terug
(PERSBERICHT IDSN, 13-12-2012)

Europees Parlement neemt historische resolutie over Dalits aan


Vandaag [13 december 2012] werd een krachtig geformuleerde resolutie over kastendiscriminatie in India bediscussieerd en aangenomen door het Europees Parlement. Het Parlement veroordeelt het grote aantal gruweldaden tegen Dalits en het gebrek aan actie tegen kastendiscriminatie door de Indiase regering.

Kopenhagen (IDSN), 13 december 2012 – Het Europese Parlement stuurde vandaag een krachtige boodschap van solidariteit aan miljoenen slachtoffers van kastendiscriminatie in India en drong er bij de autoriteiten van India op aan om hun beloftes waar te maken om dit ernstige mensenrechtenprobleem uit te bannen en zorg te dragen voor bescherming van Dalits en andere kwetsbare groepen.

Met erkenning dat al een en ander is gedaan om kastendiscriminatie in India uit te bannen, sprak het Europees Parlement haar grote zorg uit over de voortdurende schendingen van de mensenrechten van Dalits. Het Parlement veroordeelde het grote aantal gruweldaden tegen tegen hen en betreurde het feit dat overheidsorganen, zoals de politie, daar niet tegen optreden.

Het Europees Parlement sprak ook haar grote zorg uit over de praktijk van het handmatig poepruimen door Dalits en dringt er bij de Indiase regering op aan om te wet te verbeteren en deze praktijk uit te bannen.

Het Parlement doet ook een beroep op de instellingen van de Europese Unie om een specifiek beleid op dit terrein te ontwikkelen en een VN aanpak te ondersteunen om kastendiscriminatie uit te bannen: de zogenoemde VN Principes en Richtlijnen voor de Effectieve Bestrijding van Discriminatie gebaseerd op Werk en Afkomst.

‘’De boodschap die het Europees Parlement vandaag naar de Indiase regering heeft gestuurd is heel duidelijk. Het is tijd om er echt werk van te maken en een eind te maken aan kastendiscriminatie. Het wordt ook tijd dat de EU een beleid tegen kastendiscriminatie aanneemt en het als wereldwijd mensenrechtenonderwerp erkent.’’ zegt IDSN coördinator in reactie op de resolutie.

De resolutie werd unaniem aangenomen door het Europees Parlement. Tijdens het debat zeiden diverse leden van het parlement dat de Indiase regering haar verantwoordelijk op het gebied van mensenrechten niet nakomt, en dat autoriteiten veel meer moeten doen om de wetten uit te voeren die er juist zijn om Dalits te beschermen. Mrs. Lochbieler, voorzitter van de subcommissie mensenrechten zei:
‘’Dalits maken ongeveer een kwart van de Indiase bevolking uit. India heeft wetten op diverse niveaus, maar met weinig succes.’’ Ze merkte verder op dat de Indiase autoriteiten daadwerkelijk in actie moeten komen, riep op tot nieuwe wetgeving en bepleitte EU steun aan Dalit activisten die weerstand bieden aan ‘’de mensen die baat hebben bij deze nieuwe vorm van slavernij.’’

Peter van Dalen (CU) sprak er zijn zorg over uit dat duizenden Dalits door de politie worden gefolterd en dat degenen die Dalit vrouwen tot prostitutie dwingen niet worden vervolgd. Hij zei: “Dat kan en moet anders!... Wij kunnen als EU een belangrijke bijdrage leveren om dat te veranderen. India moet haar politie- en justitieapparaat hervormen zodat de allerarmsten en de meest gediscrimineerden niet nog verder omlaag worden gedrukt, maar juist bescherming krijgen. Laat dat een voorwaarde zijn voor een vrijhandelsverdrag EU - India!”

Verschillende keren werd verwezen naar gewelddaden tegen Dalits, zoals in de deelstaat Haryana waar Dalit meisjes en vrouwen recent het slachtoffer zijn geworden van een aantal massaverkrachtingen. Of neem Tamil Nadu waar geweld door hogere kasten tegen Dalit dorpen onlangs 1500 mensen dakloos hebben gemaakt.

Verwijzend naar deze kwesties betreurde Europarlementariër Repo dat de Dalits hun situatie niet hebben zien verbeteren en dat ‘’de gewelddadige acties lieten zien hoe weinig er is gedaan.’’. De resolutie stelt dat het Europees Parlement door deze en andere ‘gerapporteerde en niet-gerapporteerde gruweldaden tegen Dalits’ ‘gealarmeerd’ is.

Het Europees Parlement heeft haar president opgedragen de resolutie (onder meer) over te brengen aan de premier van India, EU instellingen en lidstaten en de Algemeen Secretaris van de VN.

De resolutie is ook een krachtige oproep aan de EU Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse zaken en de EU Speciale Afgevaatrdide voor Mensenrechten om onmiddellijk actie te ondernenen.


Lees hier het volledige Engelstalige persbericht van IDSN: http://idsn.org/news-resources/idsn-news/read/article/european-parliament-adopts-historic-resolution-on-dalits/128/

De Nederlandstalige ontwerpresolutie is hier te vinden: www.dalits.nl/pdf/EP121212.pdf

Bijdrage van de Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen: www.dalits.nl/121213.html

Tien Europarlementariërs willen actie tegen kastendiscriminatie: www.dalits.nl/120730.html


laatste wijziging: