terug
(DNN, 18-9-2013)

Dalit Netwerk Nederland pleit in brief aan Kamer voor uitvoering motie DalitsEind september 2013 bespreekt de Kamer met Minister Timmermans zijn beleidsbrief over mensenrechten: "Respect en recht voor ieder mens". Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) stuurde een brief aan de Kamer waarin zij bepleit om de rechteloze positie van de circa 300 miljoen Dalits (opnieuw) tot een prioriteit van het mensenrechtenbeleid te maken.

In de brief wordt geconstateerd dat na krachtige uitspraken van Minister Timmersmans in december 2012, het onderwerp Dalits nu geheel van zijn agenda lijkt te zijn verdwenen. DNN pleit ervoor om de motie van juni 2011 over de positie van Dalits alsnog in letter en geest uit te voeren. Daarbij zou de Minister direct kunnen aansluiten bij zijn eigen mensenrechtenprioriteiten die direct betrekking hebben op de positie van de Dalits: de positie van en geweld tegen vrouwen, schending van fundamentele arbeidsrechten (waaronder kinderarbeid), marteling, straffeloosheid, mensenrechtenverdedigers en vrijheid van godsdienst.

Lees de hele brief hier.


laatste wijziging: