terug
 


== persbericht IDSN/Human Rights Watch, 18-6-2014 ==

VN-Mensenrechtenraad:
Maak eind aan op kasten gebaseerde verkrachting en geweld

Bijeenkomst benadrukt noodzaak van concrete maatregelen


(Genève, 18 juni 2014) - Hogere VN-mensenrechtenambtenaren riepen bij een bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad op 17 juni 2014 op tot onmiddellijke actie om een eind te maken aan verkrachting en geweld tegen vrouwen op basis van kaste.

De bijeenkomst, mede gesteund door Human Rights Watch, volgde dringende wereldwijde oproepen tot actie van talrijke mensenrechtenorganisaties, VN-vertegenwoordigers, en beleidsmakers uit de hele wereld naar aanleiding van de groepsverkrachting en ophanging van twee meisjes in India op 27 mei jl.

Op de bijeenkomst drongen sprekers er bij VN-lidstaten op aan om zich uit te spreken over het escalerende op kasten gebaseerde geweld tegen vrouwen. De Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, Navi Pillay, zei: "Ik dring er bij regeringen op aan om alle aanbevelingen van internationale mensenrechtenorganisaties én die voortvloeien uit nationale processen, volledig uit te voeren. Onze verontwaardiging is niet genoeg. We moeten concrete en gerichte actie ondernemen om de dramatische mislukking van onze samenlevingen om de rechten van de mensen van gediscrimineerde kasten, met name vrouwen en meisjes, te steunen, om te buigen".

De VN-directeur Vrouwenbeleid, Saraswathi Menon, zei: "Woorden en wetgeving alleen zijn niet voldoende, we hebben concrete actie nodig. Wetgeving alleen pakt structurele discriminatie niet aan. De VN heeft een belangrijke rol te spelen en moet stappen ondernemen om geweld tegen vrouwen op basis van kaste te stoppen."

Dalit-vrouwenleiders uit Zuid-Azië - vertegenwoordigers van traditioneel gemarginaliseerde kasten - en andere sprekers drongen aan op concrete steun voor de slachtoffers van kastengeweld in hun strijd tegen onrecht en op de noodzaak om de rol van de VN te versterken.

Asha Kowtal, die leiding gaf aan een delegatie van Dalit-vrouwen bij de Mensenrechtenraad, zei: "De op kasten gebaseerde verkrachting en geweld tegen Dalit-vrouwen en -meisjes escaleert terwijl wij vechten om gerechtigheid te eisen. Het aantal gevallen groeit en de wreedheid van de misdaden wordt steeds ernstiger. Rechtssystemen die bedoeld zijn om Dalit-vrouwen te beschermen op nationaal niveau falen volkomen. Wij vragen onmiddellijke duidelijke wereldwijde ondersteuning voor onze strijd."

Manjula Pradeep, een toonaangevende Dalit-rechtenactiviste, voegde daaraan toe dat kastengeweld en -discriminatie niet alleen vrouwen in India treft, maar miljoenen andere vrouwen over de hele wereld in Nepal, Bangladesh, Pakistan, Jemen en andere landen met een kastensysteem. Pradeep: "De discussie over hoe dit onmenselijke systeem beëindigd moet worden moet plaatsvinden op zowel nationaal als mondiaal niveau met betrokkenheid van de VN."

"Vrouwen die lijden onder kastengeweld in een van 's werelds meest wrede onderdrukkende systemen vragen om mondiale solidariteit in hun strijd", aldus Rikke Nöhrlind, directeur van het International Solidarity Network (ISDN). "De wereld die zo sterk de strijd tegen de apartheid steunde moet nu met dezelfde inzet kastendiscriminatie aanpakken."

Juliette de Rivero, directeur pleitbezorging van Human Rights Watch, noemde enkele institutionele belemmeringen voor het waarborgen van gerechtigheid en steun voor slachtoffers van seksueel geweld: "Dalit-gemeenschappen hebben al lange tijdgeleden onder ernstige misstanden, maar de respons van de staat is tekort geschoten. De overheid moet systemische veranderingen ondernemen voor een goede handhaving van wetten, en ervoor zorgen dat ambtenaren, waaronder de politie, verantwoordelijk worden gehouden als ze falen in hun plicht."

De bijeenkomst op 17 juni in het Palais des Nations in Genève werd gesteund door Human Rights Watch, de Internationale Beweging tegen Alle Vormen van Discriminatie en Racisme (IMADR), Minority Rights Group, Franciscan International en het Asian Forum for Human Rights and Development. Het werd georganiseerd in samenwerking met het International Dalit Solidarity Network (ISDN) en mede gesteund door Noorwegen en Denemarken.


Voor meer informatie over en voorbeelden van geweld tegen vrouwen, zie de brochure Dalit Women Fight!: http://idsn.org/fileadmin/pdfs/Dalit_Women_Fight.pdf

Meer informatie van Human Rights Watch over India: http://www.hrw.org/asia/india

Meer informatie van Human Rights Watch over vrouwenrechten: http://www.hrw.org/topic/womens-rights

Voor verdere informatie: http://www.idsn.org


laatste wijziging: