terug

(IDSN, april 2017)

Samenvatting Jaarverslag 2016 van het International Dalit Solidarity Network (IDSN)


Welkom bij het Jaarverslag 2016 van het International Dalit Solidarity Network. Zoals uit dit rapport blijkt was dit een jaar van vele hoogtepunten: zie daarvoor de kaders met hoogtepunten op de betreffende pagina's. Er zijn echter nog steeds uitdagingen voor ons als Netwerk en voor onze leden over de hele wereld. Vorig jaar werd dit jaarrapport verspreid naar meer dan 800 afzenders en is het nog steeds een van de meest geprezen en informatieve rapporten voor diegenen die het ontvingen.

Een van de belangrijkste hoogtepunten van dit jaar was de publicatie van het baanbrekende rapport van de speciale VN-Rapporteur voor Minderheids­aangelegenheden, Rita Izsák-Ndiaye, dat het fenomeen van kastendiscriminatie over de hele wereld beschrijft. Het rapport werd door een aantal landen gesteund tijdens de 31e zitting van de Mensenrechtenraad in maart 2016. Bekijk het tekstkader hierover op pagina 7.

Bij deze wil ik hier onze speciale en hartelijke dank overbrengen aan Rita Izsák-Ndiaye, die in juli 2017 haar mandaat neerlegt. Wij wensen haar het allerbeste en kunnen alleen maar hopen dat haar opvolger haar geweldige werkzaamheden zal voortzetten en er bij de diverse landen op aan zal dringen het probleem van kastendiscriminatie aan te pakken.

Kastendiscriminatie blijft een van de grootste mensenrechten­schendingen die momenteel bestaat, waaronder de afschuwelijke praktijk van onaanraakbaarheid en sociale en economische ongelijkheid op grond van afkomst. Kastendiscriminatie blijft nog steeds onbestraft en wordt vaak niet erkend. Maar het onvermoeibare werk van activisten en hun supporters om bewustwording rond voor deze kwestie te vergroten gaat gewoon door.

Wij zijn een unieke organisatie, gericht op het veranderen van waarden en praktijken door het veranderen van beleid over de hele wereld. We dragen iets wezenlijks bij en hebben een belangrijke stem in de groeiende wereldwijde mensenrechtenbeweging die campagne voert voor het bestrijden van kastendiscriminatie. Belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden op VN- en EU-niveau – waarbij internationale instellingen de noodzaak erkennen om kastendiscriminatie aan te pakken als een fundamenteel mensenrechten- en arbeidsrechtenprobleem.


Hoogtepunten in 2016
 • Thematisch Rapport over kasten­discriminatie door de speciale VN-Rapporteur voor Minder­heids­aangelegenheden.
 • Kaste geïntegreerd in de resolutie van het Europees Parlement over het Jaarverslag Mensenrechten.
 • Hoge ambtenaren van de VN en de EU spreken zich uit over kaste.
 • OHCHR (Office of the High Commissioner on Human Rights) organiseert bijeenkomst mensen­rechtenraad over kasten­discriminatie.
 • VN Expert spreekt zich uit bij de VN-Mensenrechtenraad over de ECOSOC-aanvraag van de IDSN.
 • EIDHR (European Initiative for Democracy and Human Rights) opent fonds voor rechten van slachtoffers van kasten­discriminatie.
 • Indiase Una-zaak ('jonge Dalits mishandeld vanwege het opruimen van kadavers van runderen') kwam aan de orde in het Europees Parlement en de speciale VN-procedures.
 • Acht mandaathouders voor speciale VN-procedures vermeldden kaste in hun rapporten.
 • Zes landen ontvingen aanbevelingen van VN-Verdrags­organisaties om het kastenprobleem aan te pakken.
 • Het Asia Dalit Rights Forum organiseerde samen met het Asian Parliamentarians Forum for Dalit Rights Concerns een bijeenkomst van 32 parlementariërs uit Pakistan, Bangladesh, India en Nepal.
 • Eerste Algemene Vergadering IDSN gehouden in Genève, waarbij IDSN-leden top­functionarissen van de VN ontmoetten.

We zijn erg trots op wat we dit jaar hebben bereikt, zoals blijkt uit dit rapport, maar we kennen ook blijvende uitdagingen - niet in het minst de politieke wil om kastendiscriminatie aan te pakken. Onze leden in landen met een kastensysteem doen verslag van hun hoogtepunten en uitdagingen op pagina's 16-29 van het jaarverslag.

Het rapport biedt ook een kort overzicht van het werk van solidariteitsnetwerken in Europa. Van lobbywerk naar hun relevante ministeries tot het probleem onder de aandacht brengen van bedrijven en multinationals. Met weinig middelen en met velen uitsluitend op vrijwillige basis werkend zijn ze een perfect voorbeeld van wat met passie en inzet voor de zaak kan worden bereikt.

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruikmaken om alle Dalit Netwerk leden, Dalit Solidariteitsnetwerken, onze internationale partners en onze donateurs te bedanken. Zonder hen zouden de bereikte resultaten niet mogelijk geweest zijn.

Speciale dank gaat uit naar de bestuursleden van IDSN, die met zo veel van hun tijd en energie, en met hun passie en toewijding garant stonden voor een levendige en bloeiende organisatie.

Ook veel lof voor het hele team van medewerkers bij IDSN. Hardwerkend, goed opgeleid en uitstekend in wat ze doen. Dit jaar werden we bijgestaan door Maria en Kim bij Communicatie, Nina en Danni bij de internationale pleitbezorging en Karen en Peter die voor goed financieel beheer zorgden. Natuurlijk vergeten we niet de immense bijdrage van Rikke Nöhrlind, coördinator en directeur van IDSN sinds 2003: ons eerbetoon aan haar kunt u lezen op pagina 5. Haar gedrevenheid en passie zal door ons zeer worden gemist!

We zullen u blijven informeren over onze vooruitgang – over zowel onze successen als uitdagingen. We hopen dat u in staat bent om door te gaan ons te steunen in de komende jaren in onze strijd voor een kastenvrije wereld.

Meena Varma
Bestuursvoorzitter IDSN
Download het jaarverslag hier.


[bovenstaande samenvatting is een vertaling door Landelijke India Werkgroep van "Word from the Chair" in IDSN Annual Report 2016, pag. 4 e.v.]laatste wijziging: