terug
(IDSN, 3-9-2015)

Historische wetswijziging tegen kastengeweld goedgekeurd door India’s Parlement


Een historische aanpassing van de wet die kastengeweld moet voorkomen en bestrijden is onlangs door het Lagerhuis van de Lok Sabha (het Indiase parlement) aangenomen. Het aannemen van deze wet - de Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act - is een belangrijke overwinning voor de Dalit-beweging in India en voor allen die zich inzetten voor gerechtigheid en gelijkheid. De National Coalition on Strengthening PoA Act (NCSPA: Nationale Coalitie voor verbetering van de PoA-wet) heeft zes jaar gevochten voor wijzigingen in deze wet die de rechten van slachtoffers en getuigen vergroot, de toegang tot de rechtspraak verbetert en preventieve maatregelen mogelijk maakt. Het wetsvoorstel moet ook nog worden goedgekeurd door de Rajya Sabha (het Indiase Hogerhuis). Dit is gepland voor december a.s.

Hopelijk betekent de wetswijziging een opstap naar de aanpak van de ongebreidelde kastendiscriminatie en -geweld in India, dat maar al te vaak onbestraft blijft. Hoewel Dalit-organisaties en -netwerken deze mijlpaal vieren zijn ze zich ook ervan bewust dat goedkeuring in de Rajya Sabha en uitvoering van deze wet de belangrijkste voorwaarden blijven voor het gewenste effect van deze wetswijzigingen.

Nationaal voorzitter van de NCSPA, Ramesh Nathan, reageert:

"Als de wijzigingen volledig worden toegepast zullen ze voor Dalit- en Adivasi-slachtoffers de rechtspraak toegankelijk maken, iets wat tot nu voor hen niet mogelijk was door gebrek aan politieke wil en onvoldoende juridische middelen en mogelijkheden. Nu het wetsvoorstel is goedgekeurd zijn we blij met toegenomen recht op gelijkheid op allerlei sociale gebieden, maar tegelijk ook angstig. Na de [nog aanstaande] goedkeuring van het wetsvoorstel in de Rajya Sabha zal de enorme taak van daadwerkelijke uitvoering van de wet de volgende grote uitdaging zijn. Hier wordt de reis van de NCSPA niet beëindigd, maar versterkt voortgezet op weg naar daadwerkelijke toepassing van de wet."

De gewijzigde wet zorgt voor speciale rechtbanken voor kasten- en tribale zaken en voor rehabilitatie van slachtoffers. Een aantal handelingen die volgens de wet moeten worden beschouwd als strafbaar, zijn toegevoegd. Dat betreft onder meer: het dwingen van een Dalit of Adivasi om wel of niet voor een bepaalde kandidaat te stemmen, het onrechtmatig toeëigenen van land van land van Dalits en Adivasi, waarbij gespecificeerd is wat met onrechtmatig wordt bedoeld. Seksueel misbruik van Dalit- of Adivasi-vrouwen is ook verder uitgewerkt door aan te geven welke handelingen misbruik zijn, en ook dat het illegaal is om Dalit- of Adivasi-vrouwen in te wijden als tempeldienares, zoals het geval is in de Devadasi-praktijk. Andere strafbare feiten zie zijn toegevoegd aan de wet zijn onder meer 'het opleggen van of dreigen met een sociale of economische boycot' - een vergrijp waar veel Dalits en Adivasi onder lijden als ze proberen om voor hun rechten op te komen.’

Snelle afhandeling ‘oude zaken’
Het wetsvoorstel bepaalt ook dat ambtenaren die verzuimen om een klacht of een eerste rapportage van een incident (FIR) te registreren of nalaten om informatie voor te lezen aan slachtoffers vóórdat ze hen te vragen om te ondertekenen, worden beboet met een gevangenisstraf.

Met betrekking tot de rol van de rechtbanken bepaalt het wetsvoorstel dat er een Speciaal Hof voor rechtszaken onder deze wet op districtsniveau moet komen, en dat de gevallen, die in het verleden sterk zijn vertraagd binnen twee maanden moeten worden afgehandeld. Het wetsvoorstel voegt ook een hoofdstuk toe over de rechten van slachtoffers en getuigen om hun beter te beschermen.

De coalitieleden zullen blijven pleiten om het wetsvoorstel ook in de Rajya Sabha goedgekeurd te krijgen, blijven gelijke rechten voor Dalits en Adivasi opeisen, en vragen om maatregelen om de correcte uitvoering van een mogelijk gewijzigde wet te waarborgen.


Lees de volledige wetswijziging 2015 zoals goedgekeurd door de Lok Sabha


Meer informatie over rechtspraak en kaste:
http://idsn.org/historic-amendment-to-indias-caste-atrocity-legislation-passed-in-the-lok-sabha-lower-house-of-parliament/


[vertaling: LIW]


laatste wijziging: