terug
(IDSN, 9-10-2017)

Campagne en nieuw rapport over kastendiscriminatie op scholen


Dalit-kinderen die gescheiden van de andere kinderen zitten en eten, die geslagen en mishandeld worden en die gedwongen worden vernederende taken uit te voeren. Dat zijn slechts enkele gevallen die naar buiten kwamen tijdens de Zero Discrimination in School Education (“Géén discriminatie op school”) campagne in India. Deze gevallen worden belicht in het rapport Exclusion in Schools – A Study on Practice of Discrimination and Violence (“Uitsluiting op school - Een studie naar de praktijk van discriminatie en geweld”), uitgegeven door de National Dalit Movement for Justice (NDMJ-NCDHR) en het Centre for Social Equity and Inclusion.

download het rapport
De campagne creëert bewustwording in India over de ernstige obstakels voor de deelname aan onderwijs waarmee Dalit- en Adivasi-studenten worden geconfronteerd en doet belangrijke aanbevelingen voor verandering. In het kader van de campagne vonden openbare hoorzittingen en raadplegingen in India plaats, waar studenten, ouders en docenten hun ervaringen, moeilijkheden en uitdagingen in het onderwijssysteem konden uiten. Gelijktijdig werd een onderzoek naar discriminatie in het onderwijs uitgevoerd in acht belangrijke deelstaten. Dit resulteerde in het rapport Exclusion in Schools – A Study on Practice of Discrimination and Violence. Het rapport beschrijft ernstige schendingen van mensenrechten van Dalit- en minderheidsstudenten in scholen in de onderzochte staten.

"Hoewel we ons zeer bewust waren van de ernstige discriminatie die studenten uit Dalit- en minderheidsgroeperingen in ons land ondervinden, is het hartverscheurend onze kinderen hun verhalen te horen vertellen over misbruik, geweld en discriminatie," zei Ramesh Nathan van NDMJ. "De regering, de deelstaten en de schoolautoriteiten moeten dringend serieuze maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze scholen vrij zijn van discriminatie op grond van afkomst, van kwelling, van misbruik en van vernedering. Ze moeten actief het recht van onze kinderen op onderwijs beschermen door middel van wetgeving tegen discriminatie."

Discriminatie schendt het recht op onderwijs
De gevallen die in het rapport worden vermeld weerspiegelen de ernst van de discriminatie waar kinderen mee geconfronteerd worden, variërend van vernedering en segregatie tot voorbeelden van geweld en seksueel misbruik door leraren of gewoon onderdeel van de schoolcultuur. De geestelijke en lichamelijke mishandeling die de kinderen ondergaan resulteert in meer schoolverlaters onder Dalit-kinderen en kinderen van minderheidsgroepen. Voor de kinderen die op scholen blijven die discriminatie toestaan, maakt de angst en vernedering het erg moeilijk zich te concentreren op hun studie en te leren wat ze nodig hebben om vorderingen te maken binnen het schoolsysteem.

Voorbeeld:

Dalit-studenten geslagen voor water drinken uit de drinkbeker van het schoolhoofd

In een regeringsschool in Rajasthan dwong het schoolhoofd - van de dominante Jat-kaste - elf Dalit-studenten om de hele dag te hurken terwijl ze genadeloos geslagen werden, omdat ze volgens hem zijn drinkbeker verontreinigd hadden door daar water uit te drinken.

De ouders van de studenten beklaagden zich over het onaanvaardbare gedrag en de schaamteloze praktijken van onaanraakbaarheid van het schoolhoofd, die vervolgens alle elf studenten liet weten niet meer naar school te hoeven komen.


De weg van verandering
Op basis van suggesties van studenten, docenten, rechtenverdedigers en gemeenschapsleiders werden uitgebreide aanbevelingen in het rapport opgenomen. De aanbevelingen zijn ingedeeld in vier categorieën: centrale overheid, deelstaatregeringen, commissies en onderwijsdepartement en schoolbestuur. De volledige lijst van aanbevelingen kunt u lezen in het laatste hoofdstuk van het rapport.


Download hier het rapport Exclusion in Schools – A Study on Practice of Discrimination and Violence


[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: