terug
(IDSN, 21-8-2013)

Slavenkasten lijden in Madagaskar


De Speciale VN-Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Slavernij heeft de regering van Madagaskar aangespoord kastendiscriminatie openlijk aan te pakken. Ze merkt ook op dat slachtoffers van kastendiscriminatie over het algemeen kwetsbaar zijn voor slavernij en slavernij-achtige praktijken, zoals gebonden arbeid in Zuid-Azië.


VN-Rapporteur Gulnara Shahinian bezocht Madagaskar in december 2012. VN foto/Jean-Marc Ferré
Afstammelingen van voormalige slaven in Madagaskar hebben te lijden onder diepgewortelde discriminatie en uitbuiting vanwege hun 'slavenkaste'. Hun lage - op kaste gebaseerde - status in de maatschappij maakt hen nog kwetsbaarder voor armoede en slavernij-achtige praktijken dan andere groepen in dit toch al zeer arme land.
Dit zijn enkele van de bevindingen van de Speciale VN-Rapporteur over Hedendaagse Vormen van Slavernij, Gulnara Shahinian, tijdens een missie naar Madagaskar in december 2012. Haar verslag van de missie zal volgende maand worden gepresenteerd op de 24e zitting van de VN-Mensenrechtenraad.

Afstammelingen van slaven
De Speciale Rapporteur benadrukt dat "de kwestie van kastendiscriminatie openlijk moeten worden aangepakt, niet als een taboe" en adviseert de regering van het land en de maatschappelijke organisaties alsook de internationale gemeenschap om "met lokale gemeenschappen te werken aan het uitroeien van het stigma dat de afstammelingen van de slaven ervaren. Nodig zijn programma's, technische expertise en de financiering van projecten om kastendiscriminatie te bestrijden."
Het rapport beschrijft de kastensystemen van enkele stammen in Madagaskar. Daaronder zijn ook slavenkasten, die afstammelingen zijn van slaven. Ze worden op diverse gebieden geconfronteerd met discriminatie, zoals ongelijke toegang tot scholing en banen. Door hun ongeletterdheid zijn ze vaak het slachoffer van uitbuitend werk. Discriminatie is er ook met betrekking tot huwelijken tussen kasten onderling: als een lid van de slavenkaste trouwt met iemand uit een hogere kaste zal het paar worden gestigmatiseerd en zullen hun kinderen als onrein worden beschouwd.

Schuldslavernij
In een afzonderlijk thematisch verslag aan de Mensenrechtenraad merkt mevrouw Shahinian op dat kastendiscriminatie "een rol speelt bij het vergroten van de kwetsbaarheid voor hedendaagse vormen van slavernij". Ze noemt gebonden arbeid in AziŽ als een praktijk die mensen met een achtergestelde sociale status, zoals een lage kaste, onevenredig treft.

De Speciale Rapporteur wijst op een schuldslavernijsysteem in Nepal, waar Dalit-arbeiders - bekend als Haliyas - zo weinig verdienen met hun werk in de landbouw dat ze worden gedwongen om leningen te sluiten bij de landeigenaren. Hoewel de regering van Nepal deze groep heeft 'bevrijd' en hun schulden heeft kwijtgescholden, blijkt uit rapporten dat duizenden voormalige Haliyas blijven werken voor de landeigenaren.

In een algemene notitie beveelt de Speciale Rapporteur regeringen aan om de oorzaken van armoede, sociale uitsluiting en discriminatie aan te pakken om werkelijk slavernij uit te kunnen roeien. De meerderheid van degenen die onderworpen zijn aan slavernij en slavernij-achtige praktijken behoren namelijk tot de armste, meest kwetsbare en gemarginaliseerde maatschappelijke groepen, zoals inheemse en op kasten gebaseerde groepen.


Meer informatie:


laatste wijziging: