terug
(IDSN, 17-12-2014)

Nieuwe rapporten:

Uitsluiting en onaanraakbaarheid blijven wijdverbreid
en slechts 5% trouwt met iemand buiten kaste


Uit de onlangs uitgebrachte rapporten India Human Development Survey, het India Exclusion Report en de Nepal Multidimensional Social Inclusion Index blijkt dat kastendiscriminatie nog springlevend is. In bijna alle opzichten geven de statistieken aan dat in het dagelijkse leven kastendiscriminatie diepgeworteld en wijdverbreid is.

Slechts vijf procent van de Indiërs zegt gehuwd te zijn met een persoon uit een andere kaste, en 27 procent van de huishoudens zegt zelf betrokken te zijn bij praktijken van onaanraakbaarheid, volgens de bevindingen van de India Human Development Survey, een onderzoek uitgevoerd door de National Council for Applied Economic Research (NCAER: Nationale Raad voor Toegepast Economisch Onderzoek) en de universiteit van Maryland. Wanneer Brahmanen (de dominante kaste) werd ondervraagd zei 52% niet toe te staan dat Dalits hun keukengerei gebruiken, een veel voorkomende uitingsvorm van onaanraakbaarheid.

Kastenapartheid duurt voort
Uit het onderzoek bleek ook dat slechts 5% trouwt buiten hun kaste. Dat is een duidelijke indicatie van het voortduren van kastensegregatie. Er blijkt geen toename van dit aantal sinds het onderzoek 10 jaar geleden voor het laatst werd uitgevoerd. In Madhya Pradesh is zelfs minder dan 1% met iemand uit een andere kaste gehuwd.

De bevindingen van het onderzoek met betrekking tot onaanraakbaarheid waren bijzonder pijnlijk in sommige deelstaten waar bijna 50% onaanraakbaarheid tussen kasten praktiseert: Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan en Bihar. In Uttar Pradesh is dat iets meer dan 40%. Omdat het onderzoek alleen zelfverklaarde praktijken van onaanraakbaarheid beschrijft zijn de werkelijke cijfers ongetwijfeld hoger.

Deze uitkomst van het onderzoek komt niet als een verrassing voor de auteurs van het uitgebreide en uit vele bronnen samengestelde India Exclusion Report 2013-2014 van het Centre for Equity Studies. Het rapport analyseert discriminatie bij arbeid, onderwijs en huisvesting in India. Daarbij komen Dalits, en met name Dalit-vrouwen, steeds aan ‘de onderkant van de tabellen’ terecht.
"Men is in India van nature geneigd tot uitsluitingspraktijken die grote hoeveelheden mensen uiterst kwetsbaar maken voor het afglijden naar armoede. De uitgeslotenen behoren bijna uitsluitend tot de onderdrukte kasten, religieuze minderheden en inheemse volken. Binnen deze groepen komen vrouwen er het slechtst af."

Kaste beslist over toekomst individu
In verband met discriminatie op de arbeidsmarkt meldt het rapport: "Kaste blijft een beslissende factor voor iemands toekomst. Dit komt perfect tot uiting op de Indiase arbeidsmarkt, die meer wordt beheerst door wetten van sociale afkomst dan door de wettelijke regelgeving. Bovendien wordt overtreding van kastenregels door Dalits die zich op zoek naar werk buiten de gebieden van kasten-gerelateerde werkgelegenheid begeven vaak streng afgestraft door de dominante kasten, onder meer door economische boycots en zelfs fysiek geweld."

De bevindingen over gebonden en slavenarbeid laten ook duidelijke verbanden met het kastensysteem zien: "Traditionele kastenregels verplichten bepaalde gemeenschappen tot dwangarbeid. Kaste is een van de fundamenten van het systeem van slavenarbeid en is ook vandaag de dag nog steeds een belangrijk kenmerk van slavernij, zelfs in de niet-agrarische sectoren. Het gebrek aan eigen land, in combinatie met de verwachting dat Dalits gratis arbeid leveren, en de dreiging van geweld en economische boycot tegen degenen die de sociale rol die van hen wordt verwacht aanvechten, houdt veel Dalit-gezinnen in slavernij en permanente staat van armoede."

Volgens het India Exclusion Report behoren de Musahar Dalits tot een van de meest kwetsbare groepen, met minder dan 10% van hun kinderen op school, een vrouwelijke geletterdheid van slechts 2% en een school drop-out percentage van bijna 100%.

Nepal: meervoudige discriminatie
Aan de ander kant van de grens, in Nepal, overheersen Dalits ook de onderkant van alle tabellen in de onlangs gepubliceerde Nepal Multidimensional Social Inclusion Index van de Afdeling Sociologie en Antropologie van de Tribhuvan Universiteit. De Index probeert alle aspecten van het leven te omvatten, en is samengesteld uit en afgeleid van zes andere factoren: sociale, economische, politieke en culturele index en gender en sociale samenhang.

Op al deze punten vergaat het de Dalits in Nepal zeer slecht, en is er veel genderdiscriminatie bij alle kasten. Er is een opvallende kloof tussen met name de Tarai Dalits en hun hogere-kaste-landgenoten uit dezelfde regio als het gaat om alle aspecten van de index. Moslims en andere etnische minderheden zijn ook vertegenwoordigd in de onderste gelederen.

De bevindingen van deze drie recente rapporten spreken de breed verbreide beweringen tegen dat kastendiscriminatie iets is uit het verleden, of aan het verdwijnen is, en geven aan dat iedereen die gelijkheid en het bestrijden van uitsluiting belangrijk vindt het verschijnsel kaste heel serieus moet nemen in de relatie met landen waar een kastensysteem voorkomt.


Meer informatie:

laatste wijziging: