terug
(IDSN, 29-1-2014)

Hulporganisaties bespreken in Delhi nieuw rapport over kastendiscriminatie bij rampen


Belangrijke hulporganisaties, waaronder UNDP, ECHO, het Asian Disaster Reduction & Response Network, USAID en DFID, kwamen onlangs in New Delhi bijeen voor de presentatie van het rapport Equality in Aid - Addressing Caste Discrimination in Humanitarian Response ("Gelijkheid bij Hulp - Het aanpakken van kastendiscriminatie bij het verlenen van noodhulp").


Illustratie uit het handboek, door Vikram Kumar Nayak
Het rapport werd gezamenlijk op de 28 januari gepresenteerd door het International Dalit Solidarity Network (ISDN), The National Dalit Watch - NCDHR en Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO) van de Europese Commissie. Tevens werd tijdens de bijeenkomst het handboek Inclusive Vulnerability Mapping & Monitoring of Post Disaster Response ("Uitgebreide inventarisatie van en toezicht op kwetsbaarheid bij hulp na rampen").

Sprekers bij de bijeenkomst drongen er bij hulpverleners op aan om bij het verstrekken van hulp en bij planning voor toekomstige rampen speciale aandacht te besteden aan Dalits en andere groepen die gevoelig zijn voor kastendiscriminatie.

"Als geen rekening wordt gehouden met de lokale context en realiteit bij praktische strategieën voor hulpverlening zal dat in de praktijk leiden tot onbedoelde uitsluiting van Dalits," aldus Dr. Belinda Bennet van Christian Aid in haar toespraak.

Het rapport en het handboek vormen een baanbrekend instrument voor humanitaire organisaties om effectieve maatregelen te treffen tegen kastendiscriminatie bij hulpverlening bij rampen.

"Het is zeer essentieel dat humanitaire belanghebbenden - waaronder de overheid - zorgen voor effectieve methoden om kastendiscriminatie bij rampen aan te pakken (Disaster Risk Reduction) en dat dit uitdrukkelijk wordt opgenomen in wetgeving en beleid rond rampen om schending van de mensenrechten van Dalits te voorkomen", zei Paul Divakar van National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) in een persbericht. Na de bijeenkomst publiceerde Reuters het artikel Lower-caste people get less aid when disaster strikes met daarin de belangrijkste punten uit het rapport.


Meer informatie:


laatste wijziging: