terug
(IDSN, 2-11-2017)

Dringende Oproep tot Actie:

Doodsbedreigingen en intrekking politie­bescherming voor Dalit-mensenrechtenactivist


HRDA-India, een forum voor de bescherming van mensen­rechtenverdedigers, heeft een dringende oproep gedaan tot actie ter bescherming van Dalit-mensenrechten­verdediger Rajat Kalsan. Rajat helpt Dalits met toegang tot recht te krijgen en om ze tegen misbruik te beschermen. Hij doet dit als advocaat en activist in de deelstaat Haryana. Rajat heeft gewerkt aan verkrachtingszaken en aan gevallen van aanslagen en brandstichting, door dominante kasten tegen Dalits gepleegd. Daarnaast werkt hij aan een aantal andere zaken waarin sprake is van ernstige schendingen van de mensenrechten. De oproep tot actie laat weten dat leiders van dominante kasten met de lokale politie samenspannen om valse aanklachten tegen hem in te dienen en hem ernstig schade te berokkenen.

In de oproep aan de Nationale Mensenrechtencommissie van India wordt verklaard dat er valse aangiften zijn gedaan tegen de heer Kalsan en dat hij doodsbedreigingen ontvangt vanwege zijn werkzaamheden ter verdediging van de rechten van Dalits in de deelstaat.

"Momenteel worden de heer Rajat en zijn familie geconfronteerd met ernstige bedreigingen voor hun leven en vrijheid en wordt er beweerd dat hooggeplaatste ambtenaren binnen het politieapparaat hem moedwillig geen politiebescherming hebben verstrekt en dat ze nauw samenwerken met de dominante kasteleiders om hem te proberen te vermoorden. Vanwege deze bedreigingen kan Rajat niet naar huis en zijn vreedzame mensenrechtenwerk voortzetten om de kastenwreedheden in Haryana aan te vechten," aldus de oproep.

De afgelopen zes jaar ontving de heer Kalsan politiebescherming, maar die nu is ingetrokken, waardoor hij ernstig gevaar loopt. De Nationale Mensenrechtencommissie wordt opgeroepen om onmiddellijk de volgende actie te ondernemen:

  • Verricht onmiddellijk een grondig, transparant, effectief en onpartijdig onderzoek naar de bovengenoemde kwestie met betrekking tot het leven en de vrijheid van mensenrechtenverdediger Rajat Kalsan, en draag op de valse zaken tegen hem in te trekken. De commissie dient de verklaring van de heer Rajat Kalsan vast te leggen;
  • Geef de opdracht tot de onmiddellijke hervatting van de politiebescherming voor Rajat Kalsan en zijn familie;
  • Zorg voor schadeloosstelling, vergoeding van en excuses aan Rajat Kalsan voor het psychologische lijden dat hij heeft ondergaan wegens onnodige intimidatie. Zorg ervoor dat hij voldoende bescherming krijgt en in staat wordt gesteld zijn mensenrechtenwerk in een veilige en ondersteunende omgeving te vervolgen;
  • Geef op basis van een onafhankelijk onderzoek bevel tot vervolging van de politieambtenaren die betrokken zijn bij de intimidatie en bedreigingen van de heer Rajat Kalsan;
  • Zorg er meer in het algemeen voor dat in alle omstandigheden het respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden in overeenstemming is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en met internationale mensenrechteninstrumenten die door India zijn geratificeerd, en dat deze in de deelstaat Haryana strikt worden nageleefd.
Download hier de volledige brief met alle details van de oproep: http://idsn.org/wp-content/uploads/2017/11/HRDA-UA-North-Haryana-Rajat-Kalsan.pdf.

Een kopie van deze brief is ook verstuurd aan de Speciale VN-Rapporteur voor de situatie van mensenrechtenverdedigers, aan de Speciale VN-Rapporteur voor de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting en aan de Speciale VN-Rapporteur voor hedendaagse vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende intolerantie.


[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: