terug
(IDSN, 4-12-2013)

Nieuwe wet ‘handmatig poepruimen’

Nieuwe kansen én nieuwe uitdagingen


India voert een nieuwe wetgeving in tegen handmatig poepruimen. Deze is bedoeld om deze vernederende praktijk - die ondanks een tientallen jaren oud verbod nog steeds blijft bestaan - uit te roeien. Indiase maatschappelijke organisaties verwelkomen het initiatief om de nieuwe wetgeving in te voeren, maar signaleren wel dat in het concept wetsontwerp nog een aantal noodzakelijke aspecten ontbreken in de wet die op 6 december wordt geïntroduceerd.Spoorwegen als werkgever
Volgens de Nationale Campagne voor Waardigheid en Eliminatie van Handmatig Poepruimen (Rashtriya Garima Abhiyan) bepaalt de nieuwe wetgeving dat poepruimers gerehabiliteerd moeten worden. De nieuwe wetsregels geven bevatten echter geen specifieke bepalingen hoe dat moet gebeuren. Op sommige punten zijn die regels overigens in strijd met het doel om handmatig poepruimen volledige uit te bannen. Ze schrijven namelijk voor welke veiligheidsvoorzieningen moeten worden gebruikt bij het poepruimen! Bepalingen voor financiële ondersteuning en andere rehabilitatieplannen worden niet nauwkeurig omschreven en lopen daardoor het risico niet te worden uitgevoerd.

Verder zijn er geen duidelijke en concrete bepalingen opgenomen in de ontwerp-wetsregels voor de uitvoering van de wet door overheidsinstellingen zoals Indiase Spoorwegen, een belangrijke werkgever van poepruimers. Ook vallen handmatige poepruimers die vóór het aannemen van de wet zijn gestopt niet onder de nieuwe regels en is het onbekend of moslim- of christelijke poepruimers er onder vallen. De regels kijken ook niet naar sekse en kaste als cruciale aspecten van het probleem van poepruimen.
De campagne heeft daarom de wetsregels herschreven zodat deze kwesties goed worden aangepakt en hoopt dat het Ministerie van Sociale Rechtvaardigheid en Empowerment de definitieve wetgeving zal herformuleren.

Emmers en manden
Handmatig poepruimen is een op kasten gebaseerd erfelijk beroep voor honderdduizenden (vooral Dalit-)vrouwen. Ze verwijderen menselijke uitwerpselen uit droge toiletten en maken daarbij gebruik van simpele werktuigen als dunne planken, emmers en manden, bekleed met doek en gedragen op het hoofd. Tot handmatig poepruimers worden nu ook rioolwerkers gerekend die hun werk doen onder gevaarlijke omstandigheden zonder enige bescherming. Er is geen twijfel over het feit dat deze wetgeving absoluut noodzakelijk is.

De afgelopen jaren is de praktijk van poepruimen onder de loep genomen door internationale mensenrechtenorganisaties. De Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, Navi Pillay, heeft handmatig poepruimen “een zeer ongezonde, onsmakelijke en onwaardige baan” genoemd, die wordt “opgedrongen aan deze mensen vanwege het stigma van hun kaste”. Nationale en internationale media hebben ook herhaaldelijk aandacht besteed aan dit onderwerp. Zeer recent nog publiceerde The Guardian het artikel India's human-waste gatherers seek a better life ("India’s opruimers van menselijk afval streven naar een beter leven") en een aantal beschrijvingen van het leven poepruimers.


Meer informatie:


laatste wijziging: