terug
(23-6-2014)

Seksueel geweld tegen Dalit-vrouwen:

Minister Timmermans spreekt met Indiase regering
- inzet in VN nog goeddeels afwezigKamerleden van CU, SP, GroenLinks, D66 en SGP riepen Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken op 11 juni op tot actie om het veelal onbestrafte geweld tegen Dalit-vrouwen bij de Indiase regering, de VN Mensenrechtenraad en de EU aan de orde te stellen.

Minister Timmermans antwoordde onder meer:

"Tijdens het gesprek met mijn Indiase collega en marge van de Foreign Ministers Meeting in New Delhi op 11 november 2013 spraken wij uitgebreid over de positie van Dalits. Tijdens recente consultaties werd door de Secretaris Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken het gruwelijke incident in Uttar Pradesh opgebracht."
In antwoord op de vraag of hij bereid is om tijdens de huidige sessie van de VN Mensenrechtenraad kastendiscriminatie en het straffeloze seksuele geweld tegen Dalit-vrouwen aan de orde te stellen antwoordde de Minister:
"Nederland heeft tijdens de interactieve dialoog met de Speciale Rapporteur voor Geweld tegen Vrouwen aandacht gevraagd voor de positie van gemarginaliseerde groepen en meervoudige discriminatie."

Ook antwoordde Timmermans op een vraag over de noodzakelijke versterking van het rechtssysteem tegen de meervoudige discriminatie van en het geweld tegen Dalit-vrouwen:

"De Indiase president, President Pranab Mukherjee, heeft op 9 juni jl. een beleid van zero tolerance aangekondigd voor wat betreft geweld tegen vrouwen, inclusief een hervorming van het wettelijk kader en toezicht op de implementatie daarvan. De recent aangetreden premier Modi heeft op 11 juni jl. in zijn eerste speech voor het parlement deze lijn onderstreept. Zowel multilateraal, via de EU als in bilaterale dialogen blijft Nederland aandacht vragen voor de aanpak van geweld tegen vrouwen. Tijdens de komende zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, zal Nederland samen met Frankrijk, wederom een resolutie tegen geweld tegen vrouwen indienen."

Minister Timmermans bleek niet bereid om een evenement van onder meer Human Rights Watch en het International Dalit Solidarity Network over 'Geweld tegen vrouwen en meisjes van door kastendiscriminatie getroffen gemeenschappen' politiek te ondersteunen (te co-sponsoren in het jargon). Hij zei daarover:

"Tot nog toe hebben twee Europese landen toegezegd het evenement te zullen co-sponsoren. Om de effectiviteit van dit evenement te vergroten is het van belang dat niet alleen Europese landen dit evenement 'co-sponsoren', maar juist ook landen uit andere delen van de wereld. Co-sponsoring van Nederland heeft op dit moment dus geen toegevoegde waarde."

Uit de antwoorden van de Minister blijkt dat hij het onderwerp 'kastendiscriminatie' en geweld tegen Dalit-vrouwen heeft aangekaart bij de Indiase regering en - hoewel nogal in algemene termen - in de dialoog met de Speciaal Rapporteur voor Geweld tegen Vrouwen. Dat is positief. Toch blijft de aanpak van het onderwerp Dalits en geweld tegen Dalit-vrouwen uiterst terughoudend. Nederland wil - ondanks de actualiteit en het feit dat vrouwen prioriteit zijn in het Nederlandse mensenrechtenbeleid - zelfs geen 'politiek signaal' afgeven door het co-sponsoren van het evenement over 'geweld tegen Dalit-vrouwen en -meisjes'. Maar ook breder blijkt niet dat Nederland zich in de VN - noch in de EU - echt actief opstelt om de schending van de mensenrechten van 260 miljoen Dalits, waarvan bijna de helft vrouwen, aan de orde te stellen.

Lees de volledige vragen en antwoorden daarop hier.laatste wijziging: