terug
(IDSN, 31-8-2017)

Mensenrechtenverdedigers: wetgeving tegen kastenwreedheden faalt


Maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers van Dalits en inheemse volken uit heel India kwamen in New Delhi samen om te bespreken hoe het staat met de uitvoering van de Indiase wetgeving om wreedheden tegen Dalits en Adivasi te voorkomen. Er is brede ontevredenheid onder de deelnemers dat de belangrijkste elementen van de wetgeving niet worden uitgevoerd en er werd opgeroepen tot actie door de betrokken overheidsinstanties.


(foto: NDMJ-NCDHR)
Maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers van Dalits en inheemse volken mensenrechtenverdedigers juichten toen de Indiase regering in 2016 belangrijke wijzigingen aanbracht in de SC/ST Prevention of Atrocities Act (PoA; de wet ter voorkoming van wreedheden tegen Dalits en Adivasi). Die wijzigingen in de wetgeving bepaalden dat India Exclusieve Speciale Rechtbanken moest opzetten om vaak langdurige rechtszaken te versnellen en slachtoffers schadeloos te stellen. Daarnaast werden er nog veel andere belangrijke maatregelen aangekondigd ter bestrijding van geweld en discriminatie tegen de Dalit- en Adivasi-gemeenschappen van India.

Toen echter de National Coalitie voor de Verbetering van de PoA Act in augustus 2017 in New Delhi bij elkaar kwam om uitvoering van de wet door de overheid te beoordelen, waren de conclusies van de vele meldingen uit heel India dat er aan die uitvoering nog heel veel schort.

De deelnemers wezen erop op dat de Dalit- en Adivasi-gemeenschappen nog steeds met veel wreedheden (en erger) worden geconfronteerd vanwege hun afkomst, waaronder moord, sociale en economische boycots, verkrachting, marteling en andere vormen van geweld. Desondanks zijn de Exclusieve Speciale Rechtbanken, gemandateerd volgens de wetswijziging, niet nog steeds niet opgezet in de deelstaten. Misdaden worden niet onder de juiste artikelen van de gewijzigde wet geregistreerd, er wordt geen schadeloosstelling verstrekt volgens de gewijzigde wetsregels, en veel andere gewijzigde bepalingen falen in veel opzichten.

Om overheid en ambtenaren aansprakelijk te houden voor de wetgeving deed de Coalitie de volgende oproep aan de rechtshandhavingsinstanties:

"[Rechtshandhavingsautoriteiten moeten] op krachtige wijze de nieuwe bepalingen van de gewijzigde PoA Act 1989 uitvoeren handhaven. Treedt snel en krachtig op tegen overtreders uit de hogere kasten die de mensenrechten van Dalits en Adivasi schenden. Start een open en transparant onderzoek in het kader van de aangepaste PoA-wet van 2015, en vervolg die overheids- en politieambtenaren die criminelen hielpen en aanspoorden. Richt voortvarend de Exclusieve Speciale Rechtbanken op voor snelle rechtszaken zoals dat verplicht is in de gewijzigde wet."

Naast deze oproep stelden de deelnemers aan de bijeenkomst belangrijke vervolgmaatregelen voor, waaronder:

  • De Coalitie zal doorgaan met de verbetering van de wet en de regelgeving door te pleiten voor amendementen die eerder door de Coalitie werden voorgesteld, maar niet in de gewijzigde wet werden opgenomen.
  • Publicatie van rapporten en ‘feitenfolders’ op nationaal en deelstaatniveau over de implementatie van de PoA-wet uit 1989 en de regelgeving uit 1995 in lokale talen.
  • Openbare hoorzittingen en rondetafelconferenties met de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor rechtshandhaving.
  • Trainingsprogramma’s voor Dalit-mensenrechtenverdedigers.
  • Wettelijke bijstand voor de slachtoffers en getuigen.
  • Bewustwordingsprogramma’s voor onder meer rechters, politieambtenaren en andere ambtenaren.
  • Juridische vervolgactiviteiten naar aanleiding van enkele grote ‘slachtpartijen’ om jurisprudentie te verkrijgen onder de PoA Act.
  • Het vaker gebruiken van het Atrocity and Tracking Monitoring System om zaken – onder meer juridisch - op te volgen.


Lees hier het verslag van de Coalitie


[vertaling: Landelijke India Werkgroep; origineel artikel: http://idsn.org/rights-defenders-legislation-meant-stop-caste-atrocities-failing/]


laatste wijziging: