terug
(The Times of India, 24-11-2014)

Meer dan helft van India’s gevangenen is moslim, Dalit of tribaal


Een familielid bezoekt een gevangene in een gevangenis in Punjab. Volgens een rapport zaten er in 2013 420.000 mensen in India in de gevangenis.

NEW DELHI - Moslims, Dalits en Adivasi - drie van de meest kwetsbare groepen uit de Indiase samenleving – maken meer dan de helft van de Indiase gevangenisbevolking uit, volgens een officieel rapport over gevangenissen dat deze maand werd gepubliceerd. Hoewel het aandeel van deze drie gemeenschappen aan de Indiase bevolking ongeveer 39% is, is dat van het aantal gevangenen aanzienlijk hoger, namelijk 53%.

door: Subodh Varma

In 2013 zaten er in India 420.000 mensen in de gevangenis. Bijna 20% van hen waren moslims, die volgens de volkstelling van 2001 ongeveer 13% van de Indiase bevolking vormen. Gegevens van de volkstelling uit 2011 over de religie die mensen aanhangen zijn nog niet vrijgegeven, maar het is onwaarschijnlijk dat ze veel hiervan afwijken. 22% van de gevangenen is Dalit, bijna een kwart. Hun aandeel aan de bevolking is ongeveer 17% volgens de telling van 2011. Voor Adivasi (tribalen) is dat 11% respectievelijk 9%.

Geen geld voor rechtszaak of borgtocht
Volgens de meeste deskundigen komt deze verontrustende trend niet omdat deze gemeenschappen meer misdrijven plegen. Integendeel, het komt omdat ze economisch en sociaal kansarm zijn, niet in staat zijn om dure rechtszaken uit te vechten of vaak zelfs om borgtocht te betalen. Volgens sommigen worden deze gemeenschappen vaak valselijk aangeklaagd.


Voormalig opperrechter van het Hooggerechtshof van Delhi, Rajinder Sachar, die aan het hoofd stond van de commissie die in 2006 een rapport uitbracht over de toestand van de moslimgemeenschap in India, wees erop dat er een aantal gevallen van moslimjongeren waren die na jaren in de gevangenis alsnog werden vrijgesproken.

"Armoede komt vaak voor bij deze drie gemeenschappen, en dat wordt een obstakel als het aankomt op rechtszaken," aldus Colin Gonsalves, mensenrechtenactivist en advocaat.

"Ons systeem kent diepgewortelde gemeenschaps- en kastenvooroordelen. Daar komt nog bij dat er verhoudingsgewijs minder politieagenten en zelfs juridisch personeel uit deze gemeenschappen komen. Dit zijn de belangrijkste factoren achter deze schokkende onevenwichtigheid," voegde hij eraan toe.

'Vijandig systeem'
Abusaleh Sharif, die secretaris was van de Sachar Commissie en later een geactualiseerd rapport uitbracht over de situatie van moslims, zei dat bijna 68% van de gevangenen in voorarrest zat, en dat ze achter tralies bleven omdat ze niet in staat waren te onderhandelen binnen een voor hen vijandig systeem.

"Van degenen die in preventieve hechtenis gevangenzit is bijna de helft moslim. Dit is soort zaken moet de overheid snel onderzoeken en oplossen", aldus Sharif.


Een gevangene aan het werk in de Tihar gevangenis.
Ramesh Nathan van de National Dalit-Beweging voor Gerechtigheid (National Dalit Movement for Justice) beweert dat valse aanklachten worden ingediend tegen Dalits om hen te intimideren, met als gevolg dit verontrustend hoge aantal gevangenen onder kwetsbare groepen.

"Mijn ervaring als advocaat leert me dat wanneer een Dalit een zaak aanspant onder de Atrocities Act (Wet Wreedheden), er een valse aanklacht onder de een of andere strafwet wordt ingediend door de daders," zei hij.

Gevangenisstatistieken worden sinds 1955 jaarlijks gepubliceerd door het National Crime Records Bureau, maar uitsplitsing naar kaste is pas beschikbaar sinds 1999. De procentuele aantallen moslims, Dalits en Adivasi zijn vrijwel onveranderd gebleven in de afgelopen 15 jaar, en dat geeft aan dat het een structureel probleem betreft.


laatste wijziging: