terug
(IDSN, 22-6-2017)

VN-bijeenkomst:

Blokkade toegang van maatschappelijke organisaties tot VN moet nu stoppen


Tijdens een VN-bijeenkomst in New York hebben verschillende landen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gesproken over hoe de NGO-commissie, die de ECOSOC-accreditatie van de VN toekent, de legitieme deelname van het maatschappelijk middenveld in de VN effectief blokkeert. Verschillende schokkende voorbeelden van intimidatie door de NGO-commissie werden met elkaar gedeeld, waaronder de al 9 jaren durende opschorting van de aanvraag van het International Dalit Solidarity Network (IDSN). Dit is het gevolg van de voortdurend aanhoudende vragen van één land binnen de commissie. Deelnemers aan de bijeenkomst schetsten mogelijkheden om de commissie te hervormen en de VN open te stellen voor deelname van het maatschappelijk middenveld.

"Het is van cruciaal belang dat de commissie tijdig besluiten neemt over uitgestelde aanvragen en ervoor zorgt dat ze haar werk op een efficiënte, effectieve en transparante manier uitvoert," aldus de heer François Delattre, permanente vertegenwoordiger van Frankrijk bij de Verenigde Naties, in een verklaring mede namens Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Uruguay. Vervolgens verwelkomde hij vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties om hun ervaringen te delen.

Sprekers tijdens de bijeenkomst wezen er op dat het verkrijgen van de ECOSOC-status voor hun organisaties grote hoeveelheden middelen en connecties kostte en spraken hun zorg uit dat kleinere organisaties, zoals IDSN, zonder dezelfde middelen nooit hun accreditatie kunnen krijgen zolang de commissie niet is hervormd.


Henri Tiphagne voert het woord tijdens de VN-bijeenkomst (foto: Marie-Laure Charrier)
IDSN heeft sinds 2007 geprobeerd geaccrediteerd te worden als een NGO bij de Verenigde Naties. Sindsdien ontving IDSN 82 schriftelijke vragen, waarop IDSN altijd volledige, transparante en tijdige reacties heeft verstrekt. Tijdens het proces zijn er geen bezwaren gemaakt tegen de aanvraag van IDSN op technische of procedurele gronden. De 82 schriftelijke vragen zijn gesteld door één lid van de commissie, namelijk India, waardoor de aanvraag door de commissie steeds weer wordt uitgesteld. Veel van de vragen bevatten een gelijksoortige inhoud, of werden al beantwoord bij de aanvraag of in eerdere reacties.

IDSN-bestuurslid Henri Tiphagne kwam op de bijeenkomst met een krachtige verklaring.

"Dit voortdurende uitstel is een represaille die leidt tot de uitsluiting van miljoenen mensen die in VN-processen betrokken willen worden en kunnen bijdragen aan het versterken van de betrokkenheid van de VN bij de schendingen van mensenrechten waar 260 miljoen mensen mee geconfronteerd worden," aldus Henri Tiphagne tegen deelnemers aan de bijeenkomst.

Hij legde uit hoe IDSN gedwongen werd te werken via partners mét ECOSOC-accreditatie, die vriendelijk toestonden dat IDSN als gast aanwezig is bij de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Hij legde ook uit hoe vernederend het is om met hulp van anderen tot de VN te kunnen spreken, en dat het erg kwetsend is dat de vernedering die Dalits in India ondervinden hen achtervolgt tot in de gangen van de VN. Daar heeft één land effectief de macht heeft gekregen om hen tegen te houden.

Een vertegenwoordiger van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens, verklaarde dat volgend jaar een rapport over de ruimte voor het maatschappelijk middenveld zal verschijnen, en dat binnenkort een oproep voor bijdragen aan het rapport zal uitgaan naar landen en maatschappelijke organisaties. Zij benadrukte dat de OHCHR in een eerder rapport de accreditatieprocedures van de NGO-commissie als "verwarrend en vervreemdend" omschreef. Zij spoorde ook landen en maatschappelijk organisaties aan om bij te dragen met voorbeelden, zoals die welke bij deze bijeenkomst werden gegeven, zodra de uitnodiging voor inzendingen verzonden is.

Panelsprekers kwamen met veel voorstellen voor het hervormen van de NGO-commissie, waaronder het reguleren van het lidmaatschap en de vragen, en het toevoegen van meer lagen als een filter om ervoor te zorgen dat zich herhalende niet-relevante ondervraging - aanvragen voortdurend uit te stellen - niet kan plaatsvinden. De volledige lijst met suggesties is beschikbaar via aantekeningen van de bijeenkomst van IDSN.

"Wat hier op het spel staat is niet alleen de VN-accreditatie van IDSN, maar het vertrouwen van buitentgesloten mensen van over de hele wereld dat het VN-systeem naar hen zal luisteren en landen aansprakelijk houdt voor hun mensenrechtenverplichtingen," zei Meena Varma, waarnemend IDSN-directeur, reflecterend op de bijeenkomst. “Ieder sprankje hoop dat er is om gerechtigheid te vinden, verdwijnt snel met deze commissie.”

De bijeenkomst werd gefinancierd door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Uruguay, samen met de Internationale Dienst voor Mensenrechten (ISHR), de Observatory (OMCT & FIDH), CIVICUS, Amnesty International, Freedom Now, Connectas en het Jacob Blaustein Instituut voor de Bevordering van de Rechten van de Mens (JBI). Sprekers op de bijeenkomst waren Henri Tiphagne namens IDSN en andere vertegenwoordigers van organisaties waarbij de NGO-commissie de deelname aan de VN probeerden te blokkeren.


Meer informatie:
[vertaling: Landelijke India Werkgroep; origineel artikel: http://idsn.org/un-side-event-blocking-civil-society-access-un-must-end-now/]


laatste wijziging: