terug
(IDSN, 8-11-2013)

Hoofd VN-Mensenrechtenraad:
'Versla het monster kastendiscriminatie'


Hoge Commissaris voor mensenrechten Navi Pillay hield onlangs in het Verenigd Koningrijk een krachtige toespraak over de dringende noodzaak om de ‘verraderlijke schandvlek’ van kastendiscriminatie uit de weg te ruimen en drong er bij het VK op aan om haar uitstekende staat op het gebied van mensenrechten niet te bezoedelen door de uitvoering van de Britse anti-kastendiscriminatie-wetgeving uit te stellen.


Zij verklaarde tijdens een toespraak voor een vergadering van anti-kastendiscriminatie-netwerken in het Hogerhuis dat kastendiscriminatie "wereldwijd een leven van vernedering, uitsluiting en armoede voor ongeveer een kwart miljard vrouwen, mannen en kinderen" betekent en dat "het alles waar we voor staan teniet doet".

Rampzalige impact op mensen
Mevrouw Pillay riep de internationale gemeenschap op om harder te werken aan de bewustwording van de "rampzalige impact op mensen van kastendiscriminatie, vooral op vrouwen en jongeren", en om "samen te werken aan verdere vooruitgang en de uitroeiing van kastendiscriminatie, zowel in eigen land als in multilateraal en bilateraal internationaal verband".

"U zult wel gehoord hebben van de recente oproepen tot toenemende aandacht voor kastendiscriminatie op internationaal niveau, variërend van de Guidance Note on Racial Discrimination and Minorities van de Secretaris-Generaal van de VN tot de resolutie over kastendiscriminatie die vorige maand door het Europees Parlement werd aangenomen", zei Pillay. Zij benadrukte het belang van de recente erkenning van kastendiscriminatie als een specifieke bron van ongelijkheid in het overleg over de ontwikkelingsagenda na 2015.

Expliciete verwijzing in Britse Equality Act noodzakelijk
"Op kaste gebaseerde onwetendheid, haat, angst en lijden beďnvloedt ook de levens van mensen in het Verenigd Koninkrijk, in andere landen en in de diaspora- en migrantengemeenschappen in de wereld van vandaag", zei Pillay, daaraan toevoegend dat een "sterke, snelle uitvoering" van de gewijzigde Britse Equality Act 2010 nodig was om de tienduizenden mensen uit lagere kasten in het Verenigd Koninkrijk te beschermen.

Pillay raadde het Verenigd Koninkrijk aan om wetgeving in te voeren die zich specifiek richt op kastendiscriminatie en zei dat het "de ervaring van haar organisatie is dat zelfs wanneer non-discriminatiewetgeving wettelijk afdoende zou zijn tegen bepaalde uitingen van kastendiscriminatie, expliciete verwijzing naar een dergelijke discriminatie in de wetgeving noodzakelijk is."

Ze waarschuwde echter ook dat "we bestaande wetgeving met hernieuwde politieke en maatschappelijke betrokkenheid moeten koppelen aan rechtsbeginselen, en ook methodisch en efficiënt internationale en nationale instituties erbij moeten betrekken om de toepassing ervan te bevorderen."

Vertraging ‘niet bevorderlijk’ voor Brits lidmaatschap Mensenrechtenraad
Volgens een artikel in The Guardian zei Pillay dat "als de Britten aarzelen bij het definiëren [van kaste] of bij het aanpassen van deze wet, er een signaal wordt afgegeven aan landen die pas nu worstelen met dit probleem [en zeggen dat] dat de zaak te complex is om wetgeving op te stellen", en dat vertragingen bij de invoer van de nieuwe wet "zeker niet bevorderlijk zullen zijn" bij de aanvraag van het Verenigd Koninkrijk om lid te worden van de VN-Mensenrechtenraad in 2014.

Volgens de deelnemers bevatten de opmerkingen van de Hoge Commissaris ook verklaringen over het belang van de goedkeuring van de VN-beginselen en -richtlijnen met betrekking tot werk en afkomst (de VN term voor kaste) door de VN-Mensenrechtenraad.

De bijeenkomst in het Hogerhuis werd georganiseerd door de Anti-Caste Discrimination Alliance (ACDA) en vond plaats op 6 november 2013.


Meer informatie:


laatste wijziging: