terug
(IDSN, 3-10-2014)

Meer aandacht VN-experts voor kastendiscriminatie


Tijdens een recente bijeenkomst te Genève van VN-Rapporteurs [UN Special Rapporteurs] mensenrechten met maatschappelijke organisaties werd kastendiscriminatie door de rapporteurs vaak genoemd als belangrijk onderwerp dat voor door hen behandelde thema's van groot belang is. Een team van ISDN was op de bijeenkomst aanwezig en stelde de kwestie van kastendiscriminatie aan de orde. Veel VN-Rapporteurs reageerden daarop met een opvallende betrokkenheid.

Gezamenlijke aanpak bepleit
Belangrijke voorstellen voor initiatieven die door de Speciale Rapporteurs tijdens de bijeenkomst werden gebracht omvatten: een meer gestructureerde aanpak van kastendiscriminatie voor de volgende jaarvergadering in 2015, het plaatsen van kastendiscriminatie en -slavernij op de agenda van de volgende jaarvergadering. Ook werd geopperd om een bredere beraadslaging over kastendiscriminatie te houden en gezamenlijk op basis van meerdere thema's kastendiscriminatie onder de loep te nemen.

De Speciale Rapporteurs bedankten ISDN voor het feit dat deze organisatie aandacht blijft vragen van dit probleem en kwamen met geëngageerde verklaringen. De Speciale Rapporteur inzake vraagstukken van minderheden, mevrouw Rita Izsak, zei:

"We hebben van gedachte gewisseld over hoe we gezamenlijk kunnen werken aan een meer gestructureerde aanpak van kastendiscriminatie voor de volgende jaarvergadering (2015) en hoe we kunnen komen tot een gecombineerde en gecoördineerde inzet voor deze 260 miljoen mensen ... we zullen hieraan werken en verzekeren u van onze betrokkenheid daarbij."

Kaste als oorzaak van slavernij
De Speciale Rapporteur inzake hedendaagse vormen van slavernij (waaronder ook oorzaken en gevolgen), mevrouw Urmila Bhoola, versterkte deze toezegging met de volgende verklaring:

"Ik wil graag IDSN in het bijzonder bedanken voor het aan de orde stellen van kastendiscriminatie ... en voor de duidelijke definitie van kastendiscriminatie als een schending van de mensenrechten. Mijn mandaat is dank verschuldigd aan ISDN voor het aankaarten van kastendiscriminatie in de vorm van kastengerelateerde slavernij en handarbeid, inclusief handmatig poepruimen, alsmede het voortbestaan van gedwongen arbeid en slavernij onder in het bijzonder Dalits. Ik ben geïnteresseerd in het onderzoeksmissies en het schrijven van een rapport over kastendiscriminatie - omdat dat een aantal problemen aansnijdt. Ik wil ook oproepen tot het plaatsen van kastendiscriminatie en -slavernij op de agenda van de jaarvergadering van volgend jaar of zelfs tot een bredere consultatie om ervoor te zorgen dat het blijft beschouwd worden als een voortdurend verderfelijk probleem."

'Verschrikkingen seksueel geweld tegen Dalit-vrouwen'
De Speciale Rapporteur voor huisvesting als onderdeel van het recht op een behoorlijke levensstandaard - en het recht op niet gediscrimineerd worden in dit verband -, mevrouw Leilani Farheed, zei dat ze vastbesloten was met andere mandaathouders samen te werken, ook op het gebied van kastendiscriminatie. De Speciale Rapporteur voor het recht op het hoogst mogelijke niveau van gezondheid, de heer Danius Puras, en de Speciale Rapporteur voor de situatie van mensenrechtenverdedigers, Michel Forst, beloofden bij hun werk aandacht te vestigen op kastendiscriminatie.

Mevrouw Frances Raday, voorzitter van de Werkgroep Discriminatie van vrouwen van de VN-Mensenrechtenraad, merkte ook op dat:

"We hebben gewerkt aan [het bestrijden van] kastendiscriminatie, hebben contact gelegd met Dalit-vrouwenorganisaties en hebben ons beziggehouden met de verschrikkingen van seksueel geweld op basis van kastendiscriminatie."

De Speciale Rapporteurs versterken de coördinatie tussen hun mandaten [ofwel de thema's waarmee ze zich bezighouden] na jaren van afzonderlijke rapportage over aspecten van kastendiscriminatie in belangrijke rapporten van en gesprekken tussen 17 VN Rapporteurs mensenrechten.

Eerder brachten zeven belangrijke Speciale Rapporteurs een gezamenlijke verklaring uit over kastendiscriminatie. De inzet voor de strijd tegen kastendiscriminatie geuit op de bijeenkomst is een vervolg van die verklaring.


Meer informatie:
"Appeal to UN Special Procedures mandate holders (2014)" (IDSN, 12-9-2014)

laatste wijziging: