terug
25 oktober 2010


Open Brief van IDSN aan Ms. Ashton, Vice-President van de Europese Commissie

In een Open Brief aan de Europese vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Vice-President van de Europese Commissie, Ms. Catherine Ashton, vraagt het International Dalit Solidarity Network (IDSN) haar aandacht voor een van de grootste en ingrijpendste mensenrechtenproblemen ter wereld: kastendiscriminatie.
De brief gaat in op de serieuze schendingen van mensenrechten die daar het gevolg van zijn en leiden tot ‘mensenlevens vol misbruik’ van de 260 miljoen Dalits (‘kastelozen’) in Zuid-Azië. Misbruik en geweld tegen Dalits wordt zelden gestraft. Dalits zijn veel vaker dan andere bevolkingsgroepen het slachtoffer van kinderarbeid, dwangarbeid en zelfs marteling in politiebureaus en gevangenissen. Vrouwen zijn daarnaast ook vaak slachtoffer van seksueel geweld, gedwongen prostitutie en discriminatie op de arbeidsmarkt.

IDSN roept Ms. Ashton op om de activiteiten van de EU tegen deze praktijken te versterken, zowel in de eigen relaties van de EU met de betreffende landen maar ook via de samenwerking in de VN. Heel belangrijk daarbij is dat de EU de VN Principes en Richtlijnen ondersteunt die nu op de agenda staan van de Mensenrechtenraad.

Ook de EU zelf kan veel doen, bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De jaarlijkse EU-Top biedt ook mogelijkheden om het onderwerp sterker aan de orde te stellen, evenals de EU-India dialoog over mensenrechten. Daarbij zouden ook Indiase maatschappelijke organisaties betrokken moeten worden.

Met de brief aan Ms. Ashton heeft IDSN een aantal beleidsaanbevelingen meegestuurd waarover nu ook al met ambtenaren van de Europese Commissie en leden van het Europees Parlement wordt gesproken.

De volledige brief aan Ashton vindt u hier.
De aanbevelingen van IDSN aan de Europese Unie vindt u hier.

laatste wijziging: