terug
(IDSN, 8-11-2017)

Dringende Oproep tot Actie:

Onmiddellijk bescherming nodig voor Dalit-professor na poging tot moord


Professor Kancha Ilaiah Shepherd

Human Rights Defenders Alert - India (HRDA) heeft een dringende oproep gedaan om te zorgen voor de bescherming van professor Kancha Ilaiah Shepherd - politiek analist, mensenrechtenactivist, een van India's meest prominente Dalit-denkers en directeur van het Centre for the Study of Social Exclusion and Inclusive Policy ("Centrum voor de Studie naar Sociale Uitsluiting en Integratie"). Prof. Shepherd zou naar verluidt in zijn auto ontsnapt zijn aan de dood, fysiek zijn aangevallen en doodsbedreigingen ontvangen. Er is hem echter geen politiebescherming aangeboden.

"Het is belangrijk om vast te stellen dat leven en vrijheid van een intellectueel van landelijke en internationale reputatie ernstig wordt bedreigd omdat hij kritisch schrijft over het kastesysteem en dominante kastengroepen. De deelstaatregeringen van Andhra Pradesh en Telangana hebben geen enkele actie ondernomen om hem bescherming te bieden en niets ondernomen tegen degenen die hem bedreigen. De situatie is verergerd sinds de persconferentie van de heer Venkatesh, de gekozen vertegenwoordiger van de heersende politieke coalitie, die de macht heeft een groot aantal mensen te mobiliseren en die openlijk doodsbedreigingen uitte aan prof. Kancha," aldus de oproep tot actie.

In de oproep wordt de nationale mensenrechtencommissie gevraagd onmiddellijk de volgende actie te ondernemen:

  • Verricht onmiddellijk een onafhankelijk, grondig, transparant, effectief en onpartijdig onderzoek naar bovengenoemde pesterijen, intimidatie, kwetsende oproepen, herhaalde moorddreigingen en beledigingen - via de telefoon, sociale media en op straat, via huisarrest en via aanklachten en aanvallen tegen Prof. Kancha Ilaiah Shepherd;
  • De deelstaatregeringen van Andhra Pradesh en Telangana moeten hem bescherming en veiligheid bieden en stappen ondernemen tegen degenen die hem bedreigen. Het is de verantwoordelijkheid van de twee regeringen om ervoor te zorgen dat het fundamentele recht op vrije meningsuiting, gewaarborgd door artikel 19 van de Indiase grondwet, wordt gehandhaafd;
  • Stop onmiddellijk het huisarrest van Prof. Kancha en zorg ervoor dat zijn bewegingsvrijheid niet wordt beperkt, zeker waar het gaat om deelname aan openbare vergaderingen;
  • Onderneem onmiddellijk stappen tegen de daders waar het gaat om pesterijen, intimidatie, kwetsende oproepen, herhaalde moorddreigingen en beledigingen - via de telefoon, sociale media, op straat en op TV en dien aanklachten in tegen hen die daar verantwoordelijke voor zijn, waaronder ook T.G. Venkatesh, parlementslid van de Telagu Desam-partij, die openlijk doodsbedreigingen uitte tegen prof. Kancha Ilaiah Shepherd;
  • Waarborg onder alle omstandigheden de lichamelijke en psychische integriteit van prof. Kancha Ilaiah Shepherd en zijn familie tegen nieuwe vergeldingsmaatregelen epresailles van de overtreders en gebruik alle mogelijke wettelijke voorzieningen dat zij in de toekomst niet worden lastiggevallen;
  • Zorg voor vergoeding, compensatie en verontschuldigingen aan het adres van Prof. Kancha Ilaiah Shepherd en zijn familieleden voor het psychologische lijden dat ze ondergaan;
  • Zorg voor een bekwaam en ervaren strafrechtadvocaat die op kosten van de staat prof. Kancha Ilaiah Shepherd juridisch bijstaat bij de valse en gefingeerde zaken die tegen hem zijn ingediend;
  • Maak een eind aan alle daden van agressie en intimidatie tegen alle mensenrechtenverdedigers zoals prof. Kancha Ilaiah Shepherd, zowel in de stad of het district Hyderabad als in de deelstaten Andhra Pradesh en Telangana, zodat zij onder alle omstandigheden hun activiteiten als mensenrechtenverdedigers zonder belemmeringen kunnen uitvoeren.
Download hier de volledige oproep: http://idsn.org/wp-content/uploads/2017/11/HRDA-South-Kancha-Ilaiah-Shepherd.pdf.

Een kopie van deze brief is ook verstuurd aan de Speciale VN-Rapporteur voor de situatie van mensenrechtenverdedigers, aan de Speciale VN-Rapporteur voor de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting en aan de Speciale VN-Rapporteur voor hedendaagse vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende intolerantie.


[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: