terug
(IDSN, 9-9-2013)

India neemt wetsvoorstel handmatig poepruimen aan


Een langverwacht wetsvoorstel dat strontruimen met de hand verbiedt werd op 7 september aangenomen door het Indiase parlement. Maar twee toonaangevende campagne-organisaties zeggen dat er nog veel moet gebeuren voordat deze onmenselijke praktijk volledig uitgebannen is.


Het verbranden van manden symboliseert de strijd tegen het strontruimen (foto: SKA)
“Het is slechts een eerste stap.” “Er blijft nog steeds veel te wensen over.”
Deze korte zinnen vatten de reactie samen van twee toonaangevende Indiase organisaties die strijden tegen het handmatig poepruimen, na de goedkeuring van een nieuwe wet die deze onmenselijke praktijk moet uitbannen. Rashtriya Garima Abhiyan en Safai Karmachari Andolan (SKA) uitten beide hun bezorgdheid over hiaten in de nieuwe wetgeving en in de uitvoering daarvan.
De twee kamers van het Indiase parlement namen het wetsvoorstel aan op 6 en 7 september 2013. Eerdere wetgeving over de kwestie uit 1993 bleek volledig ineffectief te zijn. Toen het wetsvoorstel gedaan werd merkte de minister van Sociale Rechtvaardigheid, Kumari Selja, op dat “deze mensonterende praktijk in strijd is met het recht op een waardig leven” en dat er “behoefte was aan een strenge wet over dit probleem”. En voegde zij er aan toe, “we willen dit stigma en deze vlek op de samenleving willen verwijderen”.

Historisch onrecht rechtzetten
Volgens SKA is het aannemen van het wetsvoorstel dat het werk van poepruimers verbiedt en dat voorziet in hun rehabilitatie “een poging om het historisch onrecht en de door de handmatige poepruimers geleden vernedering recht te zetten”. De organisatie merkt echter ook op dat hoewel de bedoelingen van de wet goed zijn, de uitwerking in de praktijk “vrij zwak” is.
Voor Rashtriya Garima Abhiyan is de goedkeuring van de wet “een eerste stap”, maar het succes hangt af van de uitvoering ervan. Belangrijke strijdpunten zijn nog “het opnemen van overige bepalingen in de regels, budgettaire toewijzingen en voorlichting over de nieuwe wet in onze gemeenschap en in de bredere maatschappij”.

Indiase Spoorwegen grootste werkgever poepruimers
De campagne-organisaties wezen er allebei op dat de wet niet afdoende de praktijk bij de Indiase Spoorwegen aanpakt, de grootste werkgever van de handmatige poepruimers. Rashtriya Garima Abhiyan merkte ook op dat de wet niet de moslim- en christen-Dalits die als poepruimer werken beschermt, maar alleen de ‘scheduled castes’ de officiële term voor hindoe-, sikh- en boeddhistische Dalits.
SKA eiste een nationaal onderzoek om handmatige poepruimers te identificeren, ook diegenen die “dit smerige beroep verlaten hebben tussen 1993 en heden”. Deze mensen moeten in aanmerking komen voor rehabilitatie. De organisatie pleitte ook voor een "tijdschema om India vrij te maken van handmatig poepruimen”.

Rioolwerkers nu beschermd onder de wet
Handmatig poepruimen is een op kasten en overerving gebaseerd beroep dat door honderdduizenden (vooral Dalit-)vrouwen wordt uitgeoefend. Ze verwijderen menselijke uitwerpselen uit droge toiletten waarbij ze gebruikmaken van simpele werktuigen als dunne planken, emmers en manden, bekleed met jute en op het hoofd gedragen. Ook vallen hier nu onder rioolwerkers die hun werk uitvoeren in gevaarlijke omstandigheden en zonder enige bescherming.
De afgelopen jaren werd de praktijk van poepruimen onder de loep genomen door internationale mensenrechtenorganisaties. De VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Navi Pillay, heeft het strontruimen “een zeer ongezonde, onsmakelijke en onwaardige baan” genoemd, “opgedrongen aan deze mensen vanwege het stigma van hun kaste”.


Meer informatie:


laatste wijziging: