terug
(8-1-2013)

Persbericht DNN/IDSN

Paspoort geweigerd aan Indiase Dalit-winnaar van Mensenrechtentulp 2012


De winnaar van de Nederlandse Mensenrechtentulp 2012 kan zijn prijs niet zelf ontvangen. Marimuthu Bharathan, een Dalit-mensenrechtenverdediger uit Tamil Nadu, krijgt geen paspoort van de Indiase autoriteiten.

Dalit-activist Marimuthu Bharathan
(hoge-resolutie-foto)
Als Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken de Nederlandse Mensenrechtentulp presenteert tijdens een ceremonie op 9 januari in Den Haag, zal de ontvanger helaas voor de tweede keer op rij afwezig zijn. Afgelopen jaar was de Chinese activiste Ni Yulan in hechtenis in afwachting van haar berechting tijdens de prijsuitreiking. Dit jaar wordt de Indiase mensenrechtenactivist Marimuthu Bharathan, 52 jaar, belet om naar het buitenland te reizen omdat de autoriteiten weigeren zijn paspoort te vernieuwen. Volgens Indiase mensenrechtenorganisaties heeft deze weigering te maken met een valse aanklacht voor moord.

De onafhankelijke jury van de Mensenrechtenprijs ziet Marimuthu Bharathan als een "onvermoeibare kampioen voor betere levens- en arbeidsomstandigheden voor de Dalits in zijn land”. Zelf een Dalit strijdt hij tegen kastendiscriminatie door Dalits te ondersteunen die als ‘handmatige poepruimers’ werken en droge latrines met een schepje en veger moeten schoonmaken. Hij zet ook Dalit-organisaties op, voert campagne voor politiehervormingen en vecht voor compensatie en rehabilitatie van Dalits wiens mensenrechten worden geschonden.

Bharathan’s werk als directeur van de organisatie Human Rights Education and Protection Council in Tamil Nadu heeft hem op ramkoers gebracht met de autoriteiten in de deelstaat die steeds door hem georganiseerde demonstraties verbieden en zijn werk verstoren. De valse beschuldiging van moord was blijkbaar in 2009 onder druk verkregen van een gevangengenomen verdachte toen Bharathan een aantal Dalit-verdachten ondersteunde.

"De weigering van Bharathan’s paspoort is opnieuw een voorbeeld van de rechtloze positie van 200 miljoen Dalits en de verdedigers van hun rechten in India. De Indiase autoriteiten falen duidelijk bij het bestrijden van de discriminatie en uitsluiting van Dalits en zijn vaak zelf de daders van misdaden tegen hen. De systematische marteling van gevangenen is daar een voorbeeld van", zegt Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep en coördinator van het Dalit Netwerk Nederland.

Mr. Bharathan’s problemen kunnen ook worden gezien in de context van de afnemende ‘ruimte’ voor het werk van maatschappelijke organisaties in India. Een heel duidelijk voorbeeld is de nieuwe en veel striktere wet die de toegang van deze organisaties tot buitenlandse fondsen reguleert. Tegenstanders van deze wet zeggen dat deze tot misbruik door de Indiase autoriteiten zou kunnen leiden tegen organisaties die de overheid kritiseren.

In een resolutie over kastendiscriminatie in India, heeft het Europese Parlement de Indiase autoriteiten recent opgeroepen om die onderdelen van de wet terug te trekken die "potentieel het werk van maatschappelijke organisaties, inclusief Dalit-organisaties ondermijnen." Minister Timmermans heeft de resolutie geprezen en gezegd dat het onderwerp kastendiscriminatie "hoger op de agenda van de Europese Unie moet komen".
Meer info:

Dit persbericht is tot gekomen in samenwerking tussen het International Dalit Solidarity Network en het Dalit Netwerk Nederland. Er is ook een Engelstalige versie.

laatste wijziging: