terug
(IDSN, 29-11-2013)

Dalit spreekt op VN-Forum Minderheden


Dit jaar werd op het VN-Forum over Minderheidskwesties op 26-27 november aandacht besteed aan de rechten van religieuze minderheden, een onderwerp van groot belang voor Dalits in Pakistan en India. Een Dalit-vertegenwoordiger uit India sprak er, mede vanuit IDSN.


Dalit-meisjes in Pakistan worden gediscrimineerd op grond van hun religie, kaste en geslacht
(foto: Jakob Carlsen)
India en Pakistan onder de loep
Dalit-christenen en -moslims in India hebben geen toegang tot wettelijke bescherming, banenquota en andere rechten die Dalits van andere religieuze gemeenschappen, althans op papier, wel genieten. Het ontbreken van de rechten voor deze twee groepen is een schending van het internationaal recht inzake de mensenrechten.

Dit was het thema van een interventie door Dalit-mensenrechtenverdediger Savio Mahimaidass op het zesde Forum voor Minderheidszaken in Genčve eerder deze week. De toespraak van Savio over de situatie van religieuze Dalit-minderheden in zijn geboorteland India maar ook in Pakistan werd gepresenteerd in samenwerking met IDSN.

"In Pakistan zijn de zogenaamde lage-kaste-hindoes (Dalits), officieel bekend als Scheduled Castes, de grootste slachtoffers van discriminatie en geweld. Ze verkeren in een dubbel nadelige positie, omdat zij hindoe zijn, een minderheid in een islamitische meerderheid, maar ook tot een lagere kaste binnen de hindoebevolking behoren," zei hij.

‘Ongrondwettelijk’
Wat betreft het gebrek aan rechten van Dalit-christenen en -moslims in India merkte Savio op dat het presidentieel besluit van 1950 dat uitsluit dat deze groepen bepaalde rechten krijgen in feite ongrondwettelijk is. Hij drong er bij de regering van India op aan dat besluit in te trekken.

Voorafgaand aan het Forum publiceerde het Pakistan Dalit Solidarity Network (PDSN) een korte notitie over de situatie van religieuze minderheden in dat land. Het document bevatte een aantal aanbevelingen, waaronder een oproep aan de Pakistaanse overheid om "doeltreffende manieren te bedenken om geweld tegen religieuze minderheden te stoppen", en de verklaring dat kastendiscriminatie als misdaad bestempeld zou moeten worden.

Het VN-Minderhedenforum wordt sinds 2008 jaarlijks gehouden. Tijdens de sessie van dit jaar bespraken meer dan 500 deelnemers uit de hele wereld de belangrijkste kwesties met betrekking tot religieuze minderheden. Het evenement werd georganiseerd door de Independent Expert on Minority Issues, Rita Izsák. Een aantal aanbevelingen van de sessie zal in maart volgend jaar aan de VN-Mensenrechtenraad worden gepresenteerd.


Meer informatie:


laatste wijziging: