terug
(5-12-2013)

Minister Timmermans houdt zich op de vlakte over Dalits

Minister van BuZa, Frans Timmermans

Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie)

Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken heeft Kamerlid Voordewind een vraag gesteld over de positie van Dalits. Deze vraag is schriftelijk beantwoord. Het is positief dat Minister Timmermans de Dalit problematiek recent heeft besproken met de Indiase Minister van Buitenlandse Zaken en dat Nederland projecten steunt die bijdragen aan de verbetering van de rechtspositie van Dalits.

Voor het overige is de beantwoording zeer terughoudend. Minister Timmermans komt niet terug op zijn eerdere belofte zich in de VN en EU in te zetten voor de verbetering van de positie van Dalits, laat staan dat sprake is van een voortrekkersrol die Nederland eerder wel had. Ook zijn korte beschrijving en verklaring van het voortduren van kastediscriminatie is vooral diplomatiek, vaag en afhoudend. Zo gaat Timmermans niet in op het onomstreden falen van het Indiase rechtssysteem – waaronder grootschalige straffeloosheid – als het om de positie van Dalits en tribalen gaat. Dit kan absoluut niet worden gereduceerd tot ‘gebrek aan capaciteit’ van de overheid.

Zie hieronder de vraag van Voordewind en het antwoord van de Minister. Voor meer achtergrond, zie "Minister Timmermans durft vingers niet aan 300 miljoen Dalits te branden". De brief van het Dalit Netwerk Nederland vindt u hier.

Vraag Voordewind (CU)

Is Nederland bereid opnieuw een voortrekkersrol op zich te nemen ten aanzien van de bescherming van de Dalits in India?Antwoord Minister Timmermans

De Dalit-problematiek is aan de orde geweest tijdens een recent gesprek tussen de minister van Buitenlandse Zaken en de Indiase minister van Buitenlandse Zaken.

Het is niet gemakkelijk om een eeuwenoud systeem met hardnekkige sociale structuren te doorbreken. De Indiase grondwet verbiedt expliciet elke vorm van discriminatie op basis van kaste. De Indiase overheid bestrijdt discriminatie van Dalits (die ongeveer 16% van de bevolking uitmaken) door middel van wetgeving en positieve quota in het onderwijs en de publieke sector. Dit is niet eenvoudig vanwege het gebrek aan capaciteit en de hardnekkige (rurale) ontwikkelingsproblematiek. De afgelopen 20 jaar zijn de Dalits politiek actiever geworden en beter vertegenwoordigd, alhoewel deze voortgang per regio of deelstaat verschilt.

Nederland zal zijn bestaande beleid voortzetten en een bijdrage blijven leveren aan de verbetering van de rechtspositie van Dalits. Dit doet het kabinet onder meer via projecten uit het mensenrechten-fonds (uitgevoerd door het Human Rights Law Network en het Socio Legal Information Centre), met als aandachtsgebieden het recht op huisvesting en toegang tot onderwijs.

Nederland is voorts actief via de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) waar het gaat om naleving van fundamentele arbeidsrechten. Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) biedt een kader voor structurele aandacht.laatste wijziging: