terug
(IDSN, 19-9-2013)

EP Commissie keurt kastenresolutie goed


Volgende maand zal het Europees Parlement haar ernstige bezorgdheid uiten over kastendiscriminatie en er bij de EU op aandringen om actie te ondernemen met betrekking tot dit ernstige mensenrechtenprobleem.


De gekozen vertegenwoordigers van een half miljard Europeanen in 28 landen beschouwen kastendiscriminatie als een belangrijke mensenrechtenkwestie die vraagt om een serieus en gecoördineerd optreden van de kant van de EU. Op 9 oktober zullen zij een beroep doen op de EU om nog intensiever te proberen deze vorm van discriminatie uit te bannen.

Dit werd duidelijk op 17 september toen de EP Commissie over Ontwikkeling (DEVE) unaniem een ontwerpresolutie over kastendiscriminatie goedkeurde. Het hele Parlement zal nu volgens planning volgende maand over de resolutie debatteren en stemmen.

Meer armoede en uitsluiting door kastendiscriminatie
De resolutie veroordeelt de "voortdurende schendingen van mensenrechten" van mensen die lijden onder kastendiscriminatie, en uit de “ernstige bezorgdheid dat de sociale uitsluiting van Dalits en vergelijkbaar getroffen gemeenschappen" leidt tot meer armoede en uitsluiting van ontwikkeling en politieke participatie.

De resolutie roept de EU ook op om actie te ondernemen op een aantal kwesties die verband houden met kastendiscriminatie. De Europese Commissie moet bij alle EU-inspanningen om discriminatie te bestrijden, deze vorm van discriminatie gelijkstellen aan discriminatie op andere gronden, zoals etniciteit, ras en geslacht. Ook moet de bestrijding van kastendiscriminatie worden geïntegreerd in EU-wetgeving en -beleid.

Probleem in Zuid-Azië én Afrika
Het Europees Parlement heeft eerder resoluties over deze kwestie aangenomen, met name in december 2012 over kastendiscriminatie specifiek in India. De december-resolutie kwam in het kielzog van een reeks verkrachtingen tegen Dalit-vrouwen in Haryana en de gewelddadige aanval op Dalit-gemeenschappen in Tamil Nadu.

De komende resolutie bestrijkt een veel groter gebied, omdat het talrijke landen met een kastensysteem noemt, waaronder India’s Zuid-Aziatische buurlanden Nepal, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka, evenals een aantal Afrikaanse landen.

Dalit-vertegenwoordiger: EU inzet kan helpen
Volgens Paul Divakar, secretaris-generaal van de National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) in India, is de resolutie om voor een aantal redenen belangrijk.
"De resolutie moedigt de EU aan haar relaties met veel Zuid-Aziatische en Afrikaanse landen waar kastendiscriminatie voorkomt ook te gebruiken om deze mensenrechtenschending te bestrijden. De resolutie helpt de EU bij het gerichter inzetten van ontwikkelingssamenwerking en de mensenrechtendialoog met deze landen. In plaats van de kastendiscriminatie te versterken kan ze het probleem zo beter aanpakken. Wij ondersteunen alle landen bij het meewerken aan een wereld vrij van kastendiscriminatie", zei hij.


Meer informatie:


laatste wijziging: