terug
(IDSN, 14-12-2017)

Rapport Europees Parlement dringt aan op krachtiger optreden EU tegen kastendiscriminatie


In haar jaarrapport van 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie (Annual Report on human rights and democracy in the world and the European Union’s policy on the matter) roept het Europees Parlement (EP) op tot een EU-beleid inzake kastendiscriminatie. Ze dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan om “de inspanningen te intensiveren en soortgelijke initiatieven op VN- en delegatieniveau te ondersteunen door uitvoering van en toezicht op de 2030 SDG’s [doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030]. Maar ook door controle op de nieuwe VN-richtlijnen voor discriminatie op basis van afkomst en het steunen van landen bij het in praktijk brengen van aanbevelingen door VN organisaties met betrekking tot kastendiscriminatie".

Het Europees Parlement dringt er bij de Europese Unie al jaren op aan om een specifiek beleid te ontwikkelen om kastendiscriminatie aan te pakken. In haar rapport van 2017 stelt het Europees Parlement dat "ze de voortdurende schendingen van de mensenrechten veroordeelt die worden gepleegd tegen mensen die het slachtoffer zijn van kastenhiërarchieën en kastendiscriminatie, waaronder de ontkenning van gelijkheid en weigering van toegang tot het rechtsstelsel en werkgelegenheid, voortdurende segregatie en kastengerelateerde barrières voor de verwezenlijking van fundamentele mensenrechten en ontwikkeling". Het Europees Parlement "herhaalt haar oproep om EU-beleid tegen kastendiscriminatie te ontwikkelen en om elke gelegenheid te benutten om haar ernstige bezorgdheid over dergelijke mensenrechtenschendingen tot uitdrukking te brengen".

IDSN verwelkomt het rapport van het Europees Parlement en hoopt op meer gecoördineerde actie in 2018 met betrekking tot de ontwikkeling van, controle op en uitvoering van EU- en VN-instrumenten die direct tegen kastendiscriminatie gericht zijn. We zijn positief gestemd door de oproep van het Europees Parlement voor meer inspanningen om kastendiscriminatie op EU- en VN-niveau aan te pakken.


Meer informatie:[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: