terug
(IDSN, 4-12-2013)

Dalits en vrouwen forse verliezers van verkiezingen in Nepal


De democratie in Nepal lijkt zich te hebben afgekeerd van de integratie van vrouwen en Dalits. De uitslag van de verkiezingen voor de grondwetgevende vergadering – waarbij degene met de meeste stemmen als wint – heeft bijna geen vertegenwoordiging van Dalits en nauwelijks van vrouwen opgeleverd. Dit is een grote klap voor Dalits, en in het bijzonder voor Dalit-vrouwen, die lang en hard hebben gestreden om hun stem te laten horen in voorgaande Parlements- en Grondwetgevende Vergaderingen en die in de loop van de afgelopen jaren invloed hebben gekregen in commissies en in het opstellen van een grondwet.


Foto: Krish Dulal CC
Grote sprong achteruit
“Het is ongelooflijk triest om te zien dat Nepal zo'n grote sprong achteruit maakt met betrekking tot het waarborgen van de mensenrechten, integratie en welzijn voor de meest kansarme groepen, waaronder de Dalits. In de afgelopen jaren was Nepal op een weg naar integratie, maar die dreigt nu volledig te worden ondermijnd na deze verkiezingen", zegt Rikke Nöhrlind, coördinator van het International Dalit Solidarity Network (ISDN).

De ‘winnaar krijgt alles’ resultaten zijn bekend: de Nepalese Congrespartij kwam als duidelijke winnaar uit de bus en de maoïsten als duidelijke verliezers. De Congrespartij heeft geen enkele Dalit-kandidaat benoemd, terwijl alle belangrijke politieke partijen het aantal genomineerde Dalits drastisch verminderde. De media melden dat slechts 10 vrouwen en 2 Dalit-kandidaten zijn verkozen. Volgens Dalit-rechten activisten is de vertegenwoordiging van Dalits in de nieuwe Wetgevende Vergadering bijna volledig te verwaarlozen.

"Zonder de deelname van Dalits – 20% van de bevolking - in de Wetgevende Vergadering zullen bij het opstellen van de grondwet de vele ernstige schendingen van mensenrechten en de vele belemmeringen van de ontwikkeling van Dalits, niet worden aangepakt. De toekomst voor Dalits en vrouwen in Nepal ziet er nu erg somber uit", zegt Durga Sob, voorzitter van de Feminist Dalit Organisation (FEDO).

Minderheden buitenspel
Het resultaat is een duidelijke aanwijzing voor het belang van evenredige vertegenwoordiging en van de noodzaak van op kaste gebaseerde reserveringen in democratieën waar kasten een rol spelen. Daardoor wordt er voor gezorgd dat stemmen van minderheden niet worden weggedrukt of bijna geen invloed hebben. Het is nog wachten op de einduitslagen van de verkiezingen, en het aantal Dalit-zetels moet nog definitief worden vastgesteld.

Minendra Rijal van Nepali Congress toont geen tekenen van wroeging bij deze sombere uitkomst: "Er is geen grondwettelijke of andere juridisch bindende reden voor politieke partijen om zich voor 33 procent in de wetgevende vergadering te laten vertegenwoordigen door vrouwen of door een bepaald percentage van een andere groep ... Wat we moeten doen is kandidaten naar voren schuiven zoals vereist door de kieswet en dat hebben we al gedaan.
Met de recente geschiedenis van Nepal in het achterhoofd, is het zeer gevaarlijk om een groot deel van de bevolking monddood te maken en politieke invloed te ontnemen. Strijders voor Dalit-rechten proberen nu een antwoord te vinden op wat een hopeloze situatie lijkt te zijn, en een democratie in gevaar.


Meer informatie:


laatste wijziging: