de SC/ST Prevention of Atrocities Act (PoA) heeft geen enkele zaak geleid tot een veroordeling.

Een artikel in de Deccan Herald over de bevindingen over Karnataka stelt dat:

"De PoA-wet wordt niet uitgevoerd. Vaak speelt de politie onder éeacute;n hoedje met de daders om bewijsmateriaal te vernietigen en slachtoffers te intimideren tot het terugtrekken van de zaak. Dalit- en Adivasi-activisten wijzen erop dat de politie vaak niet bereid is om een zaak te registreren onder de PoA-wet en in plaats daarvan druk uitoefent op de Dalit- of Adivasi-slachtoffers om de zaak te registreren onder het mildere Indiase Wetboek van Strafrecht, welke onder andere borgtocht voor de verdachte toestaat. Eenmaal vrij op borgtocht spant de verdachte vaak een ‘tegenzaak’ aan tegen Dalits of Adivasi, zodat een schikking kan worden getroffen."

Een verontrustende trend zet door

Het India-hoofdstuk van het jaarverslag van IDSN begon vorig jaar zo:

"Een Dalit-student werd verliefd op een vrouw uit een andere kaste en werd dood gevonden in een waterput, zijn lichaamsdelen in stukken gehakt en zijn ouders vermoord. De geit van een jonge Dalit-jongen graasde in het veld van een man van de dominante kaste en de jongen werd levend verbrand. Een Dalit-meisje werd in een groep verkracht en vervolgens werd ziekenhuisopname geweigerd. Twee Dalit-mannen die probeerden te ontkomen aan slavernij werd de handen afgehakt met een bijl. Een 8-jarige Dalit-jongen at snoep aangeboden door de plaatselijke tempel en de priester sloeg de jongen met het hoofd tegen een pilaar tot hij bloedde.

Doden vanwege een liefdesrelatie tussen mensen verschillende kasten, vanwege het niet respecteren van ‘kastengrenzen’, vanwege kastendominantie, of gewoon omdat je ermee weg kunt komen. In welke vorm dan ook, in 2014 heeft India een toename gezien in het aantal meldingen van kastengerelateerde wreedheden en moorden.

De hier genoemde gevallen zijn slechts enkele van de kastengruweldaden in 2014, het topje van de ijsberg, met als grondslag extreme wreedheid en een gebrek aan bescherming en recht voor de slachtoffers. Het meest beangstigend is de schijnbaar directe samenhang tussen het opkomen van Dalits voor hun rechten en de escalatie van de gewelddadige vergelding tegen hen. Maar ook de snel krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld, met name voor mensenrechtenactivisten. Daarentegen is de energie hoopgevend waarmee Dalits in India blijven vechten voor hun rechten en zich niet laten afschrikken door de dreiging van steeds wredere reacties." Nu het einde van 2015 in zicht is lijkt het er helaas op dat het India-hoofdstuk van dit jaar een herhaling zal zijn van de afgelopen jaren; met nieuwe incidenten, meer bewijs en minder rechtvaardigheid.


Meer informatie

Rapporten over Kaste & Toegang tot de Rechtspraak

Claiming Justice: A Study of CSO Interventions in Addressing Atrocities Against Dalits and Tribals
Rapport over interventies door maatschappelijke organisaties om de wreedheden onder de PoA-wet aan te pakken. Het rapport is gebaseerd op uitgebreid veldonderzoek in vijf Indiase deelstaten en beschrijft de ervaringen met en beschouwingen over het gebruik van het strafrechtelijk systeem, verteld door slachtoffers, getuigen, mensenrechtenverdedigers en ambtenaren. Het rapport beschrijft de best practices van maatschappelijke organisaties bij de ondersteuning van slachtoffers van wreedheden en biedt aanbevelingen ter bevordering van hun strijd voor waardigheid en rechtvaardigheid.

Justice Under Trial: Caste Discrimination in Access to Justice before Special Courts (Rapport NCDHR)
Uitgebreid rapport uit 2014 van de National Dalit Movement for Justice (NCDHR, “Nationale Dalit-Beweging voor Rechtvaardigheid”) dat ernstige belemmeringen aantoont voor Dalits om gerechtigheid te verkrijgen voor misdaden die tegen hen zijn gepleegd. Het bericht over de groeiende straffeloosheid wanneer Dalits de slachtoffers zijn. Het rapport bevestigt ook veel van de bevindingen uit bovenstaand rapport, Claiming Justice, ook uit 2014.

Rapporten 2015 van Human Rights Watch en Amnesty uiten ernstige zorg over kastendiscriminatie
Het onlangs verschenen Human Rights Watch World Report 2015 en het Amnesty International 2014-15 Report beschrijven hoe kastendiscriminatie blijft voortbestaan, met nadelige gevolgen voor de mensenrechten op meerdere niveaus. De belangrijkste thema’s die in deze rapporten aan bod komen zijn ernstige belemmeringen bij de toegang tot de rechtspraak, discriminatie in het onderwijs en bij toegang tot voorzieningen, en kastengeweld, waaronder verkrachting van Dalit-vrouwen. Deze problemen komen ook naar voren in de nieuwste India- en Nepal-rapporten van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.


[vertaling: LIW]


laatste wijziging: