terug
(IDSN, 9-10-2017)

Indiase regering reageert op ‘mensenrechtenexamen’ van VN

Belangrijke aanbevelingen over kaste geaccepteerd, maar niet over ruimte voor maatschappelijk middenveld


Vijftien lidstaten kwamen in mei jl. tijdens de VN-toetsing (UPR) van de mensenrechtensituatie in India met interventies waarin de problemen waarmee Dalits worden geconfronteerd expliciet werden erkend. In reactie op de toetsing heeft de Indiase regering in september 2017 negen aanbevelingen over kastendiscriminatie aangenomen. De regering heeft echter geen enkele aanbeveling geaccepteerd die betrekking heeft op de bescherming van de ruimte voor het maatschappelijk middenveld, Dat geldt ook voor de gevraagde wijziging van de Foreign Contributions Act [FCRA, de wet die financiële bijdragen uit het buitenland reguleert]. Beide kwesties zijn van groot belang om het maatschappelijk middenveld te steunen en mensenrechtenverdedigers te beschermen.

De negen aanbevelingen die door India werden overgenomen en direct betrekking hebben op kaste, werden ingediend door een regio-overschrijdende groep lidstaten, waaronder de VS, Peru, Argentinië, Frankrijk, Duitsland, Mexico, Kirgizië en het Vaticaan. Aanvullende kastengerelateerde aanbevelingen werden ook ingediend door Tsjechië, Bahrein, Pakistan en Ierland. Deze werden alleen ter kennisneming aangenomen, maar niet door India geaccepteerd. Bovendien kwamen Guatemala en Zweden tijdens de interactieve dialoog met opmerkingen over kaste, en stelden Noorwegen, Tsjechië en Duitsland voorafgaand aan de beoordeling vragen over de situatie van Dalits.

Tijdens de interventies werden de strijd tegen kastendiscriminatie in algemene zin genoemd, de verantwoording daarover, uitvoering en handhaving van wetten ter bescherming van Dalits, bestrijding van Dalits tegen geweld, uitbanning van kastendiscriminatie in het onderwijs, de garantie op toegang tot adequate huisvesting, water en sanitaire voorzieningen voor Dalits en de verbetering van activiteiten gericht op de uitbanning van discriminatie van Dalit-vrouwen.

IDSN heeft een document gepubliceerd met de volledige formulering van alle aangenomen en vastgelegde kastengerelateerde aanbevelingen. De niet geaccepteerde kastengerelateerde aanbevelingen zijn onder meer:"Voer de inspanningen op tegen kastengerelateerd geweld, discriminatie en vooroordelen, onder meer door alle vormen van kastendiscriminatie in het onderwijssysteem uit te bannen." (Tsjechië)

"Verwijder barrières die ‘geregistreerde kasten en stammen’ verbieden geboortes aan te geven en geboortecertificaten te krijgen." (Bahrein)

"Neem zichtbare beleid- en andere maatregelen om de vrijheid van religie en overtuiging te waarborgen en de alarmerende trend van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende intolerantie aan te pakken, waaronder groepsgeweld dat wordt gepleegd, uitgelokt en bepleit door rechtse partijen en geaffilieerde extremistische organisaties tegen minderheden, in het bijzonder moslims, christenen, Sikhs en Dalits." (Pakistan)
Niettemin is de aanvaarding van negen aanbevelingen een duidelijke verbetering sinds de UPR-evaluatie van India in 2012, waar slechts twee van de tien kastengerelateerde aanbevelingen werden geaccepteerd.

De meest verontrustende uitkomst van de toetsing is echter het systematisch niet-aanvaarden van alle aanbevelingen die betrekking hebben op het stopzetten van buitenlandse financiering voor belangrijke mensenrechten-NGO's in India middels de FCRA-wet, en op de noodzaak om de ruimte voor het maatschappelijk middenveld te beschermen.

Deze aanbevelingen omvatten het waarborgen van het recht op vrijheid van vereniging, met inbegrip van de mogelijkheid voor maatschappelijke organisaties om toegang te krijgen tot buitenlandse financiering, de bescherming van mensenrechtenverdedigers tegen pesterijen en intimidatie, waarborg op transparantie, en de garantie van vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering. Dit zijn fundamentele mensenrechtenbeginselen en het is te hopen dat de Indiase regering, die in ieder geval kennis heeft genomen van de aanbevelingen, de situatie ook gaat evalueren met een gedegen onderzoek met betrekking tot de internationale mensenrechtenverplichtingen van India.


Meer informatie:[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: