terug
(IDSN, 15-10-2013)

IDSN-rapport: Rampen treffen Dalits harder


Een nieuw rapport onthult dat Dalits bijzonder kwetsbaar zijn voor rampen, zowel vóór als nadat ze gebeuren. Daarom moeten humanitaire organisaties en hun medewerkers bijzondere aandacht besteden aan hun situatie bij de voorbereiding voor en reactie op noodsituaties.


Rampen hebben treffen niet iedereen in gelijke mate. Een Dalit-familie die veroordeeld is tot leven aan de rand van een dorp, in een slechte kwaliteit woning en met weinig bescherming tegen natuurrampen, is daarvoor extra kwetsbaar. Als er een ramp gebeurt en humanitaire hulp verdeeld wordt, zal dezelfde familie waarschijnlijk nog meer discriminatie ondervinden op grond van haar positie aan de onderkant van de kastenhiërarchie.

Daarom moeten verleners van humanitaire bijstand bijzondere aandacht besteden aan de situatie van de Dalits en andere groepen die lijden onder kastendiscriminatie. Dat is de conclusie van een nieuw IDSN-rapport dat een overzicht geeft van de precaire situatie van Dalits voor, tijdens en na de humanitaire noodsituaties.

Extra kwetsbaar bij rampen
Het rapport Equality in Aid: Addressing Caste Discrimination in Humanitarian Response ("Gelijkheid in hulp: Aanpakken van kastendiscriminatie bij humanitaire actie") is gebaseerd op een uitgebreid Indiaas onderzoek, dat in 2012 werd uitgevoerd door de National Dalit Watch/National Campaign on Dalit Human Rights. Het onderzoek richtte zich op een aantal rampen in Zuid-Azië in de afgelopen jaren, waaronder overstromingen in India, Nepal en Pakistan, alsmede de tsunami van 2004.
Talrijke voorbeelden van kastendiscriminatie bij humanitaire acties zijn in het rapport opgenomen. Dalits worden geconfronteerd met problemen als ze proberen zich te registreren in opvangkampen, ze krijgen vaak slechtere en minder hulpgoederen, ze worden misbruikt om lijken of puin te ruimen, hun verliezen zijn minder zichtbaar omdat eigendom niet officieel erkend wordt, en ze worden niet geraadpleegd wanneer behoeften in kaart worden gebracht.

Meer aandacht voor Dalits bij rampen, ook bij Phailin
Het rapport merkt echter ook op dat de humanitaire hulpverlening zich steeds meer bewust is van de bijzonder kwetsbare situatie van Dalits en van het hoge risico van kastendiscriminatie als daar niets tegen gedaan wordt. Dit is duidelijk geworden tijdens de nasleep van de aanval van orkaan Phailin op Indiaís oostkust, een paar dagen geleden. National Dalit Watch heeft een aantal humanitaire organisaties attent gemaakt op het belang om rekening te houden met Dalits bij hulpverlening in noodsituaties, en heeft van enkele van hen al positieve reacties ontvangen.

Aanbevelingen
Hoewel de orkaan te recent plaats vond om te worden genoemd in het rapport, bevat Equality in Aid een aantal praktijkvoorbeelden van een goede aanpak van andere humanitaire noodsituaties in de afgelopen jaren. In de meeste van die gevallen is er aandacht voor het belang om Dalits te laten deelnemen aan de besluitvorming en beoordeling, en ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord.

Het rapport bevat ook een uitgebreide reeks aanbevelingen over hoe ervoor te zorgen dat Dalits en soortgelijke groepen niet worden buitengesloten van ramppreventie en hulp bij rampen. Deze variŽren van principiŽle zaken, zoals de erkenning van de onrechtmatigheid van kastendiscriminatie, tot praktisch advies over hoe je bewust moet zijn van kastendiscriminatie bij de voorbereiding voor en hulp bij rampen. Ze benadrukken ook het belang van beleid en wetgeving die specifiek de problemen van gemarginaliseerde groepen zoals Dalits aanpakken.
De Indiase casestudy uit 2012 en het nieuwe rapport zijn gefinancierd door de Europese Unie. In zijn voorwoord bij het rapport merkt Claus SÝrensen, directeur-generaal van het Humanitarian Office (ECHO) van de EU, op dat "meer moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat gelijkheid bij humanitaire hulp wordt bereikt". Hij voegt eraan toe dat het rapport "duidelijke aanbevelingen voor hoe dit te bereiken in het geval van kastendiscriminatie" geeft.


Meer informatie:


laatste wijziging: