terug
(maart 2013)

Verslag Dalit Netwerk Nederland 2012

Uit: Jaarverslag International Dalit Solidarity Network 2012 (pag 32 e.v.)


Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) heeft haar politieke lobbywerk in 2012 voortgezet - met een aantal zeer positieve resultaten. DNN heeft bijgedragen aan een reeks van vragen door leden van het Europees en het Nederlandse Parlement over kastendiscriminatie en aan de resolutie in het Europees Parlement over dit onderwerp. De toezegging van de nieuwe Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken om het Dalit-probleem aan te kaarten in de EU kan worden beschouwd als een bijzonder resultaat.
Jaarverslag IDSN 2012
Jaarverslag IDSN 2012

De Landelijke India Werkgroep (lid van DNN) bracht samen met SOMO ook het leven van duizenden Dalit-meisjes onder de aandacht die in de textielindustrie van Tamil Nadu slavenarbeid verrichten onder het zogenaamde Sumangali of Camp Coolie systeem. Deze kwestie is een hoeksteen van de pleitbezorging van de LIW en DNN voor de belangen van Dalits.

DNN werkte aan bewustwording van Dalit-kwesties door middel van regelmatige berichtgeving in het Nederlands en het Engels op haar website, door de verspreiding van de email-nieuwsberichten onder ongeveer 6.500 geïnteresseerden, door het leveren van informatie voor een 45 minuten durend TV-programma over Dalits (waarin ook ISDN/DNN-partner Navsarjan voorkwam) tijdens prime time en vertoning aan leden van de Nederlandse Raad van Kerken. De film We zijn niet onaanraakbaar en het boekje Onaanraakbaar? werden vaak bij dit werk gebruikt.

De nieuwe Nederlandse regering, geformeerd in november, lijkt veel meer aandacht te gaan besteden aan kastendiscriminatie dan de vorige regering die feitelijk de Dalit-kwestie minder aandacht gaf. Hoewel het nieuwe mensenrechtenbeleid niet te verwachten is vóór voorjaar 2013, heeft de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, tijdens de jaarlijkse begrotingsbehandeling duidelijk gemaakt dat hij het probleem van groot belang acht.
"Het onderwerp van discriminatie op grond van werk en afkomst moet - wat mij betreft - hoger op de agenda van de Europese Unie worden gezet. Het Europees Parlement heeft onlangs een zeer belangrijke resolutie over de positie van Dalits aangenomen, en ik denk dat we ook het Europees beleid het beste daarop kunnen baseren," zei hij.

Dit was een positief signaal vergeleken met het beleid van de vorige regering. Ondanks een door het Parlement aangenomen motie over de Dalit-kwestie en de belofte van de minister van Buitenlandse Zaken die uit te voeren, werd tussen 2010 en 2012 zeer weinig gedaan. De positieve verschuiving in het beleid kan duidelijk worden toegeschreven aan de verandering van regering, maar zou wellicht niet hebben plaatsgevonden zonder interventie van DNN.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk onderwerp in het Nederlandse publieke en politieke debat. De Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft een belangrijke rol gespeeld bij het aankaarten van dit onderwerp bij zowel Nederlandse als internationale bedrijven en bij de Nederlandse overheid. De LIW heeft in toenemende mate het kaste/Dalit-perspectief ge´ntegreerd in haar eigen onderzoek naar economische sectoren als kleding, natuursteen, leer en de zaadindustrie.

Een van de kwesties die intensief onder de aandacht werd gebracht via campagnes en beleidsbeïnvloeding en veel belangstelling trok in 2012, is de gebonden (kinder)arbeid en uitbuiting van jonge Dalit- en andere lage-kaste-meisjes en -vrouwen in de Zuid-Indiase textiel- en kledingindustrie. Het feit dat de meeste van de uitgebuite meisjes en vrouwen Dalits zijn werd expliciet geanalyseerd en naar buiten gebracht in publicaties ľ met name in het rapport Maid in India - en in beleidsbeïnvloeding gericht op het bedrijfsleven (bijna 40 kledingmerken), de Europese Unie, de Nederlandse overheid, een aantal speciale VN-rapporteurs en de media.

Er werden brieven verstuurd naar bedrijven waarvan ongeveer de helft reageerde, in het Nederlandse en het Europese Parlement werden vragen gesteld. De kwestie kwam aan de orde in parlementaire debatten en in de media, waaronder de Indiase media. Uitbuiting van Dalit-meisjes in de textielindustrie is zo uitgegroeid tot een belangrijk MVO-probleem en heeft bijgedragen tot begrip bij het publiek, het bedrijfsleven en beleidsmakers op het snijvlak van uitbuiting van arbeidsrechten en de kwetsbare positie van Dalits en Dalit-meisjes op de arbeidsmarkt.
Deze inspanningen hebben ook hun uitwerking gehad op de positie van de Dalit-meisjes zelf. Het DNN-rapport Maid in India meldt dat "het Sumangali systeem wordt losgelaten bij Eastman - een van de belangrijkste Indiase leveranciers -, dat de bewegingsvrijheid van werknemers in hostels is verbeterd en dat de lonen bij Eastman relatief hoog zijn." Er waren ook een aantal verbeteringen bij andere bedrijven, hoewel de structurele problemen blijven bestaan.

Het is ook belangrijk om hier te vermelden dat de (onafhankelijke) jury van de Nationale Nederlandse Mensenrechtenprijs in 2012 een Dalit-activist uitverkoos, de heer Marimuthu Bharathan uit Tamil Nadu. Dit geeft aan dat de Dalit-kwestie nu meer erkend en geaccepteerd wordt in Nederland als een belangrijk mensenrechtenprobleem. Dat blijkt ook uit het 45 minuten durende programma over Dalits op prime time televisie als onderdeel van een aantal documentaires over India op TV.

De activiteiten van DNN zijn sterk afhankelijk van de afzonderlijke leden, met name de Landelijke India Werkgroep als co÷rdinator van het netwerk. Echter, een aantal partners bleef Dalit-organisaties en/of Dalit-gerelateerde activiteiten ondersteunen in landen waar het kastensysteem bestaat alsmede het werk van de LIW namens het netwerk. De LIW bleef in 2012 DNN vertegenwoordigen in de IDSN Raad en het Bestuur. De DNN-coördinator heeft actief bijgedragen aan het werk van IDSN door deel te nemen aan beleidsbeïnvloeding op EU-niveau, zoals vergaderingen met leden van het Europees Parlement en functionarissen van de Europese Commissie.

De LIW maakte ook een Nederlandse versie van de fototentoonstelling Wij zijn niet onaanraakbaar en de DNN-coördinator gaf een aantal interviews aan de - vooral Nederlandse - media, maar ook aan de Hindustan Times in India.


laatste wijziging: