terug
(IDSN, 21-10-2014)

Speciale VN-Rapporteur bekritiseert ongegrond uitstel van accreditatie ISDN door NGO-Commissie


De aanvraag van het International Dalit Solidarity Network (IDSN) voor accreditatie als NGO bij de VN wordt al zeven jaar door India tegengewerkt in de NGO Commissie. De Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht op Vrijheid van Vergadering en Vrijheid van Vakbonden geeft daaraan in zijn laatste rapport de nodige aandacht. Hij doet dit in het kader van zijn rapport over het functioneren van multilaterale instellingen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Mr. Maina Kiai - UN Photo/Jean-March Ferré

In het rapport oefent de Speciale Rapporteur scherpe kritiek uit op naar het functioneren van de VN-Commissie voor NGO's, die is belast met het aanbevelen van NGO's voor accreditatie met VN-status. De heer Maina Kiai uit de bezorgdheid dat de Commissie optreedt op een manier "in strijd met de geest van resolutie 1996/31" over de consultatieve relatie tussen VN en NGO's. Met speciale verwijzing naar ISDN merkt Kiai op:

"Het geval van het International Dalit Solidarity Network, een internationale NGO die zich bezighoudt met kastendiscriminatie en andere vormen van discriminatie op basis van werk en afkomst, is bijzonder verontrustend: sinds 2008 heeft IDSN 64 schriftelijke vragen ontvangen van de Commissie, alle naar voren gebracht door India. Het is nu de langst lopende aanvraag voor de Commissie."

De NGO-Commissie beveelt NGO's die een consultatieve status aanvragen aan bij de leden van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC). Deze commissie is samengesteld uit 19 lidstaten: vijf uit Afrika, vier uit Azië, twee uit Oost-Europa, vier uit Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied, en vier uit West-Europa.

In het rapport uit de heer Kiai zijn bezorgdheid dat de Commissie willekeurig aanvragen voor een consultatieve status van NGO's heeft opgeschort. Hij vermeldt dat 46 organisaties die werken aan mensenrechtenkwesties, zoals kinderen, vrouwenrechten, minderheden en situaties in bepaalde landen, hun accreditaties herhaaldelijk zagen uitgesteld.

Verder doet de Speciale Rapporteur een beroep op de VN om "de Commissie voor NGO's te hervormen om te voorkomen dat lidstaten accreditatie-aanvragen blokkeren door aanhoudende vragen en of door eenzijdig hun veto over aanvragen uit te spreken. Het hervormingsproces moet plaatsvinden aan de hand van het principe dat de VN het best functioneren als ze toegankelijk zijn voor de grootst mogelijke diversiteit aan inbreng".

De Speciale Rapporteur roept bovendien de lidstaten met multilaterale instellingen op om "openlijk alle daden van represaille - al dan niet door de overheid - te veroordelen die gericht zijn tegen organisaties die zich richten op multilaterale instellingen of dat zouden willen" en "om te stoppen met het onrechtmatig weerhouden van NGO's om accreditatie te verkrijgen bij multilaterale instellingen, willekeurig accreditaties in te trekken, of de behandeling van periodieke verslagen van erkende organisaties uit te stellen".

Positief daarentegen is de Speciale Rapporteur over onder meer België, Chili, Mexico en Uruguay: hij prees deze landen voor hun rol in de NGO-Commissie door het bestrijden van de pogingen van medeleden om willekeurig aanvragen van NGO's af te wijzen.


Meer informatie:

laatste wijziging: