terug
(IDSN, 2-7-2015)

Mars voor Zelfrespect van Dalit- en Adivasi-vrouwen geconfronteerd met geweld en nalatigheid politieVrouwen die geslagen, verkracht, uitgekleed en gedwongen worden naakt door hun dorpen te lopen, en een verkrachtingszaak zo barbaars als die van Nirbhaya in 2012. Deze en nog een hele reeks andere wreedheden kwamen op het pad van de vrouwen die marcheerden voor zelfrespect en voor de beëindiging van geweld tegen Dalit- en Adivasi (tribale)-vrouwen in de deelstaat Odisha, India.

De mars (Yatra) vond plaats van 1 tot 10 juni, en doorkruiste 11 districten in de deelstaat Odisha. De mars werd georganiseerd door de nationale Dalit-vrouwenbeweging – AIDMAM – als vervolg op eerdere Marsen van Dalit-vrouwen voor Zelfrespect in Madhya Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar en Maharashtra. Deze mars in Odisha bracht Dalit- en Adivasi-vrouwen samen om te vechten voor rechtvaardigheid.

De mannen en vrouwen liepen de mars om te strijden tegen de escalerende vicieuze cirkel van kasten- en vrouwendiscriminatie die vrouwen onderwerpen aan geweld, verkrachting en schendingen van hun fundamentele mensenrechten. De mars stelt vrouwen in staat om voor zichzelf op te komen en te vechten voor rechtvaardigheid.

Verbijstering over geweld
Tijdens een persconferentie zei algemeen secretaris van AIDMAM, Asha Kowtal, over de mars:

"Ik ben het volledige scala van kastengeweld tegengekomen. De vrouwen hebben het vooral in de laatste 10 dagen in Odisha zeer zwaar gehad. Tot mijn grote verbijstering heb ik overlevenden en slachtoffers ontmoet van elke vorm van geweld, met inbegrip van ontvoering, verkrachting, moord, aanranding, strippen, afstraffing, verbaal geweld, onaanraakbaarheid en discriminatie."

Mevrouw Kowtal sprak over toenemend geweld tegen Dalit- en Adivasi-vrouwen in de deelstaat in combinatie met opzettelijke nalatigheid van de kant van de politie en de rechterlijke macht, en gaf als voorbeeld:

"Bij een recent kil en onmenselijk misdrijf is er geen vooruitgang geboekt om de daders van de verkrachting en moord op een 15-jarige meisje in het dorp Sargipally in het district Bolangir aan te houden. De verkrachting was net zo barbaars als de Nirbhaya-zaak in New Delhi. Maar de politie kijkt stilzwijgend toe en grijpt niet in bij de daders van kastengeweld."

De Yatra in Odisha werd georganiseerd nadat AIDMAM was overspoeld met oproepen en rapporten van Dalit- en Adivasi-vrouwen in Odisha over de erger wordende kastenwreedheden tegen hen én het gebrek aan actie van de politie en anderen om recht te waarborgen. In sommige gevallen werd de politie direct medeplichtig bevonden aan de misdaden of aan het in de doofpot stoppen van die misdaden.

Onverschillige en medeplichtige overheid
Tegen TwoCircles.net zei Ajay Kumar Singh, voorzitter van het Odisha Forum for Social Action:

"In de afgelopen 10 dagen trok de karavaan Dalit- en Adivasi-vrouwen van dorp tot dorp, van stad naar stad, en ontmoette slachtoffers en overlevenden en vertegenwoordigers van de gemeenschap, uit maatschappelijke organisaties en het districtsbestuur. De boodschap lijkt luid en duidelijk: angst en onzekerheid hebben bezit genomen van de slachtoffers en de overlevenden; het strafrechtelijk systeem is een aanfluiting voor de Dalit- en Adivasi-vrouwen omdat de daders ongestraft blijven, terwijl de ambtenaren onverschillig lijken voor de geweldszaken. Dit leidt weer tot onopgehelderd toenemend geweld."

"De overheid lijkt onverschillig tegenover, zo niet medeplichtig aan de problemen van Dalit-vrouwen. De karavaan heeft desondanks het verzekeren van recht voor overlevende slachtoffers in gang gezet en mensenrechtenverdedigers aangemoedigd om uit alle macht te werken voor de zaak," zei hij.

In haar memorandum – gepresenteerd in Odisha - om Dalit- en Adivasi-vrouwen te beschermen tegen wreedheden eist AIDMAM het volgende:

Betere uitvoering van de Scheduled Castes/Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act (PoA):

 • Alle klachten van wreedheden, met name verkrachting en seksuele intimidatie, moeten uiterst serieus worden behandeld en zonder enige vertraging worden onderzocht. Alle politie- of andere ambtenaren die hier niet aan mee werken of die de uitvoering van de wet belemmeren moeten worden gestraft op grond van artikel 4 van de SCs & STs (PoA) Act.
 • Het slachtoffer moet op alle mogelijke manieren worden gerehabiliteerd. Zij moeten passende compensatie ontvangen en – indien haalbaar - moeten de slachtoffers overheidsbanen worden gegeven volgens artikel 12 (4) van SCs & STs (PoA) Act.
Zorg voor voldoende bescherming voor de familie van het slachtoffer:
 • Oprichting van speciale rechtbanken in heel het district en zorgen voor een snelle rechtspraak zodat de rechtsgang niet wordt vertraagd en de slachtoffers, hun families en getuigen niet geconfronteerd worden met pesterijen en aan extra trauma’s lijden.
 • Aanstelling van een ervaren strafpleiter als speciaal officier van justitie voor gruweldaden zoals voorgeschreven in sectie 15 van SCs & STs (PoA) Act.
 • Omdat het aantal gevallen van verkrachting in Odisha van dag tot dag groeit moeten de deelstaat en de politie proactieve stappen ondernemen om een sfeer en milieu te creëren om ervoor te zorgen dat meisjes en vrouwen veilig zijn. Een aanbeveling is het creëren van bewustzijn en het verspreiden van de boodschap via posters, muuropschriften en radio en televisie dat seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen een misdrijf is en dat strenge actie zal worden ondernomen.
 • Uitbreiding van de gebieden met hoog misdaadrisico tot 37 districten in Odisha, onmiddellijke evaluatie van de situatie en het nemen van onmiddellijk maatregelen volgens regel 3 van SCs & STs (PoA) Act.
Toewijzing van begrotingsbudget voor Dalit- en Adivasi-Vrouwen:
 • Een Speciale Component Plan moet als wet in Odisha worden aangenomen. Minstens 50% van het budget moet worden gereserveerd voor vrouwen, en er moeten directe plannen komen voor hun emancipatie.
 • Onderwijs van vrouwen moet worden bevorderd door het opzetten van speciale hostels voor Dalit- en tribale meisjes in elk sub-district. De Kasturba Gandhi Balika Vidyalas moet uitgebreid worden tot afstudeerniveau, en er moeten volledige beurzen verstrekt worden aan Dalit- en Adivasi-meisjes in particuliere scholen.
 • Overlevenden van kastenwreedheden en seksueel geweld moeten worden ondersteund en daar moet een speciale budget voor beschikbaar komen.
Versterking van instituties voor de bescherming van Dalit-vrouwen:
 • De deelstaatscommissies voor Vrouwen, voor Kasten en voor Tribalen en de Mahadalit-Commissie moeten op kwartaalbasis bijeenkomen om te discussiëren over het geweld tegen Dalit- en Adivasi-vrouwen en om een strategie te bepalen voor de aanpak en terugdringing van dat geweld.
 • Het opnemen van vertegenwoordigers van Dalit-bewegingen/-activisten/-advocaten in de commissies voor de beoordeling van zaken met betrekking tot Dalit- en Adivasi-vrouwen.
Nieuwsartikelen over de mars: Meer nieuws over Dalit-vrouwenactivisme en -marsen: Meer nieuws over Dalit-vrouwen... (IDSN)

[vertaling: LIW]


laatste wijziging: