terug
(IDSN, 24-5-2017)

VN-lidstaten: India moet meer doen om de rechten van Dalits te waarborgen


Bij de VN-toetsing (‘Universal Periodic Review’) van de mensenrechtensituatie in India deden meer dan tien VN-lidstaten aanbevelingen om maatregelen te nemen om de rechten van Dalits te waarborgen. De aanbevelingen volgden op rapporten en verklaringen van het maatschappelijk middenveld, waaronder ook Dalit-rechtenorganisaties, over het gebrek aan de handhaving en bescherming van mensenrechten van Dalits in India


Enkele lidstaten benadrukten de noodzaak om nieuwe beleidsmaatregelen te introduceren en bestaande maatregelen te implementeren om geweld en aanvallen tegen Dalits te voorkomen, alsmede om recht voor de slachtoffers van dergelijke misdrijven te garanderen. Andere lidstaten gingen in op de noodzaak om gratis en verplicht universeel onderwijs te waarborgen, maatregelen tegen discriminatie prioriteit te geven, de rechten van Dalit-vrouwen te beschermen en het antidiscriminatiebeleid van India in praktijk te brengen. In het eindrapport van de VN zijn dertien aanbevelingen opgenomen die direct betrekking hebben op kasten of Dalits.

‘Systematische nalatigheid’ Indiase regering
In de aanloop naar de toetsing werd een UPR-informatieblad over kastendiscriminatie en een Joint Stakeholders' Report on Caste-Based Discrimination in India opgesteld en uitgebracht door National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR). Ook een alternatief verslag van de Working Group on Human Rights in India bevat een specifiek gedeelte over Dalit-rechten.

Uit de rapporten blijkt dat op alle terreinen van de Indiase samenleving sprake is van kastendiscriminatie, sociale uitsluiting en onaanraakbaarheidspraktijken. Wreedheden tegen Dalits en tribalen nemen jaarlijks toe, en er worden vooral gruwelijke misdrijven verricht tegen Dalit-vrouwen.

Ondanks de bezorgdheid van maatschappelijke organisaties en de lidstaten, merkten de deelnemers aan de UPR op dat de Indiase delegatie geen overtuigende toezeggingen deed dat concrete stappen zouden worden genomen om de situatie te verbeteren.

"De houding van de Indiase regering tijdens de UPR-evaluatie door de VN in 2017 is defensief omdat zij zich beperkte tot het noemen van de invoering van nieuwe wijzigingen in de SCs and STs (Prevention of Atrocities) Act 1989 (de wet ter preventie van wreedheden tegen Dalits en tribalen). De introductie van nieuwe amendementen alleen zal niet de structurele kastendiscriminatie en gruweldaden tegen Dalits en Adivasi oplossen," aldus Ramesh Nathan van NCDHR.

"De overheid moet erkennen dat er sprake van systematische nalatigheid is om Dalits en Adivasi te beschermen tegen geweld door niet te zorgen voor een effectieve implementatie van dergelijke wetten en de controle daarop. Ik ben er sterk van overtuigd dat het de tendens is om de omvang van het probleem te minimaliseren door een ongevoelige politie- en rechterlijke macht, die op hun manier baat hebben bij de straffeloosheid en kastenvooroordelen," laat hij weten.

Bemoedigd door aandacht VN-lidstaten
De lidstaten die met aanbevelingen kwamen liggen verspreid over Azië, Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika, waardoor de wereldwijde aard van de zorg over dit onderwerp duidelijk wordt.

"We zijn bemoedigd bij het zien van zoveel VN-lidstaten die zich uitspreken tegen kastendiscriminatie. We moeten echter nog meemaken dat de Indiase overheid haar inspanningen opvoert, ondanks de soms uitstekende wetgeving, en een serieuze ommezwaai maakt in de strijd tegen deze afschuwelijke vorm van discriminatie," aldus waarnemend directeur van IDSN, Meena Varma. "De regering van India zou een toegewijd lid van het team moeten zijn dat discriminatie bestrijdt en zich richt op de behoeften van Dalits en tribalen," voegt ze daaraan toe.

Er was ook aandacht voor andere kwesties met betrekking tot de rechten van Dalits, zoals de noodzaak om de bescherming van mensenrechtenverdedigers te waarborgen en de bezorgdheid over de schadelijke gevolgen van India’s Foreign Contributions Act (FCRA), waardoor de financiering van duizenden maatschappelijke organisaties die zich voor verdere mensenrechten inzetten, wordt belemmerd.

De toetsing vond plaats op 4 mei 2017 in Genève.


Verdere informatie:
[vertaling: Landelijke India Werkgroep; origineel artikel: http://idsn.org/un-members-states-india-must-uphold-rights-dalits/]


laatste wijziging: